ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1963.
 
ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ, КОШ
 
ДЕТАЉ, УЛАЗНА ВРАТА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Uzun Mirko Apostolović’s Tavern,
Mislođin

Споменик културе
Механа Узун Мирка Апостоловића,
Мислођин

 
Lokacija     Location
 
 
 
The old tavern of Uzun Mirko Apostolović in Mislođin is one of the oldest and certainly historically the most interesting buildings of rural architecture in greater Belgrade. Related to the name of one of our greatest heroes in recent history of Belgrade it represents in a sense his own memorial. As a public place it was the centre of political and social life at the time when this very area had undertaken a very active struggle for the liberation of Belgrade in 1806. In the historic development of the area, and particularly the village of Mislođin, the tavern of Uzun Mirko Apostolović played a significant role as the meeting point for villages and the venue where political, social and cultural innovations were either accepted or rejected.
By its architectural features and spatial disposition, the tavern is a representative example of vernacular architecture with specific function. very characteristic for the surroundings of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Стара механа Узун Мирка Апостоловића у Мислођину представља један од најстаријих и свакако историјски најзанимљивијих објеката руралне архитектуре на ширем подручју града. Везана за име једног од највећих јунака у новијој историји Београда, представља у извесном смислу и његов меморијални споменик. Као објекат јавног карактера била је центар политичког и друштвеног живота у време када је баш ова област преузела веома активну борбу за ослобођење Београда 1806. године. У историјском развоју овог краја, посебно насеља Мислођин, као састајалиште мештана и место у коме су примане или одбациване све политичке, социјалне и културне новине у животу села, механа Узун Мирка Апостоловића одиграла је не малу улогу. По свом архитектонском обликовању и просторној диспозицији механа Узун Мирка Апостоловића представља репрезентативан примерак народне архитектуре специфичне намене веома карактеристичан за београдску околину.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 529/3
од 11.06.1969.