Каталози изложби

Као посебан вид комуникације са најширом јавношћу Завод за заштиту споменика културе града Београда посебну пажњу посвећује презентацији културно-историјског наслеђа Београда кроз изложбе и учествовање на традиционалним културним манифестацијама, као што су Дани Београда, Дани европске баштине, „Ноћ музеја“ и др. Богатство публикованог докуметнарног материјала, као и атрактивност тема којима су посвећени, утицали су да каталози изложби представљају веома значајан вид презентовања наслеђа, а често и једини извор података за будућа истраживања.


Наслов:Сецесија у старом језгру Земуна


Име аутора: Александра Дабижић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2017

детаљније

 


Наслов: Архитект Константин А. Јовановић


Име аутора: Гордана Гордић и Вера Павловић Лончарски
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2001

детаљније


Наслов: Руски архитекти у Београду


Име аутора: Гордана Гордић и Вера Павловић Лончарски
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2001
детаљније


Наслов: Праг – Београд   архитектонске споне


Име аутора: Гордић  Гордана, Вера Павловић-Лончарски, Тања Дамљановић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Завод за  међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу
Место и година издања: Београд 1997

преузми PDF издање


Наслов: Париз – Београд (споменици, куће, улице, тргови … ) сведочанства и перспективe


Име аутора: Гордић, Гордана, Вера Павловић-Лончарски
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Републички завод за заштиту споменика културе
Место и година издања: Београд 1994

преузми PDF издање