Планови рада и извештаји о раду

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА

2019 година

План рада 2019
Финансијски план прихода и расхода за 2019
Финансијски план прихода и расхода за 2019 – измена 1

 


2018 година

План рада 2018
План прихода и расхода
План прихода и расхода – ребаланс
План прихода и расхода – ребаланс 2
План прихода и расхода – ребаланс 3
Финансијски извештај 2018
Уговори 2018


2017 година

Извештај о раду 2017
План рада 2017
Финансијски план прихода и расхода за 2017
Финансијски извештај


2016 година

Извештај о раду 2016
План рада 2016
План 2016
План 2016 ребаланс
Финансијски план прихода и расхода за 2016
Финансијски извештај


2015 година

План рада 2015
Извештај о раду 2015
Финансијски план 2015
Финансијски извештај 2015


2014 година

План рада 2014
Извештај о раду 2014
Финансијски извештај 2014


2013 година

План 2013
Програми 2013, финал


2012 година

План 2012
Програми 2012, финал
Извештај 2012


2011 година

План 2011
Програми 2011, финал
Извештај 2011


2010 година

План 2010
Програми 2010, финал
Извештај 2010


2009 година

Извештај 2009