Мало степениште Савског шеталишта

Завод за заштиту споменика културе града Београда успешно је завршио реализацију пројекта реконструкције и рестаурације Малог степеништа Савског шеталишта на простору Београдске тврђаве. Радове је финансирала ТИКА-Турска агенција за координацију и сарадњу, а изводила фирма „Јадран“ д.о.о. из Београда. На …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Архитектонско-конзерваторски послови 2018 година

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Архитектонско-конзерваторски послови 2017

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке 2019

2019 година   ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ СПОМЕНИКА “ПОБЕДНИК“ НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ отворени поступак ЈН БРОЈ 05/2019 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација   НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ јавна набавка мале вредности ЈНМВ БРОЈ 04/2019 1. Позив …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реконструкција, рестаурација и конзервација Музеја савремене уметности

Завод за заштиту споменика културе града Београда је у периоду од септембра 2016. до 20. октобра 2017. године, у складу са својим надлежностима, активно учествовао у изради и реализацији капиталне инвестиције – Пројекту реконструкције, рестаурације и конзервације Музеја савремене уметности, …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Фасаде

У току 2017. и 2018. године Завод за заштиту споменика културе града Београда је  у својству конзерваторског надзора учествовао у радовим на рестаурацији фасада, које су водили Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Градско стамбено Београд, над следећим објектима: …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реконструкција и рестаурацијa Турбета Дамад Али паше на Београдској тврђави

Почетком новембра месеца 2017. године завршени радови на реконструкцији и рестаурацији Турбета Дамад Али паше на Београдској тврђави. Израду пројекта и његову реализацију финансирала је ТИКА – турска агенција за координацију и развој, а пројекат је рађен у сарадњи са …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реконструкција, рестаурација и презентација Чесме Мехмед паше Соколовића

Почетком новембра месеца текуће године завршени су радови на реконструкцији, рестаурацији и презентацији Чесме Мехмед паше Соколовића. Завод за заштиту споменика културе града Београда је протекле две године радио на изради пројекта. Изради пројекта су претходили истраживачки радови који су …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2017

Наслов: Београдска задруга За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директора Аутор: Ксенија Ћирић Лектура: Татјана Тодоровић Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина Графички дизајн: Лука Прокић Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ Тираж: 1000 примерака Штампа: „Birograf comp“ d.o.o. Београд, 2017 преузми …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке 2018 – година

2018 година JAВНЕ НАБАВКЕ КОЈЕ ЈЕ СПРОВЕЛА СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Eлектричнa енергије – партија 2 – активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошњe 1. Обавештење о закљученом уговору Услуге мобилне телефоније 1. Обавештење …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -