ЗБОРНИК РАДОВА СА VII КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ- КУЛТУРНИ ПРЕДЕО

Уредник: Нада Живковић Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда Место и година издања: Београд 2016.године   У времену  транзицијске стихије културни предео је у стању сталног ризика од неодговарајуће, неконтролисане урбанизације, дерураризације и неравномерних демографских кретања.  Седма у …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Слађана Милојевић

Архитектонски техничар, конзерватор Година рођења: 1971 Образовање: архитектонски техничар sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs     Радно искуство: Завод за заштиту споменика културе града Београда, Одсек за документацију (од 2003) Референце: Ажурирање документације за културна добра, добра која уживају статус претходне заштите и систематски …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Земунско гробље

Аутор: Миодраг А. Дабижић Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда Место и година издања: Београд, 2015. Као дугогодишњи осведочени истраживач Земуна, његове историје и наслеђа, материјалних споменика и друштвено-културног живота, Миодраг А. Дабижић је у својој детаљно обрађеној …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2015

Наслов: Карапешићева кућа у Гроцкој Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од националног значаја За издавача: Нела Мићовић, директор Текст: Нада Живковић Лектура: Татјана Тодоровић Превод: Марина Адамовић Куленовић Графички дизајн: Лука Прокић Фотографија: Снежана …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Светлана Марковић

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Александра Ристановић

академски вајар, стручни сарадник Година рођења: 1972 Образовање: Радно искуство:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2014

Наслов: Спомен црква у Лазаревцу Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од националног значаја За издавача: Нела Мићовић, директор Аутор текста: Ирена Сретеновић Лектура: Татјана Тодоровић Превод: Марина Адамовић Куленовић Графички дизајн: Александра Ристановић Фотографија: …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРАВИЛНИК О ИМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ План јавних набавки – 2018 година План јавних набавки – 2018 година – измена 1 План јавних набавки – 2018 година …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Наслов: Кафана “?“ Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда За издавача: Милана Јочић, директор Аутор текста: Нада Живковић                   Приредила: Лидија Котур Лектура и коректура: Татјана Тодоровић Превод на енглески језик: Јелена Весић …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -