Јавне набавке 2020. година

2020. година Услуге чишћења пословног простора у Заводу за заштиту споменика културе града Београда ЈН 01/2020 јавна набавка мале вредности 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Одлука о додели уговора 4. Обавешетење о закљученом уговору Набавка тонера …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Општина Звездара

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Општина Вождовац

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Општина Сурчин

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Општина Сопот

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Општина Нови Београд

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Општина Младеновац

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Општина Палилула – околина

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Општина Палилула-центар

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Општина Лазаревац

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -