Захтев за издавање сагласности на пројекат и документацију ( у складу са конзерваторским условима)

Преузми

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Захтев за издавање услова за предузимање мера техничке заштите ( конзерваторски услови)

Преузми Напомена (важно) У случају да желите да извршите инвестиционо-техничко одржавање објеката, потребно је да се Заводу обратите са молбом за давање сагласности за инвестиционо-техничко одржавање и приложите: – правни основ ( власнички лист, уговор са Скупштином станара (Саветом зграде) …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Татјана Виденовић

Виши стручни сарадник Година рођења: 1965. Образовање: дипломирани инжењер архитектуре tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs Радно искуство – Од 1995. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда.   – Пројектни биро “Корак“,1992/93 – ДП “Расадници“, 1991/92 – Институт за водопривреду “Јарослав Черни“, 1990/91 – Архитектонски …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке – 2017 година

2017 година Јавне набавке мале вредности ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ ЈНМВ БР: 7/2017 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Додатно појашњење 4. Одлука о додели уговора 5. Обавештење о закљученом уговору ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке – 2016 година

2016 година Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ИЗ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ 1912-1918 У ОКВИРУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ БРОЈ JNMV: 1.3.8/2016 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Додатно …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке – 2015 година

2015 година Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Јавна набавка број: 12/15 Експертско мишљење о стању споменика “Победник“ на Београдској тврђави са предлогом потребних мера заштите 1. Обавештење о покретању поступка 2. Конкурсна документација 3. Одлука о додели …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке – 2014 година

2014 година Јавна набавка мале вредности Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 15 Јавна набавка број: 14/14 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Питања и одговори 4. Обавештење о закљученом уговору Јавна набавка мале вредности Штампање Kаталога за 10 …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке – 2013 година

2013 година Јавна набавка мале вредности Штампање Kаталога за 10 споменика културе Јавна набавка број: 06 /13 Позив за подношење понуда Конкурсна документација 1. Питања и одговори Јавна набавка мале вредности Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 14 Јавна набавка број: 05 …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ЗБОРНИК РАДОВА СА VII КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ- КУЛТУРНИ ПРЕДЕО

Уредник: Нада Живковић Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда Место и година издања: Београд 2016.године Цена: 300 динара У времену  транзицијске стихије културни предео је у стању сталног ризика од неодговарајуће, неконтролисане урбанизације, дерураризације и неравномерних демографских кретања.  …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Слађана Милојевић

Архитектонски техничар, конзерватор Година рођења: 1971 Образовање: архитектонски техничар sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs     Радно искуство: Завод за заштиту споменика културе града Београда, Одсек за документацију (од 2003) Референце: Ажурирање документације за културна добра, добра која уживају статус претходне заштите и систематски …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -