Јавне набавке 2019

2019 година НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА јавна набавка мале вредности ЈНМВ БРОЈ 02/2019 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Одлука о додели уговора – партија 1 4. Одлука о додели уговора – партија 2   УСЛУГЕ …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2017

Наслов: Београдска задруга За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директора Аутор: Ксенија Ћирић Лектура: Татјана Тодоровић Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина Графички дизајн: Лука Прокић Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ Тираж: 1000 примерака Штампа: „Birograf comp“ d.o.o. Београд, 2017 преузми …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке 2018

2018 година JAВНЕ НАБАВКЕ КОЈЕ ЈЕ СПРОВЕЛА СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Eлектричнa енергије – партија 2 – активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошњe 1. Обавештење о закљученом уговору Услуге мобилне телефоније 1. Обавештење …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Библиотека Завода

Библиотека Завода за заштиту споменика културе града Београда је од 2003. године евидентирана као специјална (стручна) библиотека и налази се у Регистру библиотека града Београда, заједно са осталим јавним, школским и другим специјалним библиотекама при институцијама. Од 2008. године путем …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Наслеђе“ број XVIII

Часопис Наслеђе број XVIII je изашао из штампе октобра месеца 2017. године. На насловној страни је споменик Васи Чарапићу у Београду. Подигнут 1951. године, пред-ставља значајно остварење тог периода, као и једно од најуспешнијих остварења из опуса аутора, ака¬демског вајара …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Захтев за издавање сагласности на пројекат и документацију ( у складу са конзерваторским условима)

Преузми

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Захтев за издавање услова за предузимање мера техничке заштите ( конзерваторски услови)

Преузми Напомена (важно) У случају да желите да извршите инвестиционо-техничко одржавање објеката, потребно је да се Заводу обратите са молбом за давање сагласности за инвестиционо-техничко одржавање и приложите: – правни основ ( власнички лист, уговор са Скупштином станара (Саветом зграде) …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке – 2017 година

2017 година Претходно обавештење   Извођење радова на санацији и рестаурацији споменика захвалности Француској, парк Велики Калемегдан – Београдска тврђава, Београд отворени поступак БР ЈН 18/2017 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Објашњење бр. 1 4. Објашњење …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке – 2016 година

2016 година Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ИЗ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ 1912-1918 У ОКВИРУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ БРОЈ JNMV: 1.3.8/2016 1. Позив за подношење понуде 2. Конкурсна документација 3. Додатно …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Јавне набавке – 2015 година

2015 година Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Јавна набавка број: 12/15 Експертско мишљење о стању споменика “Победник“ на Београдској тврђави са предлогом потребних мера заштите 1. Обавештење о покретању поступка 2. Конкурсна документација 3. Одлука о додели …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -