Корисни линкови

Град Београд – www.beograd.rs ЈП Београдска тврђава – www.beogradskatvrdjava.co.rs ЈП Ада Циганлија – www.adaciganlija.rs ЈП Сава Центар – www.savacentar.com Министарство културе Републике Србије – www.kultura.gov.rs Републички завод за заштиту споменика културе – www.heritage.gov.rs Народни музеј – www.narodnimuzej.rs Архив Србије – …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Међународна сарадња

2017. Сарадња са Амбасадом Француске и Удружењем за неговање културе сећања „Le souvenir Français на обнови Споменика захвалности Француској у Београду. 2017. Сарадња са Турском агенцијом за међународни развој и сарадњу (ТИКА) на извођењу радова на реконструкцији и рестаурацији Малог …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Протоколи о сарадњи

2017. Протокол о сарадњи са Дирекцијом за грађевинско земљиште 2015. Протокол о сарадњи са Секретаријатом за привреду 2011. Протокол о сарадњи са Републичким заводом за заштиту споменика културе Београд у вези са споменицима из Првог светског рата на Крфу 2010. …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -