Каталози 2019

Наслов: Вазнесењска црква Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда Аутор: Бојана Ибрајтер Газибара Лектура: E-Quill Превод: Jezikalac Графички дизајн: Лука Прокић Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ Тираж: 1000 примерака Штампа: „Birograf comp“ d.o.o. преузми PDF издање Наслов: Црква Александра …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2018

Наслов:Црква Светог Духа у Обреновцу Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда Аутор: Хајна Туцић Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић Превод: Autocorrect, Јована Ћирић Графички дизајн: Лука Прокић Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ Тираж: 1000 примерака Штампа: „Birograf comp“ d.o.o. …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2016

Наслов: Црква Св. Димитрија – Харишева црква Београда –  установа културе од националног значаја Издавач: Завод за заштиту споменика културе града За издавача: Нела Мићовић, директор Аутор: Александра Дабижић Лектура: Татјана Тодоровић Превод: Марина Адамовић Куленовић Графички дизајн: Лука Прокић …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2013

Наслов: Дом Јована Цвијића Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда За издавача: Нела Мићовић, директор Аутор текста: Ирена Сретеновић Лектура: Анђелка Ковачевић Превод: Марина Адамовић Куленовић Графички дизајн: Лука Прокић Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту споменика …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2012

Наслов: Црквени конак у Топчидеру Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда За издавача: мр Милица Грозданић, директор Аутор текста: Нада Живковић Лектура: Анђелка Ковачевић Превод: Марина Адамовић Куленовић Графички дизајн: Лука Прокић Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2011

Наслов: Бајракли џамија Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда За издавача: мр Милица Грозданић, директор Аутор текста: Хајна Туцић Лектура: Татјана Тодоровић Превод: Јелена Toпаловић-Китановић Графички дизајн: Лука Прокић Фотографија:Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2010

Наслов: Астрономска опсерваторија Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда За издавача: мр Милица Грозданић, директор Аутор текста: Саша Михајлов Лектура: Татјана Тодоровић Превод: Јелена Toпаловић-Китановић Графички дизајн: Александра Ристановић, Лука Прокић Фотографија: Снежана Неговановић Фотодокументација Завода за заштиту …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

каталози 2009

Наслов: Касноримска гробница у Брестовику Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда За издавача: мр Милица Грозданић, директор Аутор текста: Зоран Симић Идејни концепт: Лидија Котур Лектура и коректура: Татјана Тодоровић Превод на енглески језик: Јелена Toпаловић-Китановић Графички дизајн: Александра Ристановић, …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -