Захтев за добијање сагласности за постављање реклама

download Документа потребна за подношење захтева: Правни основ – власнички лист, оверени уговор са Скупштином станара ( Саветом зграде ) оверен у суду, оверени уговор о купопродаји, уговор о закупу са саглашношћу закуподавца. Графички приказ предлога диспозиције и облика рекламе …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Захтев за добијање сагласности за постављање летњих башти

download Документа потребна за подношење захтева за издавање сагласности за постављање летњих башти: Правни основ – уговор о власништву или закупу локала Сагласност секретаријата за саобраћај за текућу годину. Графички приказ положаја летње баште, њених елемената, kao и одредница у …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Захтев за издавање одобрења за коришћење документације Завода за заштиту споменика културе града Београда

Преузми ДОКУМЕНТАЦИЈА Завода за заштиту споменика културе је разврстана у следеће збирке (фондове): 1. Збирка писаних докумената – досијеа 2. Збирка планова – планотека 3. Збирка фототечког материјала – фототека 4. Збирка штампаног материјала – библиотека и хемеротека У формулару …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Захтев за издавање Решења о давању сагласности на пројекат и документацију (за постављање средства за оглашавање)

Преузми 1. У формулар је потребно унети пун назив пројекта за који се тражи решење о давању сагласности. 2. Такође се мора навести број и датум Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите, на основу ког је израђен …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Захтев за издавање Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите (за постављање средства за оглашавање)

Преузми Преузми пример графичког приказа Документа потребна за подношење захтева: Правни основ – власнички лист, оверени уговор са Скупштином станара ( Саветом зграде ) оверен у суду, оверени уговор о купопродаји, уговор о закупу са саглашношћу закуподавца. Графички приказ предлога …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Захтев за издавање потврде о статусу објекта

преузми Потврда о статусу објекта је полазни документ. Ако нисте сигурни да ли објекат који Вас интересује ужива статус заштите или претходне заштите, овим документом ћете разрешити ту дилему. Захтев за издавање потврде о статусу објекта може поднети било ко …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -