Наслеђе за децу

Пројекат „Наслеђе за децу“ започет је 2014. године који је резултирао великим интересовањем најмлађих ученика основних школа, а на велико задовољство учитеља и родитеља. То је био повод да пројекат постане део Плана и Програма рада Завода за заштиту споменика …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Бео Кул Градска Тура

Бео Кул Градска Тура Један од најзначајнијих сегмената бављења споменичким наслеђем, посебно у савременом добу, представља његова популаризација и презентација, како међу стручном, тако и међу најширом јавношћу. Део те јавности чине и млади. Размишљајући о најбољем начину да се …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

БеоТин

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наслеђе за децу

Наслеђе за децу

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

БеоКул Градска Тура

Бео Кул Градска Тура

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -