Кућа Здравка Ђурића

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Зграда Команде ваздухопловства

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Хотел „Праг”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Етнографски музеј

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Професорска колонија у Београду утврђена за просторно културно-историјску целину

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Хотел „Мажестик“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Зграда Аеро клуба

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Зграда Правног факултета

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Аграрна банка

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Зграда Државне штампарије

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -