Конзерваторски надзор над изведеним радовима на статичкој санацији, реконструкцији и рестаурацији Земунске тврђаве на Гардошу

У Заводу за заштиту споменика кулуре града Београда 2016. године урађен  је Идејни пројекат реконструкције и рестаурације Земунске тврђаве, предвиђен планом рада Завода и финансиран од стране Секретаријата за  културу града Београда. Пројектанти су архитекте конзерватори Љиљана Конта и Раде …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији Великог степеништа Савског шеталишта на Београдској тврђави

Последњих дана јуна 2019. године завршена је реконструкција и рестаурација Великог степеништа Савског шеталишта на Београдској тврђави. Пројекат и конзерваторски надзор над извођењем радова је радио Завод за заштиту споменика културе града Београда. Велико степениште са терасом је смештено на …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Архитектонско-конзерваторски послови 2019. година

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Споменик захвалности Француској

Споменик захвалности Француској, рад вајара Ивана Мештровића, постављен је на крају главне алеје Калемегданског парка 11. новембра 1930. године у знак пријатељства и сарадње Србије и Француске током Првог светског рата. Подигнут је прилозима Друштва пријатеља Француске и Друштва некадашњих …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Народни музеј

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Мало степениште Савског шеталишта

Завод за заштиту споменика културе града Београда успешно је завршио реализацију пројекта реконструкције и рестаурације Малог степеништа Савског шеталишта на простору Београдске тврђаве. Радове је финансирала ТИКА-Турска агенција за координацију и сарадњу, а изводила фирма „Јадран“ д.о.о. из Београда. На …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Архитектонско-конзерваторски послови 2018. година

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Архитектонско-конзерваторски послови 2017. година

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Реконструкција, рестаурација и конзервација Музеја савремене уметности

Завод за заштиту споменика културе града Београда је у периоду од септембра 2016. до 20. октобра 2017. године, у складу са својим надлежностима, активно учествовао у изради и реализацији капиталне инвестиције – Пројекту реконструкције, рестаурације и конзервације Музеја савремене уметности, …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Фасаде

У току 2017. и 2018. године Завод за заштиту споменика културе града Београда је  у својству конзерваторског надзора учествовао у радовим на рестаурацији фасада, које су водили Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Градско стамбено Београд, над следећим објектима: …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -