др Марина Павловић

Aрхитекта виши конзерватор, помоћник директора Образовање:дипломирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду и докторирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду на Одељењу историје уметности. marina.pavlovic@beogradskonasledje.rs Радно искуство: Од 2002. до 2007. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Нела Мићовић

виши конзерватор Година рођења: 1969. Образовање: дипломирани археолог Рођена у Краљеву 18. септембра 1969. године, где је завршила основну и средњу школу. Филозофски факултет у Београду на групи за археологију завршила је са просеком 9,50 и стекла звање дипломираног археолога. …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Оливера Вучковић

Оливера Вучковић Директор Година и место рођења: 1969, Београд Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Београду, дипломирани историчар  Радно искуство: април 2017 – новембар 2018. вршилац дужности директора Завода за заштиту споменика културе града Београда; 2002–2017. запослена у Јавном предузећу за …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Татјана Виденовић

Виши стручни сарадник Година рођења: 1965. Образовање: дипломирани инжењер архитектуре tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs Радно искуство – Од 1995. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда.   – Пројектни биро “Корак“,1992/93 – ДП “Расадници“, 1991/92 – Институт за водопривреду “Јарослав Черни“, 1990/91 – Архитектонски …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Љиљана Конта

конзерватор саветник Година рођења: 1964. Образовање: дипломирани инжењер архитектуре ljiljana.konta@beogradskonasledje.rs Радно искуство од 1994. године стално запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда. Као одговорни пројектант ради на изради конзерваторско-рестаураторских пројеката, надзора над извођењем радова на заштићеним објектима …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Светлана Марковић

архитекта – конзерватор, виши стручни сарадник  Година рођења: 1964. Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре. svetlana.markovic@beogradskonasledje.rs Радно искуство   Завод за заштиту споменика културе града Београда од 2004. Биро „Србијапројект“ а.д., Царице Милице 1, Београд 1990. – 2004.* Пројекти (избор) Рестаурација и …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Светлана Димитријевић Марковић

архитекта-конзерватор, виши стручни сарадник Година рођења: 1966. Образовање: дипломирани инжењер архитектуре Радно искуство Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2002 Урбанистички завод града Београда 1995-2002, „Хидротехника-Београдња“ 1992-1994, Референце: Објављени радови (избор): Улога урбанистичког плана у заштити историјских урбаних целина – како …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Саша Михајлов

виши конзерватор, руководилац основне организационе јединице Година рођења: 1975. Образовање: Дипломирала 2002. године на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду. Стручни испит прописан за рад у области заштите културних добара положила у мају 2007. године у Републичком …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Раде Мрљеш

архитекта млађи стучни сарадник Година рођења: 1983. Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре rade.mrljes@beogradskonasledje.rs Радно искуство: Завод за заштиту споменика културе града Београда, запослен од марта 2011. Стручни испит за рад у установама заштите непокретних културних добара, новембар 2012.   ПРОЈЕКТИ Идејни …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Невенка Новаковић

архитекта, стручни сарадник Година рођења: 1980. Образовање: Дипломирани инжењер архитектуре nevenka.novakovic@beogradskonasledje.rs Радно искуство:   Од 2006. Запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда Од 2002. године, као студент, радила као спољни сарадник Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд. …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -