Јавне набавке 2019

2019 година

НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

јавна набавка мале вредности

ЈНМВ БРОЈ 02/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора – партија 1
4. Одлука о додели уговора – партија 2

 

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Jавне набавке мале вредности


ЈНМВ БРОЈ 01/2019

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

„Наслеђе“ број XIX

nasledje XIX naslovna za cipДеветнаести број часописа „Наслеђе“ изашао је из штампе за Сајам књига у октобру 2018. године. Сећање на крај Првог светског рата обележено је приказом Споменика захвалности Француској на насловној страни часописа.  Обнова споменика изведена је 2018. године, према пројекту Завода за заштиту споменика културе града Београда, архитекте Зорана Туцића, док су реализацију обезбедиле владе Републике Француске и Републике Србије. Уводни рад овог броја Наслеђа, под насловом Француско – српски односи, историја и сећање -наслеђе Првог светског рата, аутора др Станислава Сретеновића научног саветника Института за савремену историју, такође је посвећен Првом светском рату и француско-српским културно политичким односима кроз места сећања у Београду.

У осталим устаљеним рубрикама часопис доноси прилоге посвећене архитектонском, урбанистичком, културолошком и социолошком наслеђу Београда, као и приказе монографија, изложби и конференција. Рубрика Споменичко наслеђе доноси радове од анализе зграде „Хемпро“, преко Централне зоне Новог Београда и блокова 21, 22, 23; у рубрици Истраживања аутори су се бавили опусом архитекте Јована Смедеревца, Изградњом три основне школе у Београду 1928. године, Конкурсима за Музеј града Београда као и истраживањем обнове индустрије Општине Чукаричке 1919-1929. године; Конзерваторски приступ је дат у раду о рестаурацији фасаде куће Михајла Петровића Аласа; у рубрици Погледи и мишљења стручни радови указују на проблеме мобилности и приступачности у историјским градовима као и сагледивости јавних споменика са подручја града Београда; У оквиру рубрике Наслеђе и универзитетска настава дат је приказ студентских радова на тему испитивања могућности заштите и ревитализације ливнице „Пантелић“ у Земуну.

САДРЖАЈ

споменичко наслеђе

СТАНИСЛАВ СРЕТЕНОВИЋ, Француско-српски односи, историја и сећање – наслеђе Првог светског рата
STANISLAV SRETENOVIĆ, Histoire et mémoire des relations franco-serbes : un héritage de la Première Guerre mondiale
ЉУБИЦА РАДОВАНОВИЋ, Зграда „Хемпро” у улици Теразије број 8 у Београду
ИВАНА ВЕСКОВИЋ, ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВИЋ, Изградња блокова 21, 22, 23 Централне зоне Новог Београда и њихов значај у оквиру културног наслеђа Београда

истраживања

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ, Инжењер Јован Смедеревац (1854–1920)
ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА, Подизање три основне школе у Београду 1928. године као прекретница у развоју архитектуре школских објеката
АНГЕЛИНА БАНКОВИЋ, ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, Три архитектонска конкурса за Музеј града Београда
НЕНАД ЛУКИЋ, Обнова индустрије, занатства, трговине и демографски опоравак Општине чукаричке 1919–1929

конзерваторски приступ

РАДЕ МРЉЕШ, Приказ истраживања и рестаурације фасаде куће Михаила Петровића (Мике Аласа) у Београду

погледи и мишљења

СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Мобилност и приступачност у историјским градским четвртима
АЛЕКСАНДРА РИСТАНОВИЋ, Сагледивост неких јавних споменика са подручја града Београда
наслеђе и универзитетска настава
МАРКО НИКОЛИЋ, ДУШИЦА ПАШИЋ, АНА МИЛЕНКОВИЋ, Испитивање могућности заштите и ревитализације ливнице „Пантелић” у Земуну

прикази

ЈОВАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋ, Приказ изложбе: Александра Дабижић, Сецесија старог језгра Земуна
САША МИХАЈЛОВ, Приказ књиге: Александар Божовић, Црква Ружица и капела Свете Петке – сакрални комплекс у источном подграђу Београдске тврђаве
НАДА ЖИВКОВИЋ, Приказ научне монографије: др Александар Виденовић, Обнова центара у руралним подручјима – Нови записи
ДРАГАНА МЕЦАНОВ, Приказ књиге: др Дијана Милашиновић Марић, Полетне педесете у српској архитектури
БИЉАНА МИШИЋ, Приказ књиге: Марина Павловић, Никола Несторовић (Београд,2017)
НАДА ЖИВКОВИЋ, Приказ VIII конференције о културном наслеђу – Културно добро данас, вредност и значење

in memoriam

МАЈА ЂОРЂЕВИЋ, Зоран Симић (1948–2017)
АЛЕКСАНДРА ШЕВИЋ, Милица Грозданић (1956–2017)
МИЛОЈКО ГОРДИЋ, професор Бранко Вујовић (1935–2017)
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Александра Ристановић (1972–2018)

Публикација „Споменик захвалности Француској обнова“

Публикација „Споменик захвалности Француској обнова“, штампана у издању Завода за заштиту споменика културе града Београда, представља омаж завршеним радовима на рестаурацији и санацији споменика, који су спроведени залагањем влада Републике Србије и Француске Републике у периоду од марта до септембра 2018. године. Заједно са обновљеним спомеником и изложбом постављеном на Савском шеталишту Београдске тврђаве уједно представља допринос наше куће обележавању стогодишњице од завршетка Великог рата. У двојезичном, српско-француском издању, уз уводну реч директора Оливере Вучковић, у четири прегледна рада, приказан је живот споменика током претходних 88 година, његова историја, историјско-уметничке вредности, симболика, меморијализација и изведени радови на обнови током 2018. године. Њихови аутори су историчар др Станислав Сретеновић – „Споменик Француској у Београду 1918-2018: политички и меморијални улог“ и стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда – Александар Божовић – „Подизање споменика захвалности Француској“, Александра Ристановић – „Хронологија претходних активности на обнови споменика: 1963-2010“, Зоран Туцић и Саша Михајлов – „Санација и рестаурација споменика“. Уредник издања је Саша Михајлов, историчар уметности. Посебно значајан сегмент публикације представља богата визуелна грађа, пре свега фотографије Снежане Неговановић настале током спровођења радова на обнови, а потом и фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда, фотографије из Збирке Ристе Марјановића, Музеја града Београда, Архива Југославије, Народне библиотеке Србије. О самом пројекту, начину његовог финасирања, француским донацијама, као и комплексном тиму који је успешно спровео радове на рестаурацији и санацији, посвећени су засебни редови публикације.

szf katalog web 1

каталози 2018


Наслов:Црква Светог Духа у Обреновцу


crkva u obrenovcu naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Хајна Туцић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Механа Узун Мирка Апостоловића


mehana uzun mirka naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Ана Сибиновић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Зграда ПРИЗАД


prizad naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Александар Божовић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов:Палата САНУ


sanu naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Бојана Ибрајтер Газибара
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Докторова кула


doktorova kula naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Ивана Весковић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Народни музеј


narodni muzej naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Ксенија Ћирић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Остаци северозападног бедема римског каструма
на простору уз чесму Мехмед паше Соколовића


bedem naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Нела Мићовић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов:Бањички логор


banjicki logor naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Нада Живковић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Лапидаријум у Великом барутном магацину
Збирка римских камених споменика Народног музеја у Београду


lapidarijum naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Веселинка Нинковић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Небојша Борић, фотодокументација Народног музеја у Београду
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов:Николајевска црква у Земуну


nikolajevska crkva naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Александра Дабижић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Оливер Цвијовић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање

 

каталози 2017


Наслов: Београдска задруга


beogradska zadruga naslovna
За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директора
Аутор: Ксенија Ћирић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017

преузми PDF издање


Наслов: Споменик и гробље ослободилаца Београда 1806. године


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораgroblje oslobodilaca naslovna
Аутор: Ана Сибиновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа архитекте Јована Илкића у Београду


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca arhitekte jovana ilkica
Аутор: Александар Божовић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca u kojoj se rodio dimitrije davidovic naslovna
Аутор: Александра Дабижић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа Николе Пашића


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca nikole pasica
Аутор: Ивана Весковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа Леоне Панајот


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca leone panajot naslovna
Аутор: Хајна Туцић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Зграда Сеизмолошког завода у Београду


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораzgrada seizmoloskog zavoda naslovna
Аутор: Ирена Сретеновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

 

преузми PDF издање


Наслов:Сопотски хан


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораsopotski han naslovna
Аутор: Нада Живковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Старо Сајмиште – Логор Гестапоа


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораstaro sajmiste naslovna
Аутор: Саша Михајлов
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов:Зграда Аграрне банке


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораzgrada agrarne banke naslovna
Аутор: Бојана Ибрајтер – Газибара
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање

 

Изложба „Споменик захвалности Француској-обнова“

У присуству амбасадора Француске Фредерика Мондолонија и представника Амбасаде, 12. децембра 2018. године отворена је изложба Завода за заштиту споменика културе града Београда посвећена подизању, трајању и обнови Споменика захвалности Француској на Калемегдану.

naslovna

Обнову Споменика захвалности Француској, која је реализована према пројекту архитекте Завода за заштиту споменика културе града Београда Зорана Туцића, обезбедиле су владе Републике Србије и Републике Француске.

F_0992 (020)

У петак 7. септембра 2018. године, пред члановима француско-српске комисије, која је пратила извођење и финансирање радова, извршена је примопредаја обновљеног споменика.

Споменик је био у веома лошем стању, са бројним оштећењима насталим током 88 година. Радови су се одвијали у више фаза. Најпре је бронзана скулптура, рад чувеног вајара Ивана Мештровића, у којој је пре почетка радова било пет тона бетона и која је била пуна пукотина, скинута са постамента, а потом и рестаурирана у посебно припремљеном простору у непосредној близини споменика. Рестаурацију скулптуре извео је вајар Зоран Кузмановић, експерт за бронзу.

F_0992 (076)

Барељефи на постаменту, израђени од брачког камена, били су оштећени готово до непрепознатљивости услед неповољних временских услова. Барељефе „Сорбона” и „Ратници” поново је исклесао вајар Горан Чпајак у италијанском мермеру „карара бјанко”, а на основу оригиналних позитива барељефа. Реплике барељефа су постављене на нови постамент споменика. Оригинални барељефи, који су се налазили на Споменику, биће уступљени Музеју града Београда на чување.

F_0991 (13)

Изложба „Споменик захвалности Француској – обнова“ постављена је на Савском шеталишту парка Калемегдан до 24. децембра 2018. године.

за издавача:
Оливера Вучковић, директор

аутор:
Бојана Ибрајтер Газибара

техничка припрема:
Бојана Ибрајтер Газибара, Љубица Радовановић

лектура:
Радица Смиљковић – Autocorrect

превод:
Катарина Мелић – Autocorrect

дизајн:
Владимир Парежанин, Пеђа Паровић

штампа:
Gama digital, Beograd

Захваљујемо се његовој екселенцији Фредерику Мондолонију, као и комплетном особљу Амбасаде Француске у Београду на свесрдној помоћи у реализацији Пројекта санације и рестаурације Споменика захвалности Француској.

F_0992 (091)

Изузетну захвалност дугујемо Влади Републике Србије и Граду Београду на указаном поверењу Заводу за заштиту споменика културе града Београда и неизмерној помоћи у обнови Споменика захвалности Француској и партерног уређења око споменика.

F_0992 (097)

Изложба је приређена и штампана средствима опредељеним Споразумом о субвенцији потписаним између Завода за заштиту споменика културе града Београда и Амбасаде Француске у Србији и Удружења за неговање културе сећања „Le souvenir Français”.

Представљање пројекта „Мапе београдских општина са приказом непокретног културног наслеђа“ на Сајму књига

У суботу 27. октобра 2018. године у 11 часова на Београдском сајму у хали 1А на платоу Бранка Миљковића, Завод за заштиту споменика културе града Београда ће представити пројекат „Мапе београдских општина са приказом непокретног културног наслеђа“.

E Pozivnica

Непокретна културна добра, као и споменици у јавном простору, представљају материјални траг наше прошлости, који смо добили у наслеђе да сачувамо и као залог предамо наредном генерацијама. Презентација наслеђа представља један од начина очувања ових трагова. С том идејом, Завод за заштиту споменика културе града Београда покренуо је трогодишњи пројекат чији је циљ упознавање локалне заједнице са споменичким наслеђем у непосредном окружењу, истицање значајних културно-историјских тачака на територији свих седамнаест београдских општина, указивање на могуће итинерере у области културног туризма и употреба мапа у туристичке сврхе.

На штанду Завода за заштиту споменика културе града Београда на Сајму књига у Београду током трајања Сајма бројна издања Завода се могу купити по посебној сајамској цени. И овогодишње публикације –најновији број часописа „Наслеђе“, каталози десет споменика културе, каталог изложбе „Модерна Београда – архитектонска баштина престонице”, као и каталог изложбе „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“, до краја сајма ће бити у продаји са попустом. Мапу „Модерна архитектура Београда”, која просторно лоцира све објекте модерне на подручју града, на штанду Завода можете да добијете бесплатно уз куповину каталога изложбе „Модерна Београда“.

izdanja katalozi nsledje stand znak

Отварање изложбе о Ристи Марјановићу

У четвртак, 4. октобра 2018. године, у просторијама ЈМУ Радио-телевизије Србије, свечано је отворена изложба фотографија Завода за заштиту споменика културе града Београда „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“, аутора Милојка Гордића и Снежане Неговановић.

04.10.2018 Galerija 05 04.10.2018 Galerija 06 04.10.2018 Galerija 07 04.10.2018 Galerija 08

04.10.2018 Galerija 03 04.10.2018 Galerija 04

На почетку је у холу Холу РТС-а у Таковској 10  изведен део представе „Солунци говоре“ (текст Антонија Ђурића, режија Цисане Мурусизе) коју су извели глумци Академије уметности Београд. На крају представе гости су позвани да пређу у галеријски простор где је постављена изложба фотографија Ристе Марјановића

04.10.2018 Galerija 2504.10.2018 Galerija 10 04.10.2018 Galerija 11 04.10.2018 Galerija 12

04.10.2018 Galerija 16Уследило је обраћање домаћина, директора Телевизије Србије Илије Церовића.

04.10.2018 Galerija 14 04.10.2018 Galerija 15

Из обраћања Оливере Вучковић, в.д. директора Завода за заштиту споменика културе града Београда:

04.10.2018 Galerija 09

„Збирка фото-негатива Ристе Марјановића још 1958. године препозната јкао изузетна вредност за наш народ и стављена под заштиту државе. Рад на Збирци фотографских снимака Ристе Марјановића  отпочео је 70-тих година прошлог века, када су стручњаци Завода за заштиту споменика културе града Београда заједно са Ристом Марјановићем,  непосредно пред његову смрт, каталошки обрадили, тематски разврстани и хронолошки распоредили снимке. Године 1973. издат је и каталог под називом Збирка фото-негатива Ристе Марјановића, који је урадио историчар уметности Завод за заштиту споменика културе града Београда Милојко Гордић, који је данас пензионер, а који је заједно са колегиницом Снежаном Неговановић, стручним сарадником Завода и данас аутор ове изложбе и каталога.

После затишја од готово 40 година активирање рада на Збирци поново је отпочело 2010. године. Обновљена је сарадња са породицом Марјановић, као носиоцем ауторских права на фотографске снимке, јер су од почетка па до дана данашњег оригинали фото-негативи били у поседу у поседу најпре Ристе Марјановића, а затим и његових наследника.

Изузетно важан сегмент стваралаштва фотографа Ристе Марјановића, првог српског фото-репортера, сведока времена од 1910. до 1960. године, представљају фотографије Првог светског рата, за које је носилац титуле „екселенција фотографије”, коју је добио од Удружење професионалних фото и филмских радника и уметника фотографије 1965. године.

У документацији Завода за заштиту споменика културе града Београда налази се 8.542 репродукованих снимака као фототека Збирке фото-негатива Ристе Марјановића. За саме догађаје Првог светског рата везано је око 500 снимака.

Желим да се захвалим РТС, наследницима Ристе Марјановића, Академији уметности, Војно филмски центар – Застава филму, Министарству одбране и граду Београд који су нам пружили свесрдну помоћ у реализацији изложбе.

Са надом да ће Завод за заштиту споменика културе у наредној години у потпуности дигитализовати ову збирку и издати монографију какву је Риста Марјановић заслужио својим пожртвованим радом током педесет година фотографисања бурних времена и догађаја, остаје ми само да вам пожелим да добродошлицу и да уживате у изложби.“

Из обраћања Снежане Неговановић, једног од аутора изложбе:

04.10.2018 Galerija 21

Велика је одговорност говорити и представљати се као аутор ове изложбе, говорити у име аутора фотографија Ристе Марјановића који је снимио пре 100 година изложене фотографије и говорити у име Милојка Гордића, једног од аутора изложбе, који је пре 50 година заједно са Ристом Марјановићем, учинио изванредан подухват на очувању и промоцији Збирке фото-негатива Ристе Марјановића, што је и основа нашег данашњег виђења.

Из целокупног наслеђа Ристе Марјановића издвајају се сведочења о Првом светском рату.

Прве победе на Церу и Kолубари, повлачење које је уследило, Албанска голгота чине најважнији део његовог стваралаштва, снимци од којих су неки превазишли оквире фотографије и постали праве иконе страдања српског народа.

Након повратка из Париза и Лондона где је учествовао на савезничким изложбама и допринео даљем тогу рата, снима други део често мање познатих фотографија са Солунског фронта, фотографије у току пробоја, ослобођења и уједињења.

Завршни део изложбе чине фотографије снимљене између два светска рата током церемонија откривања спомен обележја у славу и част Првом светском рату, чиме је заокрушен његов опус везан за тај део историје.

Посебан сегмент међу сачуваним снимцима, саставни део Збирке утврђене за културно добро, представљају снимци из фото-документације Међународне комисије за утврђивање ратних злочина у Србији током Првог светског рата.

Поред свог рада као фото-репортер Риста Марјановић мање је познат по томе што је уложио велики напор да сачува снимке, често их преснимавајући на новије материјале, правећи дупликате, чувајући уз своје и снимке других аутора све са изразитом жељом да се оно што се догодило пренесе свеобухватно будућим генерацијама.

Многе фотографије су нам већ познате, често смо их виђали на другим изложбама, филмовима, емисијама, оне су толико заживеле међу нама да су основа нашег колективног сећања на догађаје из Великог рата, постале су део народа при чему се како обично бива када нешто заживи у народу, заборави и ко их је створио.

Ово је прилика да се подсетимо на једну изванредну личност Ристу Марјановића који нам је пренео оно што је видео, непосредно, као фото-репортер Врховне команде српске војске, а видео је много више него што се од њега тражило.

Испред Скупштине града Београда окупљеним гостима се обратио Андреја Младеновић, заменика градоначелника града Београда, који је и свечано отварио изложбу.

04.10.2018 Galerija 23 04.10.2018 Galerija 24На крају уследило је премијерно извођење нумере из филма „Радо иде Србин у војнике“ посвећеног 100-годишњици Великог рата у продукцији ВЦФ „Застава филм“ сценаристе и редитеља Драгољуба Елчића. Песма „Мируј срце“ композитора Драшка Јанковића у извођењу Владимира Пантића за хармоником и вокалног солисте Ранка Јовића (Београдска филхармонија).

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ – Ратни фото-репортер Риста Марјановић

RISTA MARJANOVICh е-poziv V2

У години обележавања стогодишњице победе у Првом светском рату Завод за заштиту споменика културе града Београда реализује изложбу фотографија „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“ и тако се придружио овом великом јубилеју.

Изложба „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“ у сарадњи са ЈМУ Радио-телевизијом Србије биће отворена у четвртак  4. oктобра 2018. године у 19 часова у Галерији РТС-а. Изложба ће трајати до 28. октобра 2018. године.

Збирка фото-негатива Ристе Марјановића још 1958. године препозната је као изузетна вредност за наш народ и стављена под заштиту државе Решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС.

Рад на Збирци фотографских снимака Ристе Марјановића  отпочео је 70-тих година прошлог века, када су стручњаци Завода за заштиту споменика културе града Београда заједно са Ристом Марјановићем, пред његову смрт, каталошки обрадили, тематски разврстани и хронолошки распоредили снимке. Године 1973. издат је и каталог под називом Збирка Фото-негатива Ристе Марјановића, који је урадио историчар уметности Завод за заштиту споменика културе града Београда Милојко Гордић.

Активирање рада на Збирци поново је отпочело 2010. године. Обновљена је сарадња са породицом Марјановић као правним носиоцем ауторских права на фотографске снимке, јер су од почетка па до дана данашњег оригинални фото-негативи у поседу најпре Ристе Марјановића, а затим и наследника.

Изузетно важан сегмент стваралаштва фотографа Ристе Марјановића, првог српског фото-репортера, сведока времена од 1910. до 1960. године, представљају фотографије Првог светског рата, за које је носилац титуле „екселенција фотографије”, коју је добио од Удружење професионалних фото и филмских радника и уметника фотографије 1965. године.

У документацији Завода за заштиту споменика културе града Београда налази се 8.542 репродукованих снимака као фототека Збирке фото-негатива Ристе Марјановића. За саме догађаје Првог светског рата везано је око 500 снимака.

Аутори изложбе су Милојко Гордић и Снежана Неговановић из Завод за заштиту споменика културе града Београда. Изложба је подржала потомци Ристе Марјановића.

Израда изложбе и каталога су финансирани средствима Секретаријата за културу Скупштине града Београда.