Пројекат „Наслеђе за децу“ – предавање и радионица у ОШ „20. октобар“

Завод за заштиту споменика културе града Београда установа културе од националног значаја, поред своје основне делатности, улаже напоре да популаризује културно–историјско наслеђе наше престонице и да га приближи грађанима. Нарочита пажња се посвећује раду са најмлађима којима се уз представљање активности Завода, развија свест о неопходности очувања традиције и споменичког наслеђа које је потребно чувати. Едукацију ученика нижих разреда основних школа врше дипл. етнолог Ана Сибиновић и документариста Завода Слађана Милојевић у сарадњи са школским педагозима и учитељима. Предавање  је одржано у ОШ „20. октобар“ на Новом Београду, а у плану је реализација низа оваквих предавања на територији свих градских општина.

1

Концепт предавања је да се у виду  интерактивне презентације, на паноима и слајдовима прикаже најпре зграда Завода, на којима ученици обично препознају простор Београдске тврђаве и споменик Победник што буде  добра увертира да се објасни шта све може бити споменик културе и да се направи разлика између јавних споменика на које се искључиво помисли када се помену споменици културе. Осим архитеката, историчара уметности и археолога посебно се помиње професија етнолога који се  у Заводу бави проучавањем народног градитељства. Ученицима се причају занимљивости о Конаку кнегиње Љубице, Кафани ? уједно и једној од најстаријих београдских кућа, затим Манаковој кући.

4 3 2

 

 

Било је речи и о санацији родне куће војводе Степе Степановића. Такође на слајдовима су приказани  типови кућа народног градитељства, скренута је пажња на примере премештања кућа на другу локацију као вид очувања, затим на  материјале од којих су куће направљене и на народне градитеље. На крају је уследила радионица, обнављање у виду одговора на постављена питања која су подељена на флајерима и  израда цртежа на којима су споменици културе о којима је било речи.

Татјана Виденовић

Виши стручни сарадник
Година рођења: 1965.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs
Радно искуство

– Од 1995. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда.

 

– Пројектни биро “Корак“,1992/93
– ДП “Расадници“, 1991/92
– Институт за водопривреду “Јарослав Черни“, 1990/91
– Архитектонски факултет у Београду, Одељење за сарадњу са привредом, 1989/90

Као архитекта конзерватор, виши стручни сарадник ради на проучавању, истраживању и заштити градитељског наслеђа Београда, његовој презентацији и афирмацији. Врши израду: пројектне документације, елабората и мера техничке заштите за очување и одржање споменичког наслеђа, прати и контролише извођење контерваторско-рестаураторских радова на објектима у оквиру заштићених просторно културно-историјских целина на подручју града Београда и др.

Референце (избор):

Пројекти (избор):

– Главни пројекат рестаурације фасада објекта сликара Ђорђа Крстића, Змај Јовина бр. 35
– Главни пројекат рестаурације фасаде куће Бранислава Којића, Косанчићев венац бр. 6
– Главни пројекат рестаурације зграде “Робни магазин“, Краља Петра бр. 16
– Главни пројекат рестаурације фасада објекта, Кнез Михаилова бр. 20
– Главни пројекат рестаурације фасада објекта, Кнез Михаилова бр. 48
– Главни пројекат рестаурације фасада зграде “Смедеревске банке“, Теразије бр. 39
– Главни пројекат рестаурације фасаде зграде Старог двора, Драгослава Јовановића бр. 2
– Главни пројекат рестаурације фасада зграде “Палата Зора“, Чика Љубина бр.19
– Пројекат рестаурације фасада објекта и партерног уређења парцеле објекта Музеј Вука и Доситеја, Господар Јевремова бр. 21
– Пројекат реконструкције и рестаурације фасада зграде Новог двора, Андрићев венац  бр. 1
– Пројекат рестаурације фасада објекта Зграде Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33
– Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на ентеријеру Свечане сале зграде Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33
– Пројекат рестаурације фасада Зграде пуковника Елезовића, Његошева бр. 20,
– Пројекат рестаурације фасада Куће Луке Ћеловића, Краљевића Марка бр.1
– Пројекат рестаурације фасада Дом Јеврема Грујића, Светогорска 17
– Пројекат рестаурације фасада Официрске задруге, Масарикова 4

 

Надзор (избор):

– Рестаурација фасада зграде Старог двора, Драгослава Јовановића бр. 2
– Ревитализација фасада зграде Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19
– Рестаурација фасада објекта Зграде Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33
– Конзерваторско-рестаураторски радови на ентеријеру Свечане сале зграде Генералштаба,           Кнеза Милоша бр. 33
– Рестаурација фасада објекта и партерног уређења парцеле објекта Музеј Вука и Доситеја,      Господар Јевремова бр. 21
– “Београдска општина“- Југословенска кинотека, Узун Миркова бр.1 Реконструкција, адаптација и санација Манакове куће, Гаврила Принципа 5
–  Декоративно осветљење Капетан Мишиног здања, Студентски трг 1
–  Декоративно осветљење Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића 13
–  Декоративно осветљење Конака кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
– Декоративно осветљење цркве Св. Антуна Падованског, Брегалничка 14

 

Учешће:

– “Љубљански процес II“, рехабилитација заједничког наслеђа, Дом Јеврема Грујића, 2011-2014.г.
– Члан  жирија за подизање спомен обележја у Абердаревој улици бр.1, 2013.г.
– Члан жирија за изградњу Градске галерије на Косанчићевом венцу 27, 2016.г.
– Члан више Градских комисија за израду Правилника на нивоу града Београда
– Члан Градске комисије за декоративно и функционално осветљење града Београда

 

Изложбе:

– Аутор изложбе “Стари Генералштаб“ (Павиљон Цвијете Зузорић, 2010.г.)
– Аутор каталога“Стари Генералштаб“, 2010.г.
– Излагала на Салону Архитектуре 1997. и  2010.г.

 

Награде:

– Добитник Годишње награде Друштва конзерватора Србије 2011.г. за радове на заштити градитељског наслеђа за радове на ентеријеру Ратне сале у згради Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33 у Београду.

 

Чланство:

– Инжењерска комора Србије, Друштво конзерватора Србије

 

Лиценце:

– Одговорног пројектанта и одговорног извођача радова

 

Студенти Архитектонског факултета у посети Заводу

У просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београда виши стручни сарадници Александра Дабижић, историчар уметности и арх. Љиљана Конта упознале су студенте мастер студија, Архитектонског факултета Универзитета у Београду, Департмана за архутектуру, којим руководи др Милена Кордић, доцент, о раду Завода, поступцима и конзерваторским методама који се примењују на споменицима културе и просторним културно-историјским целинама. Ужа тема се односила и на реконструкцију – пренамену породичне виле. Предавање које је омогућило студентима да остваре увид у досије споменика културе и да на извору тумаче своју тему одржано је 21. фебруара

_DSC0003 _DSC0006 _DSC0007 _DSC0008

Јавне набавке – 2017 година

2017 година
Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ
ЈНМВ БР: 6/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАСТАВАК ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКЕ И ПИСАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР: 3/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈНМВ БР: 2/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације
4. Конкурсна документација – прећишћен текст
5. Додатно појашњење
6. Продужење рока
7. Канцеларијски материјал, објашњење бр. 2
8. Канцеларијски материјал измена конкурсне документације
9. Канцеларијски материјал – обавештење о продужењу рока
10. Конкурсна документација – пречишћен текст
11. Одлука о додели уговора
12. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје
ЈНМВ БР: 1/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору за партију 3
5. Обавештење о обустави поступка за партије 1,2 и 4

Јавне набавке – 2016 година

2016 година
Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ИЗ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ 1912-1918 У ОКВИРУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ

БРОЈ JNMV: 1.3.8/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење бр 1.
4. Одлука о додели партије 2,4 и 5
5. Обавештење о закљученом уговору за партије 2,4 и 5
6. Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3


 

Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Штампање ‘’ Каталога 10 споменика културе’’

БРОЈ JNMV: 1.2.2/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно објашњење
4. Пречишћен текст конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока
6. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ШТАМПАЊЕ ЧАСОПИСА ‘’Наслеђе’’ бр. 17

БРОЈ JNMV: 1.2.3/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно објашњење
4. Пречишћен текст конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока
6. Додатно објашњење бр. 2
7. Одлука о додели уговора
8. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ ЈНМВ – 1.2.5/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и појашњења
4. Измена конкурсне документације
5. Конкурсна документација пречишћен текст
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ИЗРАДА ТАБЛЕ СА QР КОДОМ И НОСАЧЕМ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

BРОЈ JНМВ – 1.2.4/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПРЕВОЂЕЊЕ ТЕКСТОВА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (JНМВ) БРОЈ 1.2.6/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закључењу уговора


Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал br. 1.1.4/2016

1. Позив за подношење понуда
2. Питања и одговори
3. Обавештење о продужењу рока
4. Измена позива за подношење понуде
5. Додатно појашњење конкурсне документације
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о издатој наруџбеници
8. Обавештење о издатој наруџбеници


Јавна набавка мале вредности

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) БРОЈ: 1.2.1/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.1/2016/II

КОНСОЛИДАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ОСМАТРАЧНИЦЕ СРПСКЕ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ СА СОЛУНСКОГ ФРОНТА – ПИОНИРСКИ ПАРК

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Oбавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.1/2016

КОНСОЛИДАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ОСМАТРАЧНИЦЕ СРПСКЕ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ СА СОЛУНСКОГ ФРОНТА – ПИОНИРСКИ ПАРК

1. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA
2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA
3. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
4. OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број: 1.1.1
Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке – 2015 година

2015 година


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Јавна набавка број: 12/15
Експертско мишљење о стању споменика “Победник“ на Београдској тврђави са предлогом потребних мера заштите
1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број: 11/15
Штампање монографије Земунско гробље
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број: 10/15
Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 16
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Oтворени поступак централизоване јавнe набавкe

Јавна набавка број: 12/15
Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел
1. Обавештење о закљученом уговору


Oтворени поступак централизоване јавнe набавкe

Јавна набавка број: 09/15
Куповина канцеларијског материјала
1. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:9/15
Штампање Kаталога за 10 споменика културе
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Питања и одговори
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:8/15
Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и измена конкурсне документације
4. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:7/15
Физичко-техничко обезбеђењe и прoтивпожарна заштита у Заводу за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14 у Београду за период од годину дана.
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:6/15
Хитне интервенције – консолидација и рестаурација фасадних скулптура улазног портала Железничког музеја у Београду, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:5/15
Хитне интервенције – конзервација и делимична замена облоге постамента споменикa Николи Пашићу у Београду, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:04/15
4. Извођење радова на санацији, консолидацији и рестаурацији Спомен обележја из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:03/15
3. Извођење браварских радова на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка број:02/15
2. Извођење радова на припреми и уређењу терена око Спомен обележја из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:01/15
1. Извођење радова на уређењу саобраћајног приступа и обнови застора око Спомен обележја из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке – 2014 година

2014 година


Јавна набавка мале вредности

Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 15
Јавна набавка број: 14/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Штампање Kаталога за 10 споменика културе
Јавна набавка број: 13/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на припреми и уређењу терена на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 12/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на изради приступних стаза и обнови застора око Спомен обележа из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 11/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на консолидацији споменика, обнови исписа и изради нових плоча са исписом на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 10/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење браварских радова на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 09/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на рестаурацији камених споменика на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 08/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 07/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског материјала за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 06/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Питања и одговори
5. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 05/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Измене конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Питања и одговори
7. Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Јавна набавка мале вредности

Физичко-техничко обезбеђењe и прoтивпожарна заштита у Заводу за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан 14 у Београду на период од годину дана
Јавна набавка број: 03/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског материјала за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 04/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Извођење додатних – непредвиђених радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру Комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу

1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности
НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО EL
Јавна набавка број: 01/14

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученoм уговору 01-лож уље

Јавне набавке – 2013 година


2013 година


Јавна набавка мале вредности
Штампање Kаталога за 10 споменика културе
Јавна набавка број: 06 /13

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

1. Питања и одговори


Јавна набавка мале вредности
Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 14
Јавна набавка број: 05 /13

Позив за подношење понуда
Наслеђе- конкурсна документација

1. Питања и одговори
2. Питања и одговори


1. Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу
Отворени поступак
Јавна набавка број: 04 /13

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Скице и фотографије

1. Питања и одговори
2. Питања и одговори


ЗБОРНИК РАДОВА СА VII КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ- КУЛТУРНИ ПРЕДЕО


Уредник: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2016.године
Цена: 300 динара


У времену  транзицијске стихије културни предео је у стању сталног ризика од неодговарајуће, неконтролисане урбанизације, дерураризације и неравномерних демографских кретања.  Седма у низу конференција о културном наслеђу под називом Културни предео, одржана у Заводу за заштиту споменика културе града Београда 10.11.2016.године имала је за циљ да укаже на опасности и допринесе прихватању културног предела као квалитетно прихватљивог модела за решавање проблема заштите како материјалног, тако и нематеријалног културног наслеђа, и сходно томе да се у пракси третира као глобални, а не  као збир појединачних ресурса. Истовремено, намера је да се укаже на неопходност прихватања термина у области законских прописа у сврхе целовитијег и адекватнијег односа према овој врсти наслеђа.

Конференција, као и Зборник радова који је прати и који је представљен  на самом скупу, подељена је  на четири тематске целине:
Културни предео- заштита културног наслеђа и природног окружења
Културни предео – нематеријалне вредности
Културни предео – управљање развојем
Културни предео – правна регулатив и имплементација

Одржавање Конференције и публиковање Зборника радова омогућила је Градска управа Града Београда – Секретаријат за културу.

Преузми  ПДФ издање

 

Пројекат „Наслеђе за децу“ у ОШ „Вук Караџић“

Завод за заштиту споменика културе града Београда започео је едукативни Пројекат „Наслеђе за децу“ 2014. године, који је резултирао великим интересовањем најмлађих ученика основних школа, њихових учитеља и педагога. То је био повод да Пројекат постане део Плана и Програма рада  за 2015. и 2016. годину, одобрен од стране Секретаријата за културу.

2

Осмислиле су га Ана Сибиновић дипл. етнолог и документариста Завода Слађана Милојевић. Ученицима се кроз интерактивна предавања и радионице приближава културно-историјско наслеђе Београда, објашњава шта су споменици културе, која је разлика између јавног споменика и споменика културе где и старији много греше. Говори се  о народном градитељству, али и о томе како се чувају фасаде у центру града, зашто се не смеју исписивати графити по њима.

4

Спроведено је неколико циклуса предавања и радионица на различитим београдским општинама. Свако предавање је прилагођено окружењу најмлађих основаца тако да је у школи „Вук Караџић” ученицима скренута пажња да је и сама њихова школа споменик културе и да носи назив Палилулска основна школа.

Кроз интерактиван рад ученици IV2 су исказали своја запажања и интересовања, постављали питања али и давали одговоре на питања која су им постављена на специјално осмишљеним флајерима на којима су се још једном прешле теме о којима је било речи. Основцима су понуђени лавиринти, puzzle од фотографија на којима су различити објекти споменичке вредности, и осмосмерка са појмовима из области културног наслеђа.

3

Циљ реализације Пројекта „Наслеђе за децу“ је указивање најмлађима на очување културно-историјског наслеђа,  развијање свести о томе шта су преци урадили и шта је то што треба сачувати за нека времена која долазе, затим упознавање са свим објектима који имају историјску вредност, а којих у Београду и његовој околини има много.

Ово је била још једна у низу веома успешних радионица одржаних у београдским основним школама.