Захтев за добијање сагласности за постављање реклама

download


Документа потребна за подношење захтева:

Правни основ – власнички лист, оверени уговор са Скупштином станара ( Саветом зграде ) оверен у суду, оверени уговор о купопродаји, уговор о закупу са саглашношћу закуподавца.
Графички приказ предлога диспозиције и облика рекламе и одредница у висинском смислу у односу на етаже и фасадне елементе зграде, у размери 1:100 или 1:50 ( НА ПОЛЕЂИНИ СЕ НАЛАЗИ ПРИМЕР КАКО ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИКАЗАТИ ЦРТЕЖ РЕКЛАМЕ )

НАПОМЕНА:
Рок за издавање Решења и сагласности је у законом прописаном року.

Сагласност се наплаћује једнократно по Ценовнику Завода.

Захтев за добијање сагласности за постављање летњих башти

download


Документа потребна за подношење захтева за издавање сагласности за постављање летњих башти:

Правни основ – уговор о власништву или закупу локала
Сагласност секретаријата за саобраћај за текућу годину.
Графички приказ положаја летње баште, њених елемената, kao и одредница у висинском смислу у односу на етаже и фасадне елементе зграде, дрвореда и сл. у размери 1:100 или 1:50 ( НА ПОЛЕЂИНИ СЕ НАЛАЗИ ПРИМЕР КАКО ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИКАЗАТИ ЦРТЕЖ ЛЕТЊЕ БАШТЕ )

НАПОМЕНА:
Рок за издавање потребне сагласности је у законом прописаном року.

Сагласност се наплаћује једнократно по ценовнику Завода, а по утврђеној квадратури летње баште за коју је задужен Секретаријат за саобраћај.

Захтев за издавање одобрења за коришћење документације Завода за заштиту споменика културе града Београда

Преузми
ДОКУМЕНТАЦИЈА Завода за заштиту споменика културе је разврстана у следеће збирке (фондове):

1. Збирка писаних докумената – досијеа
2. Збирка планова – планотека
3. Збирка фототечког материјала – фототека
4. Збирка штампаног материјала – библиотека и хемеротека

У формулару треба навести која врста документационог материјала Вам је потребна и у вези са којим објектом (објектима).

Такође је потребно навести пун назив теме Вашег истраживачког рада, због кога сте заинтересовани да извршите увид у документацију.

Студенти који желе да изврше увид у документацију су у обавези да приложе потврду свог факултета о редовном студирању (или о похађању постдипломске наставе), као и препоруку свог ментора за истраживачки рад којим се баве.

Документација Завода се не може позајмљивати.

Захтев за издавање Решења о давању сагласности на пројекат и документацију (за постављање средства за оглашавање)

Преузми
1. У формулар је потребно унети пун назив пројекта за који се тражи решење о давању сагласности.

2. Такође се мора навести број и датум Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите, на основу ког је израђен пројекат.

3. Пројекат обавезно треба да садржи одговарајућу лиценцу пројектанта.

Захтев за издавање Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите (за постављање средства за оглашавање)

Преузми

Преузми пример графичког приказа

Документа потребна за подношење захтева:

Правни основ – власнички лист, оверени уговор са Скупштином станара ( Саветом зграде ) оверен у суду, оверени уговор о купопродаји, уговор о закупу са саглашношћу закуподавца.
Графички приказ предлога диспозиције и облика рекламе и одредница у висинском смислу у односу на етаже и фасадне елементе зграде, у размери 1:100 или 1:50

НАПОМЕНА:
Рок за издавање Решења и сагласности је у законом прописаном року.

Сагласност се наплаћује једнократно по Ценовнику Завода.

Захтев за издавање потврде о статусу објекта

преузми

Потврда о статусу објекта је полазни документ. Ако нисте сигурни да ли објекат који Вас интересује ужива статус заштите или претходне заштите, овим документом ћете разрешити ту дилему.

Захтев за издавање потврде о статусу објекта може поднети било ко у вези са било којим објектом.

Осим извођења грађевинских радова на објекту, потврда о његовом статусу Вам може бити потребна и у другим административним пословима.

 

Награде

2018.
Зоран Туцић, добитник је  „Златне мистрије“ из фонда проф. архитекте Милорада Димитријевића за 2018, а коју додељује Секција архитеката Друштва конзерватора Србије, за Главни пројекат санације и рестаурације Споменика захвалности Француској у Београду.
2015.
Ивана Весковић, Годишња награда Друштва конзерватора Србије за Успешно изведен свеобухватан рад на истраживању, документовању, валоризовању и популаризацији Дома Јеврема Грујића у Београду као допринос континуитету рада на одређеном културном добру у циљу формирања приватног музеја
2011.
Татјана Виденовић и Светлана Марковић, Годишња награда Друштва конзерватора Србије 2011.г. за радове на заштити градитељског наслеђа за радове на ентеријеру Ратне сале у згради Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33 у Београду.
2007.
Зоран Симић, Велика награда Друштва конзерватора Србије
2006.
Вера Павловић Лончарски, Велика награда Друштва конзерватора Србије
2005.
Захвалница Музеја Николе Тесле у Београду за успешну сарадњу и допринос раду Музеја
2004.
Архијерејска Грамата признања Епископа Ђумадијског Јована за труд и залагање за обнову Светотројичког храма у Рогачи
2002.
Награда за интеграцију архитектонског стваралаштва Савеза архитекта Казахстана на Међународном фестивалу архитектуре и грађевинарства са изложбом „Руски архитекти
2001.
Захвалница Етнографског музеја за успешну сарадњу и допринос раду Музеја
2000.
Повељу слободе поводом годишњице НАТО агресије за изузетан стваралачки допринос одбрани отаџбине и националног достојанства
1997.
Ружичасти гран при Београда 202 за реновирање Куће краља Петра Првог Карађпрђевића
Повеља захвалности Југословенског аероклуба „Наша крила“ за допринос и учешће у обележавању јубиларне
1996. Године Ваздухопловства
Захвалница Југословенског института за урбанизам и становање за дугогодишњу успешну сарадњу
1995.
Златни беочуг Културно просветне заједнице Београда за 1994. годину за дугогодишњи рад и допринос култури
Грамата признања и захвалности Саборне цркве Св.Архангела Михаила у Београду
1994.
Јубиларна спомен медаља Републичког завода за заштиту споменика културе за допринос очувању културног наслеђа
Признање Студентског културног центра Београд за допринос у развоју Студентског СКЦ-а Београд
1992.
Захвалница Народног музеја – Београд за успешну и плодну сарадњу1993.
Повеља Електропривреде Србије – ЕД Београд у знак признања за изузетан допринос развоју и унапређивању рада предузећа
Диплома Дечјег културног центра за помоћ у реализацији такмичења Споменици Београда – сведочанства прошлих времена
1988.
Признање Градске самоуправне интересне заједнице културе за најбоље остварење у 1987. години за заштиту Београдске тврђаве
1987.
Признање Градске самоуправне интересне заједнице културе за најбоље остварење у 1986. години за издавачку делатност и инспекцију споменичког наслеђа
1986.
Признање Градске самоуправне интересне заједнице културе за најбоље остварење у 1985. години за делатност Центра за документацију и правну заштиту непокретних културних добара
1985.
Захвалница Инвест бироа за 25 година сарадње
1984.
Признање Градске самоуправне интересне заједнице културе за најбоље остварење у 1983. години за систематска истраживања извора о споменичком наслеђу и конзерваторско –рестаураторске радове
Признање Етнографског музеја у Београду за сарадњу на обнављању зграде Етнографског музеја у Београду
Захвалница Војног музеја у знак признања за успешну сарадњу
1983.
Захвалница Историјског музеја Србије у Београду у знак признања за успешну сарадњу и допринос у раду Музеја
Захвалницу Удружења Туристичких водича Београда за сав допринос развоју и раду овог удружења
Захвалница Републичког завода за заштиту природе СР Србије у знак признања за успешну сарадњу и допринос на унапређењу у заштити природе СР Србије
1982.
Звхвалница Скупштине МЗ „Звездара“ у знак признања за изванредан допринос развоју и очувању традиција Београда и учешћу у обнови Трећепозивачке чесме
1981.
Признање Градске самоуправне интересне заједнице културе за најбоље остварење у 1980. години
1980.
Признање Градске самоуправне интересне заједнице културе за најбоље остварење у 1979. години за остварене изузетне резултате у реализацији програма
Захвалница Комбината Спорт Београд у знак призања
1979.
Плакета РО „Зеленило Београд“ у знак признања за успешну пословну сарадњу и допринос у развоју зеленила града
Захвалница Војног музеја у знак признања за успешну сарадњу
1978.
Признање Коларчевог народног универзитета за труд, рад и постигнуте резултате на адаптацији зграде КНУ
1976.
Октобарска награда града Београда из области архитектуре и урбанизма за студију реконструкције Кнез Михаилове улице
Награда „Бели град“ Туристичког савеза Београда
1974.
Спомен плакета града Београда у знак признања за рад и залагање на изградњи Београда
1973.
Повеља Музеја града Београда за изанредне заслуге у чувању и неговању културних и историјских традиција Беорада
1972.
Повеља Туристичког савеза Србије за изанвредне заслуге на развоју туризма и туристичке организације СР Србије

Правни основ деловања

Правни основ деловања

Легислативни оквир за деловање Завода обухвата:

  • Закон о културним добрима(„Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11, 99/11 др.закон);
  • Закон о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.)
  • Закон о општем управном поступку („Сл. лист РС“ бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење)
  • Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон)
  • Закон о јавним службама  („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 83/2014 – др. закон)
  • Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
  • Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006)
  • Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  • Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
  • Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Град Београд („Службени лист града Београда“, бр. 2/2019 од 29.1.2019. године).

У свом раду спроводимо и Конвенцију о заштити архитектонског наслеђа Европе(Гранада 1985)

Наша делатност

Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Делатност заштите непокретних културних добара, којима се Завод бави, чине:

• истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
• предлагање и утврђивање културних добара;
• вођење регистра и документације о културним добрима;
• пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара
• сопственицима и корисницима тих добара;
• старање о коришћењу културних добара;
• предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
• спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
• издавање публикација о културним добрима и о резултаима рада на њиховој заштити
• организовање предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности

Поред обављања ових делатности, Завод за заштиту споменика културе града Београда нарочито:

• проучава непокретна културна добра у Београду и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради њихове најцелисходније заштите и коришћења;
• учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
• објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним
добрима у Београду;
• израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и учествује у извољењу тих радова;
• остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара и
• обавља и друге послове из домена заштите непокретних културних добара.

Корисни линкови