Вождовац

Непокретна културна добра на територији општине „ВОЖДОВАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Споменик Незнаном јунаку, Авала, Бели Поток, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 23/84), Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87)
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Знаменита места

Археолошка налазишта

 • Чаршија, Рипањ, (Решење Завода бр. 230/5 од 27.110.1965.)
 • Усек, Бањица, (Решење Завода бр. 124/1 од 7.2.1964.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

 

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Св. Марије Магдалене, Бели Попток
 • Црква Светих цара Константина и царице Јелене, Војводе Степе 136
 • Црква Свете Тројице, Кумодраж

Јавни споменици и спомен обележја

 • Логор „Топовске шупе“, Табановачка бб

Објекти народног градитељства

 • Стара кућа породице Протић, Ерачка 9, Рипањ
 • Стара механа у Кумодражу, Војводе Степе 522

Раковица

Непокретна културна добра на територији општине „РАКОВИЦА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Просторне културно историјске целине

 • Топчидер, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87); Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87)
  мапа -пдф
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Индустрија мотора Раковица, Патријарха Димитрија 7-13

Објектi сакралне архитектуре

 • Црква Св. Вартоломеја и Варнаве, Миљаковац

Палилула

Непокретна културна добра на територији општине „ПАЛИЛУЛА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

Знаменита места

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Јеврејско гробље, Мије Ковачевића 1
 • Београдски памучни комбинат, Булевар деспота Стефана 109, Поенкареова 22
 • Београдски вунарски комбинат, Вишњичка 15
 • Интернат Богословског факултета, Мије Ковачевића 11
 • Зграде Старе кланице, Булевар деспота Стефана 111

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Св. Архиђакона Стефана, Велико село

Јавни споменици и спомен обележја

 • Споменик Николи Тесли, испред зграде Техничког факултета у Булевару Краља Александра

Целине

 • Подручје уз Булевар краља Александра мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).
 • Прва индустријска зона Београда  мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Тадеуша Кошћушка од железничке пруге до Солунске, Солунска, Цара Уроша , Високог Стевана, Капетан Мишина, Скендер бегова, Добрачина, Гундулићев веанц, Венизелосова, Поенкареова, Јована Авакумовића, Булевар деспота Стефана обухватајући и део Панчевачког моста, Вишњичка до границе Београдског вунарског комбината обухватајући читав фабрички комплекс и даље од комплекса фабрике границом која се пружа управно на постојећу железничку пругу до улице Тадеуша Кошћушка.
 • Професорска колонија мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Драже Павловића, Цвијићеве, Здравка Челара, Митрополита Петра, Стеријина,  Булевар деспота Стефана, Цвијићева, Таковска.

 

Чукарица

Непокретна културна добра на територији општине „ЧУКАРИЦА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 

Просторне културно историјске целине

 • Топчидер, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87); Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87)
  мапа – пдф

 

КУЛТУРНА ДОБРА

 

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Ледине у Жаркову, (Решење Завода за заштиту и научно пручавање споменика културе НРС бр. 378/47 од 20.10.1947.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

 

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Св. Ђорђа, Кировљева 1
 • Црква Вазнесења Христовог, Жарково
 • Црква Св. Краља Стефана Дечанског, Железник
 • Црква Преображења, Умка

Целинe

 • Насеље Церак – Виногради (Церак 1 и Церак 2) мапа – пдф

Границе: простор обухваћен улицама Кнеза Вишеслава, Пилота Михајла Петровића, Ибарске магистрале, Јабланичке и дела Космајске

Археолошка налазишта

 • Медовиште у Великој Моштаници

Објекти народног градитељства

 • Зграда Старе ваге, Лоле Рибара 164, Железник
 • Стара механа Панића, Лоле Рибара 163, Железник

Земун

Непокретна културна добра на територији општине „ЗЕМУН“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Ичкова кућа, Угао Бежанијске 18 и Светосавске 23, (Решење Завода бр. 753/4 од 31.12.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Кућа породице Карамата, Караматина 17, (Решење Републичког завода бр. 929 од 21.12.1950); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић, Главна 6, (Решење Завода за заштиту споменика културе АПВ бр. 218 од 27.2.1951); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Ливница „Пантелић“,Гајева 15, (Решење Завода бр. 84/2 од 20.10.1971); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Вила Светозара Мићовића, Прегревица 50
 • Српска школа у Батајници, Пуковника Миленка Павловића 5, Батајница
 • Кафана Бели Медвед у Земуну, Василија Василијевића 10
 • Фабрика „Телеоптик“, Цара Душана 139
 • Кућа инжењера Јована Петровића, Др Недељка Ерцеговца 27

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Блажене Деве Марије, Велики трг

Целине

 • Модернистичка целина Земунa мапа – пдф
  границе: 22. октобра, Карађорђев трг, Карађорђева, Николаја Островског, Авијатичарски трг

Археолошка налазишта

 • ШанчинеСакуле у Угриновцима
 • Комплекс локалитета на десној обали Дунава, узводно од Земуна на делу од Говеђег Брода до Капеле у Земуну

Савски Венац

Непокретна културна добра на територији општине „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Илегална партијска штампарија, Бањички венац 12,(Решење Завода бр. 280/4 од 18.5.1965). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Конак кнеза Милоша, Топчидер 2 (Одлука Одељења за заштиту споменика културе при Уметничком музеју бр. 1108 од 2.12.1946). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Музеј 4. јула, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 10, (Решење Завода бр. 279/4 од 17.5.1965). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

 • Топчидер (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87)                                 мапа -пдф
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Београдска задруга, Карађорђева 48, (Решење Завода бр. 1075/2 од 27.12.1966). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Докторова кула, Кнеза Милоша 103(Решење Завода бр. 242/8 од 13.10.1965). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Манакова кућа, угао Гаврила Принципа 7 и Краљевића Марка 12(Решење Завода бр. 277/2 од 9.5.1963). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Официрске задруге, Масарикова 4, (Решење Завода бр. 1070/3 од 30.12.1966). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Прве српске опсерваторије, Булевар Ослобођења 8 (Решење Завода бр. 1030/3 од 30.12.1968). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Железничка станица, Савски трг 1 (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 19/81). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр.28/83)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара (Решење Завода бр.176/8 од 30.6.1964)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Војна академија, Ресавска 40б, Бирчанинова 5а
 • Зграда Државног савета и главне контроле, Кнеза Милоша 18
 • Вила на Сењаку, Темишварска 2
 • Вила Раде Петровића, Симићева 6
 • Вила Стевана Карамате, Милована Глишића 1
 • Кућа Манојла – Маше Димића, Пушкинова 9
 • Окретница, ложионица и водоторањ железничке станице, Савска улица (испод моста Газела; у комплексу Главне жел. станице)
 • Државна маркарница, Булевар војводе Мишића 43
 • Кућа Ђорђа Вајферта, Булевар војводе Путника 5
 • Пилони моста Краља Александра I – пилони 4 и 5, Карађорђева 13 и Црногорска 12

Јавни споменици и спомен обележја

 • Споменик Франше д’Епереу
 • Чесма Краља Александра у Лисичијем потоку

Целине

 • Врачар мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Пастерова, Булевар ослобођења, Крушедолска, Катанићева, Макензијева, Баба Вишњина до Крунске (изузимајући припадајуће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), Ресавска, Пастерова.
 • Комплекс државне болнице мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Пастерова, Булевар ослобођења, Булевар Франше д’Епереа, Кнеза Милоша до границе катастарске парцеле споменика културе број 1485/1  КО Савски венац у Кнеза Милоша 101 (изузимајући наведену катастарску парцелу, која припада целини Подручје уз улицу Кнеза Милоша), Дурмиторска, Ресавска до Пастерове.
 • Подручје уз Улицу кнеза Милоша мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Дринска, Кнеза Милоша обухватајући катастарску парцелу 1485/1 КО Савски венац споменика културе у Кнеза Милоша 101, Дурмиторска, Ресавска до Крунске (изузимајући припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, Кнеза Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дринска.
 • Савамала мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Бранкова, Краљице Наталије, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Војводе Миленка, Савска, Карађорђева, Земунски пут до обале Саве, обалом Саве до Бранкове обухватајући пиломе Моста краља Александра Првог.
 • Сењак, Топчидерско брдо и Дедиње мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Булевар војводе Мишића, граница културног добра од изузетног значаја Топчидер, Бањичких жртава, Пушкинова, Жупана Часлава, Мила Милуновића, северна граница културног добра од изузетног значаја Топчидер до Теодора Драјзера, Теодора Драјзера, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Михаила Аврамовића, Крупањска, Шолина, Младена Стојановића, преко Улице Незнаног јунака, граница парцеле у правцу Улице Младена Стојановића до Хероја Милана Тепића, Хероја Милана Тепића, Љутице Богдана, Пуковника Бацића, Симе Луке Лазића, Ружићева, Маглајска, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, траса железничке пруге, Васе Пелагића, Сењачка, Војислава Вучковића, Жанке Стокић, Руска, Виктора Игоа, Булевар војводе Мишића.

 

 

Врачар

Непокретна културна добра на територији општине „ВРАЧАР“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 

Споменици културе

 

Знаменита места

КУЛТУРНА ДОБРА

 

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Природњачки музеј, Његошева 51
 • Зграда у Ресавској улици број 18
 • Кућа Јосифа Шојата, Краља Милутина 33
 • Основна школа „Краљ Петар II Карађорђевић“, Марулићева 8
 • Дом Удружења југословенских инжењера и архитеката, Кнеза Милоша 7
 • Зграда аутосервиса „Фиат“, Булевар Ослобођења 61, Рудничка 1
 • Палата Београд, Масарикова 5, Краља Милана 38
 • Зграда у Кнеза Милоша бр. 19

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Светог Саве, Крушедолска 20

Јавни споменици и спомен обележја

 • Споменик Карађорђу, Врачарски плато

Целине

 • Врачар мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Пастерова, Булевар ослобођења, Крушедолска, Катанићева, Макензијева, Баба Вишњина до Крунске (изузимајући припадајуће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), Ресавска, Пастерова.
 • Котеж Неимар мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Небојшина, Јужни булевар, Максима Горког, затим обухвата припадајуће катастарске парцеле  непарне стране улице Интернационалних бригада до Браничевске, Браничевска, Скерлићева.
 • Крунска улица мапа – пдф
  Граница целине обухвата следећи простор: Крунска, од Кнеза Милоша до раскрснице Милешевске и улице Максима Горког, са припадајућим катастарским парцелама парне и непарне стране.
 • Подручје уз Булевар краља Александра мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).
 • Подручје уз Улицу кнеза Милоша мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Дринска, Кнеза Милоша обухватајући катастарску парцелу 1485/1 КО Савски венац споменика културе у Кнеза Милоша 101, Дурмиторска, Ресавска до Крунске (изузимајући припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, Кнеза Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дринска.

Стари Град

Непокретна културна добра на територији општине СТАРИ ГРАД
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА
 • Београдска тврђава, (Одлукa Одељења за заштиту и научно проучавање споменика културе при Уметничком музеју бр.1108 од 2.12.1946; Решење Завода бр. 290/4 од 31.5.1965); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Доситејев лицеј, Господар Јевремова 21, (Одлука одељења за заштиту споменика културе при Уметничком музеју бр. 675 од 10.8.1946); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Капетан Мишино здање, Студентски трг 1, (Одлука Уметничког музеја бр. 1108 од 2.12.1946; Решење Завода бр. 1207/1 од 4.11.1974); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8, (Одлука Одељења за заштиту споменика култруре при Уметничком музеју бр.738 од 5.9.1946); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Саборна црква, Кнеза Симе Марковића 3, (Решење Завода бр.285/1 од 25.3.1968); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Бајракли џамија, Господар Јевремова 11, (Одлука Уметничког музеја бр. 1108 од 2.12.1946); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Божићева кућа, Господар Јевремова 19, (Одлука Одељења за заштиту и научно проучавање споменика културе при музеју СРС бр. 1108 од 2.12.1946); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Дом Јеврема Грујића, Светогорска 17, (Решење Завода бр. 42/1 од 13.02.1961); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Дом Јована Цвијића, Јелене Ћетковић 5, (Решење Завода бр. 45/2 од 4.2.1963); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл.гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Крсмановићева кућа на Теразијама, Теразије 34, (Решење Завода бр.150/4 од 17.3.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Народна банка, Краља Петра 12, (Решење Завода бр. 243/7 од 18.5.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Народни музеј, Трг Републике 1, (Решење Завода бр. 33/4 од 30.6.1964), Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Палата „Атина“, Теразије 28, (Решење Завода бр. 587/2 од 28.6.1968); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Прва варошка болница, Џорџа Вашингтона 19, (Решење Завода бр. 116/13 од 29.6.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Реалка, Узун Миркова 14, (Решење Завода бр. 521/11 од 3.8.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Споменик кнезу Михаилу, Трг Републике, (Решење Завода бр. 3/16 од 12.3.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Споменик захвалности Француској, Велики Калемегдан, (Решење Завода бр. 3/12 од 5.2.1965. и 3/23 од 5.6.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Стара кућа на Варош капији, Грачаничка 10, (Решење Завода бр. 264/2 од 13.4.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Турбе шеих Мустафе, Вишњићева 1, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе СРС бр. 2267/48 од 20.12.1948); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда хотела „Москва“, Балканска 1, (Решење Завода бр. 1077/4 од 30.12.1968); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Министарства правде, Теразије 41, (Решење Завода бр. 169/3 од 14.4.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Министарства просвете, Краља Милана 2, (Решење Завода бр. 897/4 од 29.12.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Народног позоришта, Француска 1-3, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 4/83); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Зграда Смедеревске банке, Теразије 39, (Решење Завода бр. 291/1 од 20.4.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Старе телефонске централе, Косовска 47, (Решење Завода бр. 1057/3 од 27.12.1968); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Задужбине Николе Спасића, Кнез Михаилова 33, (Решење Завода бр. 490/2 од 17.11.1961); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

 • Косанчићев венац, (Решење Завода бр. 490/1 од 24.5.1971); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)                               мапа – пдф
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Просторне културно-историјске целине

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.)

Знаменита места

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Дом штампе, Кнез Михаилова 6, Трг Републике 5, Коларчева 2
 • Дом Савеза набављачких задруга, Македонска 21
 • „Хемпро“, Теразије 8
 • „Политика“, Македонска 29
 • Безистан, Теразије 27
 • Фабрика жице Глише Јосиповића, Скендер бегова 28
 • Стара општинска централа, Скендер бегова 51
 • Магацин банке Николе Бошковића, Јеврејска 32
 • Фабрика кондиторија Коста Шонда, Цара Уроша 62-64, Солунска 21, Драчка 3
 • Сликарница народног позоришта, Гундулићев венац 50
 • Зграда Обрада Јовановића, Доситејева 15
 • Стамбена зграда са изложбеном галеријом МСУ, Париска 14
 • Зграда Представништва првог дунавског паробродарског друштва, Господар Јевремова 33, Капетан Мишина 6а
 • Зграда Службе друштвеног књиговодства, Поп Лукина 7
 • Пилони моста Краља Александра I – пилони 4 и 5, Карађорђева 13 и Црногорска 12

Јавни споменици и спомен обележја

 • Споменик Васи Чарапићу, Трг Републике, парк испред Дома војске

Целине

 • Подручје уз Булевар краља Александра мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).
 • Подручје уз Улицу кнеза Милоша мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Дринска, Кнеза Милоша обухватајући катастарску парцелу 1485/1 КО Савски венац споменика културе у Кнеза Милоша 101, Дурмиторска, Ресавска до Крунске (изузимајући припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, Кнеза Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дринска.
 • Прва индустријска зона Београда мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Тадеуша Кошћушка од железничке пруге до Солунске, Солунска, Цара Уроша , Високог Стевана, Капетан Мишина, Скендер бегова, Добрачина, Гундулићев веанц, Венизелосова, Поенкареова, Јована Авакумовића, Булевар деспота Стефана обухватајући и део Панчевачког моста, Вишњичка до границе Београдског вунарског комбината обухватајући читав фабрички комплекс и даље од комплекса фабрике границом која се пружа управно на постојећу железничку пругу до улице Тадеуша Кошћушка.
 • Простор око Гундулићевог венаца мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Булевар деспота Стефана, Војводе Добрњца, Венизелосова, Гундулићев венац, Жоржа Клемансоа, Цара Душана, Цетињска до Булевара деспота Стефана.
 • Стара Палилула мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Влајковићева, Косовска, Таковска, Војводе Добрњца, Булевар деспота Стефана, Браће Југовић, Дечанска, Трг Николе Пашића.
 • Теразије мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Краљице Наталије, Добрињска, Андрићев венац, Кнеза Милоша, Трг Николе Пашића, Дечанска, Нушићева Чумићева до границе између катастарских парцела на којима се налазе објекти у Коларчевој 9 и Теразије 1, пресеца улицу Теразије, Сремска, Призренска, Краљице Наталије.