Каталог непокретних културних добара

   Каталог непокретних културних добара


 

 

 

 

 

Издавач:

Завод за заштиту споменика културе града Београда

За издавача:

мр Милица Грозданић, директор

Израда пројекта:

Стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда

 

Сурчин

Непокретна културна добра на територији општине „СУРЧИН“
SURCIN 1WEB

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Манастир Фенек, Јаково, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 842/50 од 22.9.1950; Решење Завода бр. 914/1 од 20.10.1971); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

знаменита места

 • Бојчинска шума, Прогар, (Решење Завода бр. 427/3 од 30.6.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

 • Тврдењава у Добановцима
 • Мачкаловица у Бечмену

 

Градитељски објекти

 • Котобања породице Вукасовић у Петровчићу, Душана Вукасовића 17
 • Котобања породице Ковачевић у Сурчину, Обилићев венац 18

 

 

Сопот

Непокретна културна добра на територији општине „СОПОТ“

SOPOT 1WEB

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

 • Црквине у селу Бабе
 • Мали Друм у Поповићу
 • Шиндра у Поповићу
 • Дрвник у Ропочеву
 • Анатема и Покосавица у Ропочеву
 • Велико Градиште у Стојнику

 

Градитељски објекти

 • Црква Светог Вазнесења у Ропочеву
 • Црква Светог Илије у Малом Пожаревцу
 • Црква Светог Духа са криптом костурницом у Рогачи
 • Црква Светих Апостола Петра и Павла у Неменикућама
 • Црква Светог Ђорђа у Поповићу
 • Стара кућа Илије Сирковића у Дрлупи
 • Стара кућа са вајатом породице Боривоја Благојевића у Дрлупи, Дрлупа 170
 • Стара кућа Радоја Сирковића у Дрлупи, Дрлупа 110
 • Зграда старе основне школе у Малом Пожаревцу
 • Стара кућа са шталом породице Обрадовић у Неменикућама
 • Стара кућа породице Стевановић у Неменикућама, Устаничка 7
 • Воденица поточара Борикића у Неменикућама
 • Стара кућа Алексе Петровића у Слатини

Обреновац

Непокретна културна добра на територији општине „ОБРЕНОВАЦ“

Obrenovac
 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

 

Локалитети с археолошким садржајем

 • Луг – Воденички Брег у Звечки
 • Градац у Звечки
 • Ђурића Виногради у Грабовцу

 

Градитељски објекти

 • Црква Рођења Богородице у Звечкој
 • Кућа Чедомира Чолаковића у Јасенку

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

Границе: Парна страна улице Милоша Обреновића од броја 2 до 216 и непарна страна од броја 1 до броја 175, са припадајућим парцелама. Интегрални део Чаршије је и простор Малог трга (Улица Владе Аксентијевића у потезу од Улице Милоша Обреновића до Улице војводе Мишића).

 

Барајево

Непокретна културна добра на територији општине „БАРАЈЕВО“

STARI GRAD za web
 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Просторне културно историјске целине

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

 • Међуриче – Збеговиште у Великом Борку
 • Кремените њиве у Барајеву
 • Буковац у Шиљаковцу
 • Јасен у Гунцатима

 

Градитељски објекти

 • Црква Светог Николе у Барајеву
 • Црква Светог Илије у Вранићу
 • Породична кућа Миловановића, Велики Борак
 • Стара кућа породице Максимовић у Шиљаковцу, Шиљаковац 161
 • Стара кућа породице Маринковић у Шиљаковцу

 

Споменици и спомен обележја посвећени значајним догађајима и личностима

 • Спомен белег код основне школе у засеоку Старо гробље у Лисовићу

 

Младеновац

Непокретна културна добра на територији општине „МЛАДЕНОВАЦ“

 

Mladenovac za web

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Некрополе

 • Гробље Весићи у Јагњилу, старије
 • Гробље Стражевац у Јагњилу, новије
 • Гробље на локалитету Лађевац у Ковачевцу

 

Локалитети с археолошким садржајем

 • Јабланица у Међулужју
 • Бунарине у Влашкој

 

Градитељски објекти

 • Црква Рођења Богородице у Великој Крсни
 • Црква Светих цара Константина и царице Јелене у Влашкој
 • Црква Светог Симеона Столпника у Дубони
 • Црква Светог Илије у Марковцу, заселак Црквине
 • Црква Светог Успења Богородице у Младеновцу
 • Црква Свете Тројице у Кораћици
 • Стара механа „Космај“ у Младеновцу, Краља Петра 182
 • Стара кућа Ковачевић Мијаила у Америћу
 • Стара кућа породице Јовановић у Великој Иванчи, Велика Иванча 315
 • Кућа Ђорђевић Ж. Велимира у Великој Крсни
 • Кућа Јованчевић Станише у Влашкој
 • Стара механа са плочом у Дубони
 • Собрашица у порти цркве Светог Николе у Ковачевцу
 • Кућа породице Радосављевић са помоћним објектима у Кораћици

 

 

Лазаревац

Непокретна културна добра на територији општине „ЛАЗАРЕВАЦ“

 
STARI GRAD za web

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Спомен црква у Лазаревцу, (Решење Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 620/4 од 7.11.1966(; Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

 • Равнице у Лесковцу
 • Петковача – Мађарско гробље у Малим Црљенима
 • Караула у Рудовцима (комплекс са кућом породице Ранковић)
 • Брекиње у Врбовну

 

Градитељски објекти

 • Црква Покрова Богородице у Барошевцу
 • Црква брвнара Светог Георгија у Брајковцу
 • Црква брвнара Светог Ваведења Пресвете Богородице у Вреоцима
 • Храм Покрова Пресвете Богородице из 1872. године уз цркву брвнару у Вреоцима
 • Црква Свете Тројице у Јунковцу
 • Црква Светог Георгија у Чибутковици
 • Црква Светог Арханђела Гаврила у Шопићу
 • Стара кућа Лиле Ђурђевић у Дудовици
 • Чаробни врт Богосава Живковића у Лесковцу
 • Воденица у Жупањцу

Гроцка

Непокретна културна добра на територији општине „ГРОЦКА“

Grocka za web
 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Археолошка налазишта

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Цинцарска кућа, 17. октобра 9, (Решење Завода бр. 606/1 од 30.6.1966; Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Касно римска гробница у Брестовику, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 200/48 од 12.2.1948); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Манастир Рајиновац, Бегаљица, (Решење Завода бр.1201/1 од 28.10.1974); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Ранчићева кућа, Мајевичка 9, (Решење Завода бр. 525/4 од 27.6.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

 • Грочанска чаршија, Булевар ослобођења, (Решење Завода бр. 470/4 од 12.5.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)          мапа ПДФ
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Агино брдо, (Решење Завода бр. 391/4 од 26.5.1964.)
 • Бели брег, Брестовик, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 185/48)
 • Дубочај, (Решење Завода бр. 663/5 од 13.11.1965.)
 • Голи брег, Брестовик, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 185/48 од 10.2.1948.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

 • Комплекс локалитета Подунавље – Хладна Вода – Вртлог – Микуље у Брестовику
 • Комплекс локалитета Плавиначки Поток – Провалија – Водице у Ритопеку

 

Градитељски објекти

 • Црква Светих Апостола Петра и Павла у Винчи, Професора Васића 111
 • Црква Светих Апостола Петра и Павла у Врчину
 • Црква Свете Тројице у Гроцкој
 • Црква Светог Духа у Заклопачи
 • Црква Свете Тројице у Ритопеку
 • Црква Успења Богородице у Умчарима

 

Нови Београд

Непокретна културна добра на територији општине „НОВИ БЕОГРАД“

NOVI BEOGRAD 1WEB

 

 

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Знаменита места

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитет с историјским садржајем

 • Околина споменика културе Старо Сајмиште – Логор Гестапоа, блок 17 – између споменика културе, Земунског пута и Булевара Михаила Пупина

обухвата кат. парцеле број 2339/2, 2339/3, 2341/3, 2341/4, 2341/16, 2341/17, 2341/18, 2341/20, 2341/21, 2341/22, 2341/23, 2341/37, 2341/38, 2341/39, 2341/40, 2341/41, 2341/42, 2341/43, 2341/44, 2341/45, 2341/48, 2342/1, 2342/2, 2342/3, 2342/4, 2342/5, 2344/1, 2344/2, 2344/3, 2344/4, 2344/5, 2344/6, 2350/2, 6662/1, 6662/2, и 6662/3, К.О. Нови Београд

 

Градитељски објекти

 • „Сава центар“ и хотел „Интерконтинентал (Crowne Plaza), Милентија Поповића 9, Владимира Поповића 10
 • Центар месне заједнице „Фонтана“, Париске комуне 13
 • Стамбено-пословни центар Генекс, Народних хероја 41-43

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

 • Централна зона Новог Београда, блокови 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. мапа пдф
 • Блокови 1 и 2 у Новом Београду  мапа пдф
 • Приобална зона Новог Београда  мапа пдф

Границе: од моста Газела, Булеваром Арсенија Чарнојевића до Бродарске улице, Бродарском улицом управно до Старог моста, границом културног добра „Старо сајмиште“ до Бранковог моста, Бранковим мостом и Булеваром Михаила Пупина до Булевара Николе Тесле, Булеваром Николе Тесле до улице Алексиначких рудара, улицом Алексиначких рудара до обале Дунава, десном обалом Дунава до ушћа са реком Савом, левом обалом Саве до моста Газела.

Звездара

 

Непокретна културна добра на територији општине „ЗВЕЗДАРА“

ZVEZDARA 1WEB

 

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Ново гробље, Рузвелтова 50, Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87; Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула,Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Градитељски објекти

 • Црква Светог Лазара, XXI дивизије 33
 • Црква Светог Пророка Илије у Миријеву

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

 

 • Подручје уз Булевар краља Александра, општине Стари град, Врачар, Палилула, Звездара мапа пдф

Граница: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до Хаџи Ђерине, Хаџи Ђерина, Патријаха Гаврила, Кичевска, Баба Вишњина до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).

 

Споменици и спомен обележја посвећени значајним догађајима и личностима

 • Пашина чесма, Живка Давидовића испред броја 79
 • Трећепозивачка чесма, Димитрија Туцовића наспрам броја 164