Каталог непокретних културних добара

   Каталог непокретних културних добара


 

 

 

 

 

Издавач:

Завод за заштиту споменика културе града Београда

За издавача:

мр Милица Грозданић, директор

Израда пројекта:

Стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда

 

Сурчин

Непокретна културна добра на територији општине „СУРЧИН“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Манастир Фенек, Јаково, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 842/50 од 22.9.1950; Решење Завода бр. 914/1 од 20.10.1971); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

знаменита места

 • Бојчинска шума, Прогар, (Решење Завода бр. 427/3 од 30.6.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ
Целине

 • Заштићена околина културног добра  од великог значаја  – Манастира Фенек мапа – пдф
  Граница заштићене околине дефинисана је припадајућим парцелама од главног прилазног пута с лева на десно 2611, 2589, 2595, 2585, 2586, 2511 (део), јужном границом парцеле 2371 до пута 2556 даље наставља парцелама 2360 и 2344 до главног прилазног пута.

Археолошка налазишта

 • Тврдењава у Добановцима
 • Мачкаловица у Бечмену

Објекти народног градитељства

 • Стара „Котобања“ породице Вукасовић, Душана Вукасовића 17, Петровчић
 • Стара „Котобања“ породице Ковачевић, Обилићев венац 18, Сурчин

Сопот

Непокретна културна добра на територији општине „СОПОТ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Св. Вазнесења, Ропочево
 • Црква Св. Илије, Мали Пожаревац
 • Црква Св. Духа са криптом костурницом, Рогача
 • Црква Св. Апостола Петра и Павла, Неменикуће
 • Црква Св. Ђорђа, Поповић

Археолошка налазишта

 • Црквине у Бабама
 • Мали Друм у Поповићу
 • Шиндра у Поповићу
 • Дрвник у Ропочеву
 • Анатема и Покосавица у Ропочеву
 • Велико Градиште у Стојнику

Објекти народног градитељства

 • Стара кућа Алексе Петровића, Слатина
 • Стара кућа Илије Сирковића, Дрлупа бр. 170
 • Стара кућа Радоја Сирковића, Дрлупа бр. 110
 • Зграда Старе основне школе, Мали Пожаревац
 • Стара кућа са вајатом породице Боривоја Благојевића, Дрлупа
 • Стара кућа са шталом породице Обрадовић, Неменикуће
 • Стара кућа породице Стевановић, Устаничка 7, Неменикуће
 • Воденица поточара Борикића, Неменикуће

Обреновац

Непокретна културна добра на територији општине „ОБРЕНОВАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Црквине у селу Мислођину, (Решење Завода бр. 1098/1 од 30.12.1968.)
 • Ушће реке Вукодраже, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 279/50 од 16.2.1950.)
 • Локалитет Црквине у Стублинама, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 103/14)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

 

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Рођења Богородице, Звечка

Целине

 • ОБРЕНОВАЧКА ЧАРШИЈА мапа – пдф
  Границе: Парна страна улице Милоша Обреновића од броја 2 до 216 и непарна страна од броја 1 до броја 175, са припадајућим парцелама. Интегрални део Чаршије је и простор Малог трга (Улица Владе Аксентијевића у потезу од Ул. Милоша Обреновића до Ул. војводе Мишића).

Археолошка налазишта

 • Луг – Воденички Брегу Звечки
 • Градац у Звечки
 • Ђурића Виноградиу Грабовцу

Објекти народног градитељства

 • Кућа Чедомира Чолаковића, Јасенак

Барајево

Непокретна културна добра на територији општине „БАРАЈЕВО“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Просторне културно историјске целине

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Св. Николе, Барајево
 • Црква Св. Илије, Вранић

Археолошка налазишта

 • Међуриче Збеговиште у Великом Борку
 • Кремените Њиве у Барајеву
 • Буковац у Шиљаковцу
 • Јасен у Гунцатима

Гробља и појединачни споменици

 • Спомен белег, код основне школе у засеоку Старо гробље, Лисовић

Објекти народног градитељства

 • Породична кућа Миловановића,Велики Борак
 • Стара кућа породице Максимовић, Шиљаковац бр. 161
 • Стара кућа породице Маринковић, Шиљаковац

Младеновац

Непокретна културна добра на територији општине „МЛАДЕНОВАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Св. Симеона Столпника, Дубона
 • Црква Св. Илије, заселак Црквине, Марковац
 • Црква Св. Успења Богородице, Младеновац
 • Црква Св. Тројице, Кораћица
 • Црква Рођења Богородице, Велика Крсна
 • Црква Св. Константина и Јелене, Влашка

Археолошка налазишта

 • Јабланица у Међулужју
 • Бунарине у Влашкој

Објекти народног градитељства

 • Стара механа „Космај“, Краља Петра 182, Младеновац
 • Стара механа са плочом, Дубона
 • Стара кућа Ковачевић Мијаила, Амерић
 • Кућа Ђорђевић Ж. Велимира , Велика Крсна
 • Кућа Јованчевић Станише, Влашка
 • Стара породична кућа Јовановића, Велика Иванча бр.315
 • Собрашица у порти цркве Св. Николе, Ковачевац
 • Кућа породице Радосављевић са помоћним објектима, Кораћица

Гробља и појединачни споменици

 • Гробље Весићи у Јагњилу, старије
 • Гробље Стражевац у Јагњилу, новије
 • Гробље на локалитету Лађевац, Ковачевац

 

Лазаревац

Непокретна културна добра на територији општине „ЛАЗАРЕВАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Спомен црква у Лазаревцу, (Решење Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 620/4 од 7.11.1966(; Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Покрова Богородице, Барошевац
 • Црква брвнара Св. Георгија, Брајковац
 • Црква Св.Георгија, Чибутковица
 • Црква Св. Тројице, Јунковац
 • Црква Св. Параскеве, Петка
 • Црква Св. арханђела Гаврила, Шопић
 • Црква брвнара Светог Ваведења Пресвете Богородице, Вреоци
 • Храм Покрова Пресвете Богородице, Вреоци

Археолошка налазишта

 • Равнице у Лесковцу
 • Петковача Мађарско гробље у Малим Црљенима
 • Караула у Рудовцима (комплекс са кућом породице Ранковић)
 • Брекиње у Врбовну

Објекти народног градитељства

 • Стара кућа Лиле Ђурђевић, Дудовица
 • Чаробни врт Богосава Живковића, Лесковац

Гроцка

Непокретна културна добра на територији општине „ГРОЦКА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Археолошка налазишта

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Цинцарска кућа, 17. октобра 9, (Решење Завода бр. 606/1 од 30.6.1966; Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Касно римска гробница у Брестовику, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 200/48 од 12.2.1948); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Манастир Рајиновац, Бегаљица, (Решење Завода бр.1201/1 од 28.10.1974); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Ранчићева кућа, Мајевичка 9, (Решење Завода бр. 525/4 од 27.6.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

 • Грочанска чаршија, Булевар ослобођења, (Решење Завода бр. 470/4 од 12.5.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Агино брдо, (Решење Завода бр. 391/4 од 26.5.1964.)
 • Бели брег, Брестовик, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 185/48)
 • Дубочај, (Решење Завода бр. 663/5 од 13.11.1965.)
 • Голи брег, Брестовик, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 185/48 од 10.2.1948.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква св. Тројице, Гроцка
 • Црква Св. апостола Петра и Павла, Винча
 • Црква Св. апостола Петра и Павла, Врчин
 • Црква Св. Тројице, Ритопек
 • Црква Св. Духа, Заклопача
 • Црква Успења Богородице, Умчари

Археолошка налазишта

 • Комплекс локалитета Подунавље – Хладна Вода – Вртлог – Микуље у Брестовику
 • Комплекс локалитета Плавиначки Поток – Провалија – Водице у Ритопеку

Нови Београд

Непокретна културна добра на територији општине „НОВИ БЕОГРАД“

 

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

 • Музеј савремене уметности, Ушће Саве бб, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87
 • Старо Сајмиште – Логор Гестапоа, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87)
 • Црква Св. Георгија у Бежанији, Војвођанска 70, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 5/00)
 • Палата Савезног извршног већа у Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 8, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 72/13)
 • Хангар Старог аеродрома у Новом Београду, Омладинских бригада 88, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 72/13)

Знаменита места

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • „Сава центар“ и хотел „Интерконтинентал (Crowne Plaza)“, Милентија Поповића 9, Владимира Поповића 10
 • Центар Месне заједнице „Фонтана“, Париске комуне 13
 • Стамбено-пословни центар Генекс, Народних хероја 43
 • Зграда старе основне школе, Војвођанска 68
 • Пилони моста Краља Александра I – пилон 1, Савски кеј

Јавни споменици и спомен обележја

 • Околина споменика културе Старо сајмиште – Логор Гестапоа, блок 17 – између споменика културе, Земунског пута и Булевара Михаила Пупина

Целине

 • Централна Зона Новог Београда мапа – пдф
  Блокови 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30.
 • Блокови 1 и 2 у Новом Београду мапа – пдф
 • Приобална зона Новог Београда мапа – пдф
  границе: од моста Газела, Булеваром Арсенија Чарнојевића до Бродарске улице, Бродарском улицом управно до Старог моста, границом културног добра „Старо сајмиште“ до Бранковог моста, Бранковим мостом и Булеваром Михаила Пупина до Булевара Николе Тесле, Булеваром Николе Тесле до улице Алексиначких рудара, улицом Алексиначких рудара до обале Дунава, десном обалом Дунава до ушћа са реком Савом, левом обалом Саве до моста Газела.

Звездара

Непокретна културна добра на територији општине „ЗВЕЗДАРА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Ново гробље, Рузвелтова 50, Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87; Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула,Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Трамвајски депо, Булевар краља Александра 142

Објекти сакралне архитектуре

 • Капела Св. Николе на Новом гробљу
 • Црква Св. Лазара, XXI дивизије 33
 • Црква Св. пророка Илије у Миријеву

Јавни споменици и спомен обележја

 • Костурница бранилаца Београда, Ново гробље
 • Пашина чесма,  Живка Давидовића испред броја 79
 • Трећепозивачка чесма, Димитрија Туцовића наспрам број 164

Целине

 • Подручје уз Булевар краља Александра мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).