СТУДЕНТИ ДЕПАРТМАНА ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ

У петак 11. априла 2014. године студенти четврте године Департмана за архитектуру и урбанизам Факултета за градитељски менаџмент Универзитета Унион – Никола Тесла у пратњи професора доц. др Душице Живановић посетили су Завод за заштиту споменика културе града Београда. Том приликом, у оквиру редовног наставног предмета „Заштита градитељског наслеђа“, стручни сарадник Одсека за документацију Саша Михајлов упознала је присутне са документацијом која се образује и чува о културним добрима и важности документовања културног наслеђа. Студентима је презентована документација два културна добра обухватајући све фазе њеног настајања од истраживања за потребе утврђивања за културно добро до рестаураторско-конзерваторских пројеката: Зграда Министарства просвете, споменик културе од великог значаја и Грађанске куће у Кнез Михаиловој улици, споменик културе који се налази у оквиру просторне културно-историјске целине од изузетног значаја „Подручје Кнез Михаилове улице“. Уважавајући напоре професора да се у оквиру редовне факултетске наставе студентима  презентује и приближи споменичко наслеђе, делатност службе заштите и конзерваторске методе, Завод за заштиту споменика културе града Београда настојаће да и у наредном периоду пружи подршку академским програмима.