Студенти Архитектонског факултета у посети Заводу

У просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београда виши стручни сарадници Александра Дабижић, историчар уметности и арх. Љиљана Конта упознале су студенте мастер студија, Архитектонског факултета Универзитета у Београду, Департмана за архутектуру, којим руководи др Милена Кордић, доцент, о раду Завода, поступцима и конзерваторским методама који се примењују на споменицима културе и просторним културно-историјским целинама. Ужа тема се односила и на реконструкцију – пренамену породичне виле. Предавање које је омогућило студентима да остваре увид у досије споменика културе и да на извору тумаче своју тему одржано је 21. фебруара

_DSC0003 _DSC0006 _DSC0007 _DSC0008