Споменик захвалности Француској – обилазак погона за обраду камена у Аранђеловцу

На позив вршиоца стручног надзора на извођењу радова на Споменику захвалности Француској „Intellinea“ д.о.о. стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда – Оливера Вучковић, в.д. директора, Зоран Туцић, одговорни пројектант рестаурације и санације споменика, Снежана Неговановић, Бојана Ибрајтер Газибара и Саша Михајлов, заједно са представницима извођача радова – Слободаном Радовановићем и Мирославом Петронијевићем, стручним надзором – Предрагом Јошићем и консултантом за камен Завода за заштиту споменика културе града Београда „Камена колонија“– Зораном Ђајићем, у петак 11. маја 2018. године, обишли су погон за обраду камена у Аранђеловцу.

F_0948 (002) F_0948 (020) F_0948 (030) F_0948 (052) F_0948 (066) F_0948 (106)

 

Обилазак погона за обраду камена – каменорезачке радње Љубомира Тимотијевића, коју је ангажовао извођач радова Кото д.о.о, предузет је у циљу увида и детаљног прегледа пристиглих комада блокова мермера Carrara bianco тип C, према пројекту одређени за израду новог постамента споменика, као и две реплике барељефа „Сорбона“ и „Ратници“. Представници извођача радова су присутнима показали пристигле блокове из Италије, детаљно образложили стање камених блокова и начин њихове обраде, потом представили начин и технологију припреме камених површина за израду барељефа и припремљене комаде камена за израду истих. Након детаљног прегледа пристиглих камених блокова од стране одговорног пројектанта, стручног надзора и извођача радова, констатовано је да квалитет и начин обраде у потпуности задовољавају задате критеријуме, као и да припремљени комади за израду барељефа могу да се транспортују у радионицу извођача радова у Београду како би вајар Горан Чпајак могао да започне њихову израду. Након увида у стање камених блокова припремљених за постамент Споменика захвалности Француској, присутнима је представљена техника и технологија припреме камена за даљу употребу у овм погону.