Сарадња Завода и Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Презентовањем пројекта „Наслеђе за децу“ успостављена је успешна сарадња са Центром за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Дневним боравком Стари град.  Предавање је одржала Ана Сибиновић, етнолог конзерватор у  сарадњи са Слађаном Милојевић документаристом Завода, дана 05.06.2017. године у просторијама Дневног боравка на адреси Кнеза Милоша бр.4.

3

Подударност делатности Завода и програма који спроводи Центар: обиласци појединих делова града Београда у којима се налази велики број споменика културе је била добра основа и прилика да се корисници Боравка упознају са изузетно богатим и разноврсним споменичким фондом  на територији нашег града.

2

Корисници су показали изузетно интересовање за ову тему, веома су активно учествовали у разговору, постављали питања и говорили о споменицима и установама културе које су обишли. Договорено је да корисници посете Завод за заштиту споменика културе града Београда, да прошетају Калемегданским парком и обнове знање које су на предавњу стекли о Споменику Победник, Београдској тврђави и јавним споменицима.

1