Сарадња са основном школом „Кнегиња Милица”, општина Нови Београд

У циљу проширења знања ученика нижих разреда основне школе из области народног градитељства, а у склопу наставног предмета Народна традиција, успостављена је сарадња Завода за заштиту споменика културе града Београда и основне школе „Кнегиња Милица” из Новог Београда.

Подударност делатности Завода и наставног програма за други разред основне школе (традиционални начини градње, типови кућа, народни неимари…) у овој области је прилика да се ученици упознају са радом Завода и да им се прикажу и приближе споменици културе који припадају изузетно богатом и разноврсном фонду народног градитељства на територији града Београда.

Сарадња је иницирана одржавањем предавања на тему: „Народно градитељство на територији града Београда“, које је одржала Ана Сибиновић, етнолог конзерватор, дана 03.04.2014. године у сарадњи са Слађаном Милојевић  документаристом  Завода. Ученици су показали изузетно интересовање за ову тему, веома су активно учествовали у разговору, постављали питања и презентовали знање из области нематеријалне и материјалне културне баштине нашег народа.

С тим у вези, очекујемо да своје утиске  након предавања искажу кроз цртеже и писане саставе које ће предати Заводу, за изложбени пано припремљен за њихове радове.