Пројекат „Наслеђе за децу“ на V Школском сајму културе „Тржница идеја“

V Школски сајам културе „Тржница идеја“ у организацији Музеја града Београда ове године одржан је у Етнографском музеју. Циљ ове манифестације је  да се успостави континуирана сарадња између предшколских установа и школа, с једне и установа културе, с друге стране, користећи баштину као образовни ресурс а музеје као места за учење. На овогодишњој „Тржници идеја“ представило се 28 установа културе и организација које се баве едукацијом деце и младих и/или имају едукативне програме у својој понуди. Завод за заштиту споменика културе града Београда представио је  Пројекат „Наслеђе за децу“ намењен ученицима нижих разреда основне школе.  Пројекат су представиле аутори: етнолог Ана Сибиновић и арх.техничар Слађана Милојевић, сарадници Завода.

1

Током сајамског дана ученици и наставници су се кроз штампане и видео материјале Завода за заштиту споменика културе града Београда упознали са радом  Завода у сегменту едукације. Ученици су били у прилици да цртају, слажу слагалице, решавају лавиринте и осмосмерке и друге занимљивости из области споменичког наслеђа Београда.

2

У непосредном контакту са васпитачима и просветним радницима – директорима, наставницима, учитељима и школским стручним службама договорена је сарадња да се едукативни програм „Наслеђе за децу“  планира у оквиру програмских наставних и/или ваннаставних активности у школама на територији београдских општина.

3

Истовремено, то је била прилика да се у непосредном сусрету представника сектора образовања и представника културе развије дијалог, размотре занимљиве теме, поделе искуства, договори конкретна сарадња, укаже на препреке у њеној реализацији.

4

5