Пројекат „Наслеђе за децу“ на Школском сајму културе „Тржница идеја“

Музеј града Београда од 2011. организује Школски сајам културе „Тржница идеја“ са циљем да се успостави континуирана сарадња између предшколских установа и школа, с једне и установа културе, с друге стране, користећи баштину као образовни ресурс а музеје као места за учење. На овогодишњој „Тржници идеја“ чији је домаћин био Музеј Југославије представило се 26 музеја и организација које се баве едукацијом деце и младих. Пројекат „Наслеђе за децу“ Завода за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од нациопналног значаја узео је учешће на четвртом Школском сајму културе. Аутори пројекта су етнолог Ана Сибиновић и арх.техничар Слађана Милојевић, сарадници Завода.

1

Васпитачима и просветним радницима – директорима, наставницима, учитељима и школским стручним службама приказана је шира и разноврсна понуда едукативних програма установа културе и других организација, на коју би, пре свега, београдски вртићи и школе могли да се ослоне у годишњем планирању програмских наставних и/или ваннаставних активности.

2

Током  сајамског дана ученици и наставници су се  кроз штампане и видео материјале Завода за заштиту споменика културе града Београда упознали са понудом едукативног програма „Наслеђе за децу“. Били су у прилици да цртају, слажу слагалице, решавају лавиринте и осмосмерке и друге занимљивости.

3

Такође, посетиоцима је указивано на очување културно-историјског наслеђа, о томе шта су преци урадили и шта је то што треба сачувати за нека времена која долазе, затим упознавање са свим објектима који имају историјску вредност, а који су бројни у  Београду и  околини.

Истовремено, то је била прилика да се у непосредном сусрету представника сектора образовања и културе развије дијалог, размотре занимљиве теме, поделе искуства, договори конкретна сарадња, укаже на препреке у њеној реализацији…