При крају радови на чесми Мехмед паше Соколовића

Завод за заштиту споменика културе града Београда је протекле две године радио на изради пројекта реконструкције, рестаурације и презентације чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави. Израду пројекта и његову реализацију финансира ТИКА-турска агенција за координацију и развој, а пројекат је рађен у сарадњи са турском пројектантском фирмом „Ekol Mimarlik“ и бројним експертима за отоманску историју и архитектуру.

IMG_2956
На рестаурацији чесме примењени су строги принципи и све одлуке су донете након проучавања литературе, аутентичног изгледа чесме и свих претходних интервенција. Чесма је потпуно откопана и презентована уз поштовање и очување накнадних фаза у које спада аустријски канал дограђен уз североисточну фасаду. Завод је уз велико лично ангажовање својих сарадника и уз захвалност компанији „Lafarge“ успео да за рестаурацију обезбеди компатибилан камен истих петролошких карактеристика као аутентичан камен на чесми. Сви радови на конзервацији и рестаурацији изводе се без употребе цемента што је велики помак у конзерваторској пракси у нашој земљи.
IMG_2968

Како би се презентовала оригинална, до сада закопана северозападна фасада чесме требало је пројектом превазићи денивелацију од 4,5м висине, разлику између оригиналног платоа испред чесме и садашњег нивоа терена Горњег града. У циљу омогућавања доступности нових налаза, пројектована је коса рампа која ће омогућити силаз на оригинални ниво терена свим посетиоцима укључујући и особе са инвалидитетом као и родитеље са децом, старије слабо покретне особе. Зид рампе уједно је искоришћен као потпорни зид који статички обезбеђује земљани насип.
IMG_2969

Док су све интервенције на конзервацији и рестаурацији рађене уз примену оригиналних и компатибилних материјала, нови функционални елементи у простору урађени су употребом савремених материјала који су уобичајени у светској конзерваторској пракси, а који сваком посетиоцу јасно показују да то нису делови фортификационих структура, чиме се избегава довођење посетилаца у заблуду.

IMG_3014
Током извођења радова дошло се до открића дела бедема римског каструма и донешена је одлука да се он конзервира и презентује што је условило измене и повећало укупну вредност пројекта. Сада ће на овом простору посетиоцима бити омогућено да на релативно малом сегменту тврђаве сагледају њено богатство у виду бројних слојева из разних периода (део римског бедема, турску чесму, делове аустријских фортификација).
IMG_3015

На простору непосредно уз рампу и код римског бедема биће постављене две информативне табле са подацима везаним за ток пројекта и пронађене археолошке културне слојеве.

Ово је изузетно комплексан пројекат и Завод се захваљује свим учесницима у реализацији као и свим медијима и грађанима на интересовању за наш рад.