Почели радови на чесми Мехмед паше Соколовића и Турбету Дамад Али паше

Београд, 30. мај 2017. године – Почели радови на реконструкцији, рестаурацији и презентацији чесме Мехмед паше Соколовића и на реконструкцији и рестаурацији Турбета Дамад Али паше

На Београдској тврђави 29. маја 2017. започети су радови на реконструкцији, рестаурацији и презентацији чесме Мехмед паше Соколовића и на реконструкцији и рестаурацији Турбета Дамад Али паше. Инвеститор радова је Град Београд. Завод за заштиту споменика културе града Београда-установа културе од националног значаја у сарадњи са ТИКА-ом (Турском агенцијом за међународни развој и сарадњу-Канцеларијом за координацију програма у Београду) и пројектантском кућом из Републике Турске „Ekol mimarlik“ израдио је пројекте по којима се изводе радови. Пројекте и извођење радова финансира ТИКА. Одговорни пројектанти испред Завода су архитекте конзерватори Невенка Новаковић и Ивана Филиповић Јорк. Сарадња је започела на иницијативу Његове Екселенције господина Мехмета Кемала Бозаја (Mehmet Kemal Bozay), претходног амбасадора Републике Турске у Србији, током 2015. године, а настављена са садашњеим амбасадром Републике Турске у Србији Његовом екселенцијом Танжу Бигличем (Tanju Bilgic).

Чесма Мехмед паше Соколовића налази се у Горњем граду Београдске тврђаве која је утврђена за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију и смештена је непосредно уз остатке Унутрашњег утврђења, поред калдрмисане стазе која води кроз Дефтердареву капију на Доњи град Београдске тврђаве.

Током протеклог времена чесма је претрпела одређене измене, како на фасадама тако и на крову, а мењао се и изглед простора око чесме. До 1938. године чесма је била скоро потпуно затрпана и ван функције, и тада су изведени први конзерваторски радови на њој. У току 1960. године извршени су додатни конзерваторски радови.

Приликом археолошких ископавања обављених 1979. године откривена је СЗ фасада на којој су у потпуности сачуване украсне камене плоче. Том приликом је откривено и камено корито за воду. Међутим, трећа страна чесме није презентована већ поново затрпана.

Како је за потребе израде Пројекта било потребно утврдити стање лица зидова и бедема који су се налазили испод земље приступило се истраживачким радовима и отворене су четири архитектонске сонде. Истраживачки радови обављени су током октобра 2015. године. Отварање ових сонди које је финансирала ТИКА пружило је потребне информације и омогућило дефинисање начина рестаурације и презентације чесме и пеостора око чесме.

Предметним радовима ће чесма бити презентована на адекватан начин која завређује као један од малобројних очуваних објеката из турског периода који је задржао своју примарну функцију. Презентација ће омогућити сагледавање објекта чесме у целини, као и околних објеката и делова фортификација који дефинишу овај простор (Дефтердареве капије, Корнаровог бедема).

Предвиђено је да радови на реконструкцији Чесме Мехмед паше Соколовића и Дамад Али пашиног турбета трају до 06.10.2017. године.