Предавање у ОШ „Исидора Секулић“

У оквиру своје основне делатности Завод за заштиту споменика културе града Београда-установа културе од националног значаја ради на презентацији и популаризацији културно–историјског наслеђа Београда, кроз издавање часописа, сарадњу са медијима, културним центрима, институтима, школама и факултетима.

Са почетком нове школске 2015/2016 године  започет и нови циклус  предавања и одржана радионица под називом „Наслеђе за децу“ у  ОШ „Исидора Секулић“.

Предавања  о споменицима културе града Београда представљају активност Завода у области едукације ученика нижих разреда основе школе.У форми интерактивне презентације  биће речи о делатности Завода са циљем проширивања знања и успостављања односа према културном наслеђу Београда као вредности коју треба чувати. Презентацију и предавања ће држати етнолог и документариста Завода у сарадњи са школским педагозима и учитељима.

Као својеврсна допуна наставним плановима и програмима кроз ван наставне активности а као важан сегмент општег образовања ученика  предавање је одржано дана 10.09.2015. године са почетком у 10:30 часова.