Предавање и радионица у ОШ „Карађорђе“

Завод за заштиту споменика културе града Београда установа културе од националног значаја, поред своје основне делатности, улаже напоре да популаризује културно–историјско наслеђе наше престонице и да га приближи грађанима. Нарочита пажња се посвећује раду са најмлађима којима се уз представљање активности Завода, усађује свест о неопходности очувања традиције и споменичког наслеђа које је потребно чувати. Едукацију ученика нижих разреда основних школа врше дипл.етнолог Ана Сибиновић и документариста Завода Слађана Милојевић у сарадњи са школским педагозима и учитељима.Предавање  је одржано у ОШ „Карађорђе“ на Вождовцу, а у плану је реализација низа оваквих предавања на територији свих градских општина.

Концепт предавања је да се у виду  интерактивне презентације, на паноима и слајдовима прикаже најпре зграда Завода, где ученици обично препознају простор Београдске тврђаве и споменик Победник што буде  добра увертира да се одмах помене шта све може бити споменик културе и да се направи разлика између јавних споменика на које се искључиво помисли када се помену споменици културе. Поред архитеката, историчара уметности и археолога посебно се помиње професија етнолога који се  у Заводу бави проучавањем народног градитељства. Ученицима се причају занимљивости о Конаку кнегиње Љубице, Кафани ? уједно и једној од најстаријих београдских кућа, затим Манаковој кући.

С обзиром на то да је ОШ „Карађорђе“ на територији општине Вождовац и да је ученицима лако доступна Родна кућа војводе Степе Степановића било је речи о њеној санацији. Такође на слајдовима су приказани  типови кућа народног градитељства, скренута је пажња на примере премештања кућа на другу локацију као вид очувања, затим на  материјале од којих су куће направљене и на народне градитеље. На крају је уследила радионица, обнављање у виду одговора на постављена питања која су подељена на флајерима и  израда цртежа на којима су споменици културе о којима је било речи.