Предавања основцима о споменичком наслеђу Београда

У оквиру своје основне делатности Завод за заштиту споменика културе града Београда-установа културе од националног значаја ради на презентацији и популаризацији културно–историјског наслеђа Београда, кроз издавање часописа, сарадњу са медијима, културним центрима, институтима, школама и факултетима.

Предавања  о споменицима културе града Београда представљају активност Завода у области едукације ученика нижих разреда основе школе.У форми интерактивне презентације у Основној  школи „Душко Радовић“  било је речи о делатности Завода са циљем проширивања знања и успостављања односа према културном наслеђу Београда као вредности коју треба чувати. Презентацију и предавањe су oдржале етнолог Ана Сибиновић и документариста Завода Слађана Милојевић у сарадњи са школским педагозима и учитељима.

Као својеврсна допуна наставним плановима и програмима кроз ван наставне активности а као важан сегмент општег образовања ученика  предавање је одржано дана 31.03.2015. године са почетком у 11:30 часова.