Победник

Реконструкција и рестаурација споменика „Победник“

По добијању средстава од Града Београда, Завод за заштиту споменика културе започеће радове на Пројекту реконструкције и рестаурације споменика  „Победник“ на Београдској тврђави, који подразумева статичку санацију, рестаурације каменог постамента и саме скулптуре споменика.

Споменик „Победник“ налази се на платоу Горњег града Београдске тврђаве. Утврђен је за културно добро 1992. године (Службени лист града Београда бр. 26/92). Такође споменик „Победник“ се налази у оквиру споменика културе Београдска тврђава које ужива статус културног добра од изузетног значаја за Републику Србију (Одлука о утврђивању „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79).

Завод за заштиту споменика културе града Београда је током 2018. године извршио увид и преглед у стање споменика, мапирање оштећења камене облоге и бронзане скулптуре, детаљно мерење и 3Д ласерско скенирање споменика. Увидом у стање споменика установљено је да су оштећења на споменику драстично погоршана у односу на 2016. годину када је последњи пут вршена опсервација споменика. На основу ових и свих претходних испитивања Завод је у сарадњи са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду урадио пројекат реконструкције и рестаурације споменика “Победник“ који подразумева статичку санацију и рестаурације бронзане скулптуре, стуба и постамента.

DSC_0630s VKT_St-183214-1071s

Завод за заштиту споменика културе града Београда је 2016. године редовним осматрањем констатовао прилична оштећења на споменику „Победник“ и приступио истраживању и анализи постојећих оштећења. Тим поводом је затражено мишљење експертског тима Грађевинског факултета Универзитета у Београду о статичком стању споменика са предлогом потребних мера заштите, у коме је наведено да је споменик „Победник“ нагнут 30цм у односу на вертикалну осу, да нагињање споменика представља процес који и даље траје. Ради се о релативно спором процесу који не показује знаке смиривања и заустављања, а у периоду од 35 година, за који постоје подаци, хоризонтално померање на висини постоља фигуре се повећало за 30%. Анализа је показала да претходни радови из 1996. године на санацији споменика утискивањем „мега“ шипова нису дали резултате.

DSC_0645ss DSC_1486ss

Добијено је и експертско мишљење др Зорана Кузмановића, вајара, о стању бронзане скулптуре споменика, у коме се наводи да је уочљив велики слој оксида на целој површини скулптуре са више оштећења у виду рупа вероватно од метака или гелера. На самој плинти и стопалима оштећења су значајна у виду извитоперености и пукотина, варови су попустили, пукотине су велике и веза скулптуре за кружни камени постамента је кородирала и јако у лошем стању.

Оштећења бронзане скулптуре, њене везе са плинтом и каменим постаментом су утврђена још 1989. године и дат програм мера за санацију и конзервацију. У пројекту изведеног стања санације и конзервације споменика „Победник“ 1991. године, наведено је да је санација оштећења ограничена и сведена на чишћење, запуњавање пукотина и заштиту, што је и урађено. Али да права санација овог дела споменика захтева замену камених блокова испод ногу „Победника“, демонтажу бронзане скулптуре и обнављање веза између постамента и скулптуре.

За време од 91.године од како је споменик постављен, рађено је само чишћење споменика од графита и запрљности и попуњавање пукотина и спојница камене облоге.

Предвиђени временски оквир за извођење радова је шест (6) месеци. након спровођења поступка јавне набавке.