Кафана „Бели медвед“

Василија Василијевића 10, Земун

Кафана „Бели медвед“ једини је сачувани пример тзв. балканске архитектуре у Старом језгру Земуна.

На најстаријим плановима Земуна обележена је називом „Zartaken“, а у литератури се помиње као место у којем је 1717. одсео Евгеније Савојски.

Грађена је у бондруку као објекат двојне намене са становима на спрату и кафаном „Бели медвед“ у приземљу.