Јубилеј Завода за заштиту споменика културе града Београда – 60 година од оснивања

naslovza
Завод за заштиту споменика културе града Београда овога маја обележава 60 година свог постојања. Наиме, Народни одбор града Београда основао је Завод 27. маја 1960. године, са идејом да се стара о културном наслеђу главног града, да проучава, документује и штити непокретна културна добра. Бројни стручњаци – архитекте, археолози, историчари уметности, етнолози, историчари, архитектонски и грађевински техничари вредно су, кроз конзерваторско-рестаураторске пројекте, археолошка истраживања, студије, елаборате, часописе, књиге и изложбе, указивали и указују на богатство материјалног и нематеријалног наслеђа насталог на тлу наше престонице. Рад Завода најбоље се препознаје кроз 434 утврђена културна добра на територији града Београда, међу којима су споменици културе, археолошка налазишта и знаменита места и 12 просторно културно историјских целина које су сведоци историје и трајања нашег града. Богато и бројно споменичко наслеђе презентовано је и популаризовано кроз низ изложби, монографија, студија, каталога и научни часопис „Наслеђе“ који је претходне године угледао свој двадесети број.

narodni muzejj

Учествујући у обликовању града, стручњаци Завода су вршили надзор над извођењем радова на фасадама и уличним засторима на Косанчићевом венцу, Скадарлији, Тргу Републике, ужем језгру Београда и Земуна. Кроз све ове године трајања урађени су бројни конзерваторски пројекти и изведени радови на небројено много културних добара. Само у последњих неколико година изведене су реконструкција и рестаурација Споменика захвалности Француској, Малог и Великог степеништа у парку Калемегдан, Чесми Мехмед паше Соколовића и Дамад Али пашиног турбета на Београдској тврђави, Земунској тврђави, фасади Зграде главне железничке станице. У току су радови на рестаурацији осматрачких павиљона Астрономске опсерваторије на Звездари, а надамо се и скорој рестаурацији Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ и Гробља ослободилаца Београда. Током свих претходних година и деценија Завод је будно пратио извођење радова на Народном музеју, Музеју савремене уметности, Дому народне скупштине, Народном позоришту и другим културним добрима. У години у којој обележавамо шездесет година од оснивања завршена је санација и рестаурација споменика Победник, симбола нашег града.

veliko stepeniste

Поводом свог јубилеја Завод за заштиту споменика културе града Београда је планирао презентацију свих сегмената рада службе заштите непокретног културног наслеђа, филмом, монографијом, изложбом и свечаном академијом, како би стручној и широј јавности представио шест деценија делатности. Околности на које нисмо имали утицај, довеле су до тога да предвиђено обележавање значајног датума за нашу кућу померимо за јесен. Овај рођендан прославићемо окончањем великог и значајног пројекта на нашој интернет страници представљањем јединствене, синтезне мапе непокретних културних добара и споменика у јавном простору, као круну трогодишњег рада на представљању културног наслеђа сваке појединачне општине Београда.

IMG-9009b6fcc63e1614709e5d8f02ad5e65-V

Пројекат је покренут 2018. године у циљу презентације споменичке баштине, упознавања локалне заједнице са историјом и културом свог непосредног окружења, истицања значајних културно-историјских тачака, указивања на могуће итинерере у области културног туризма, као и употреба мапа у туристичке сврхе. Узимајући у обзир територијалну распрострањеност и бројност непокретних културних добара Београда, потом њихову јединственост, посебност и туристички потенцијал, од 2018. до данас представили смо наслеђе свих седамнаест општина. На географско-топографским картама мапирана је споменичка баштина са својом локацијом, визуелним приказом и сажетим описом. Осим израде мапа у штампаном облику у сарадњи са 17 београдских општина, предвиђена је и њихова интерактивна веб презентација на интернет страници наше куће.