Истраживања

(2004)

 •  Истраживање фонда Општине града Београда у Архиву града Београда и посебних фондова Архива Србије и Архива Србије и Црне Горе

Систематско истраживање

 • Заштитна археолошка ископавања Окретнице у Рајићевој улици
 • Археолошка и архитектонска истраживања комплекса Сахат капије

(2005)

 • Прелиминарна сондажна археолошка ископавања

1. Археолошки локалитет Плавиначки Поток, насеље Ритопек, Општина Гроцка
2. Археолошки локалитет Равнице-насеље Лесковац, општина Лазаревац
3. Археолошки локалитет Црквине – насеље Стублине, општина Обреновац

 • Систематска археолошка ископавања и архитектонска истраживања

1. Београдска тврђава – Сектор Југоисточног бедема Горњег града између Сахат капије и „Пролома“
2. Манастир Кастаљан – завршна археолошка истраживања

 • Систематска истраживања фондова

Истраживање фонда Општине града Београда у Архиву града Београда и посебних фондова Архива Србије и Архива Југославијe

(2006)

 • Aрхеолошка ископавања на простору блока између улица Тадеуша Кошћушка, Цинцар Јанка, Цара Уроша и Узун Миркове
 • Заштитна  археолошка ископавања у Цинцар Јанковој  улици

(2008)

 • Локалитет  СТАРИ МАНАСТИР РАКОВИЦА,  село Раковица, општина Вождовац
 • Археолошка  истраживања локалитета  Црквине -Стублине код  Обреновца, кампања 2008. године
 • Истраживање и валоризација јавних простора у Београду