Хотел „Мажестик“

Хотел „Мажестик” саграђен је према пројекту архитекте, предузимача и власника Милана С. Минића. Хотел чине два објекта која формирају јединствену целину. Први је подигнут 1936. године окренут ка Обилићевом венцу, са приземљем и четири спрата за госте, док је пети спрат имао два велика апартмана, а шести два атељеа, терасу и зимску башту за становање брачног пара Минић. Други хотелски објекат са гаражом, у који се улази из улице Маршала Бирјузова изграђен је 1940. године, и у нивоима сутерена, приземља и галерије повезан је са првим. Обе зграде су пројектоване и изведене на највишем естетском и занатском нивоу. Хотел је имао своју пекару, касапницу и штампарију у којој jе штампан „мени” за ручак и вечеру.

С архитектонског аспекта хотел „Мажестик” обликован је у стилу модернизма и представља најзначајније остварење архитекте Минића. Зидан је у масивном конструктивном склопу, са носећим зидовима од пуне опеке и армирано-бетонским, хоризонталним и вертикалним серклажима. Пројектант конструкције био је инж. Ђорђе Лазаревић, професoр Грађевинског факултета у Београду. Фасаду одликује смиреност и једноставност без украса и геометријске игре којом доминирају хоризонтале прозора и вертикални стубићи у правилном распореду. Ентеријер хотела је дизајниран према идејама самог пројектанта који је завршио Ликовну академију у Паризу и свој уметнички стил изградио на сликарству импресионизма. Самим тим, архитектонско решење и дизајн ентеријера представља спој аутора као сликара и архитекте. Минић је дизајнирао намештај и све детаље попут квака, чаша и завеса, а зидове соба и ходника украшавали су његови акварели. Због високо луксузног и модерног уређења припадао је рангу хотела прве категорије у којем су одседали и долазили угледни и виђенији људи тог доба. Током Другог светског рата у „Мажестику” су били немачки официри, а 1945/46. године хотел је национализован и под управом Министарства трговине и за снабдевање владе ФНРЈ.

С аспекта заштите културног наслеђа, хотел „Мажестик” данас представља синтезу архитектуре, ликовне и примењене уметности на којем су примењени високи стандарди у пројектовању, конструкцији и дизајну ентеријера због чега је оригинално остварење модерног правца у периоду између два светска рата у Београду.

Хотел „Мажестик” утврђен је за споменик културе 1997. године.