Дом штампе у Београду утврђен за културно добро

На седници Владе Србије одржаној 08.08.2019. године, а на предлог Завода за заштиту споменика културе града Београда, зграда Дома штампе у Београду је утврђена за културно добро. Подигнута је 1958-61. године према пројекту архитекте Ратомира Богојевића и обликована у духу савремене архитектуре. У време грађења Дом штампе је представљао новину у области моделовања пословних објеката код нас. По свом урбанистичком положају и ликовној структурацији представља најзначајнији послератни допринос уобличењу Трга републике и заокружује ансамбл репрезентативних градских палата са којима чини визуелно и естетско јединство. У историографији српске послератне архитектуре Дом штампе је сврстан међу дела аутентичних архитектонских вредности, која ће снажно покренути токове архитектуре и прву афирмацију српске архитектуре у ширим размерама.

naslovna

_DSC0002

fasada sa trga Republike

Дело је значајних архитектонских и урбанистичких вредности, као и ауторско остварење. Као зграда грађена за смештај Културног центра Београда и Савеза новинара, који и даље имају своје просторије у објекту, дело је културно историјских вредности.