Десета научно-стручна конференција са међународним учешћем „КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ-РИЗИЦИ И ПЕРСПЕКТИВЕ”

ПДФ програм конференције – ћирилица

PDF program konferencije – latinica

 

У понедељак 27. маја 2019. године са почетком у 10 сати у Заводу за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14, одржаће се десета научно-стручна конференција са међународним учешћем „Културно наслеђе-ризици и перспективе“.

Циљ конференције је да се размотре и идентификују ризици којима је културно наслеђе изложено, укаже на најугроженије категорије и својства наслеђа, размене теоријска и практична сазнања како се они могу ублажити; сагледају могућности унапређивања односа друштва према наслеђу и примени проактивних мера. Крајњи циљ је подизање нивоа свести свих учесника о вредностима културног наслеђа за друштво, претњама са којима је суочено и мерама које треба предузети како би се вредности наслеђа очувале и предале будућим генерацијама.

Спознаја ризика, узрока њихових појава и последица које проузрокују, битан је услов за спречавање могућих штета по културно наслеђе. Спречавање могућих штета зависи од благовремене и ваљане процене ризика и примене одговарајућих процедура и мера. Анализа прошлих догађаја, страних и сопствених, помаже у бољем и свеобухватнијем разумевању ризика и припреми адекватних одговора.

Конференција је организована у сарадњи са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије, под покровитељством Секретаријата за културу Скупштине града Београда и Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије. Уредник конференције је мр Светлана Димитријевић Марковић, дипл. инг. арх, виши стручни сарадник Завода за заштиту споменика културе града Београда.

program CIR 1 program CIR 2

program LAT 1 program LAT 2