Астрономска опсераваторија на Звездари

Завод за заштиту споменика културе града Београда заједно са Астрономском опсерваторијом уложио је велике напоре да радове на овом споменику културе стави међу своје приоритете. Тако је 2016. године Завод израдио пројекат рестаурације и санације Школског павиљона. За потребе израде пројекта Завод је организовао и рашчишћавање зелених површина обраслих дивљим растињем на великој површини између павиљона, чиме је омогућено снимање објеката и спречено даље пропадање узроковано негативним деловањем зелене вегетације која је у великој мери спречавала исушивање објеката у летњем периоду године, због чега су објекти били константно влажни и мемљиви.

1

Завод је вршио конзерваторски надзор над извођењем радова на рестаурацији павиљона Малог рефрактора  који су започети у  2018. године, а  завршени у 2019. години.

2

На конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање и суфинасирање пројеката Завод је у 2019. години добио средства за радове прве фазе санације Великог рефрактора. У току прве фазе изводиће се радови на куполи и фасадама како би се што хитније спречило даље пропадање објекта. Радови треба да се реализују до краја 2019. године.

3 4

У циљу промоције овог културног и природног добра и научне институције, уз стручно вођење директора астрономске опсерваторије Гојка Ђурашковића и директорке Завода за заштиту споменика културе Оливере Вучковић, Опсерваторију су обишли потпредседник Владе Републике Србије и министар трговине туризма и телекомуникација Расим Љајић, заменик градоначелника града Београда Горан Весић, секретар за културу града Београда Иван Карл и председник градске општине Звездара Милош Игњатовић.

5