Аеро-клуб

Узун Миркова 4, Београд

Зграда Аеро-клуба саграђена је 1935. за потребе националне институције ваздухопловства Краљевине Југославије, према пројекту архитекте Војина Симеоновића.

Зграда је замишљена као модерна вишеспратница са фасадама у чијој је обради приметно модернизовање академских формула применом декоративних елемената ар декоа.

Намена објекта симболично је исказана витражом „Дедал и Икар“ у холу, који је израдио сликар Васа Поморишац. На четвртом спрату зграде смештен је легат сликара Петра Добровића у некадашњем атељеу уметника.