2004- Градска архитектура

1. Игуманова палата, Теразије – рестаурација фасада
2. „Кућа легата“, Кнез Михаилова 46 – Главни пројекат адаптације и ревитализације
3. „Кућа легата“, Кнез Михаилова 46 – рестаурација фасада
4. Зграда Старог двора, Драгослава Јовановића 2 – рестаурација фасада
5. Зграда Генералштаба, Кнеза Милоша 22 – рестаурација фасада
6. Смедеревска банка, Теразије 39 – рестаурација дворишних фасада
7. 29. новембра 10 – рестаурација фасада
8. Добрачина 42 – рестаурација фасада
9. Главна 4, Земун – рестаурација фасаде
10. Караматина кућа, Караматина 17, Земун – рестаурација фасаде
11. Капетанија, Кеј ослобођења 8, Земун – рестаурација фасада
12. Теразије 36 – рестаурација фасаде
13. Кнез Михаилова 51 – рестаурација фасада
14. Призренска 7 – рестаурација фасада
15. Дом Друштва Св.Саве, Цара Душана 11-11а – рестаурација фасада
16. Дом Св.Саве, Цара Душана 13 – рестаурација фасада
17. Јеврејска 16 – рестаурација фасада
18. Краља Милана 2 – рестаурација фасада