2004-Београдска тврђава

1. Комплекс Зиндан капије – Програм завршних истраживачких и припремних радова
2. Мост испред Сахат капије – Елаборат санационих и рестаураторских радова
3. Мост испред Зиндан капије – Елаборат санационих и рестаураторских радова
4. Мост испред Деспотове капије – Елаборат санационих и рестаураторских радова
5. Зграда Завода за заштиту споменика културе града Београда – Главни пројекат адаптације сутерена и климатизације објекта