Фасаде

У току 2017. и 2018. године Завод за заштиту споменика културе града Београда је  у својству конзерваторског надзора учествовао у радовим на рестаурацији фасада, које су водили Секретаријат за комуналне и стамбене послове и Градско стамбено Београд, над следећим објектима:

 

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

 • Карађорђева 17-19
 • Карађорђева 21
 • Карађорђева 23
 • Карађорђева 35
 • Карађорђева 39
 • Карађорђева 41
 • Карађорђева 43
 • Косанчићев венац 1
 • Косанчићев венац 5
 • Косанчићев венац 13
 • Косанчићев венац 15
 • Косанчићев венац 19
 • Косанчићев венац 21
 • Косанчићев венац 2
 • Косанчићев венац 4
 • Косанчићев венац 6
 • Косанчићев венац 8
 • Косанчићев венац 18
 • Косанчићев венац 22
 • Задарска 2
 • Задарска 12
 • Задарска 14
 • Задарска 7
 • Поп-Лукина 1-3
 • Поп-Лукина 3-5
 • Поп-Лукина 4
 • Поп-Лукина 6
 • Поп-Лукина 10
 • Фрушкогорска 2
 • Фрушкогорска 4
 • Фрушкогорска 8
 • Фрушкогорска 10
 • Џорџа Вашингтона 56
 • Грачаничка 18
 • Булевар деспота Стефана 10

 

 

F_0850 (28)_resize F_0850 (35)_resize F_0850 (75)_resize F_0850 (67)_resize F_0850 (55)_resize F_0850 (54)_resize F_0850 (53)_resize F_0850 (46)_resizeF_0850 (38)_resize

Градско стамбено

 • Теразије 6
 • Теразије 12
 • Теразије 14
 • Теразије 29
 • Теразије 39
 • Теразије 43
 • Теразије 28
 • Теразије 38
 • Краља Милана 8
 • Краља Милана 10-10а
 • Краља Милана 22
 • Краља Милана 13
 • Краља Милана 19
 • Краља Милана 21
 • Краља Милана 23
 • Краља Милана 25
 • Краља Милана 27
 • Немањина 46
 • Немањина 36
 • Немањина 1
 • Крушедолска 11
 • Катанићева 22
 • Катанићева 12
 • Катанићева 6
 • Светог Саве 6
 • Светог Саве 8

Picture 007_resize F_0849 (191)_resize F_0849 (183)_resize F_0849 (179)_resize F_0849 (134)_resize F_0849 (123)_resize F_0849 (088)_resize F_0849 (085)_resize F_0845 (143)_resize F_0845 (135)_resize F_0845 (117)_resize F_0845 (103)_resize F_0845 (098)_resize F_0845 (088)_resize F_0845 (053)_resize F_0845 (031)_resize F_0845 (006)_resize