Завод добио на поклон Породичну библиотеку Владимира и Вукосаве Бргуљан

Данас, 12. јуна 2020. године, је између госпође Вукосаве Бргуљан и Завода за заштиту споменика културе града Београда потписан Уговор о поклону Породичне библиотеке Владимира и Вукосаве Бргуљан.

12.06.4

Владимир Бргуљан је био дипломирани правник, стручњак у области правне заштите споменика културе, који је у Завод за заштиту споменика културе града Београда дошао на место секретара годину дана по његовом оснивању, априла 1961. године. Аутор је бројних публикација из области правне заштите културних добара, као што су „Међународни систем заштите културних и природних добара“, „Систем заштите споменика културе у СР Србији“, али и збирки песама „Заборављена лука“ и др. Госпођа Вукосава Бргуљан, дипломирани филолог, након повратка са специјализације из Париза, радила је као секретар за Заштиту споменика културе Црне Горе на Цетињу, потом као директор и главни уредник Стручне књиге, а затим је до пензионисања радила као руководилац издавачког сектора Народне библиотеке Србије.

12.06.5

Породична библиотека Владимира и Вукосаве Бргуљан састоји се из значајних, у неким случајевима и ретких, публикација из разних области – правних наука, области споменичког права и заштите споменика културе, како код нас, тако и у свету, историје уметности, историје, филозофије, публикација везаних за подручје Боке Которске, речника, енциклопедија као и белетристике. Библиотеци су прикључене и две копије фресака из манастира Сопоћани, рад Зденке Живковић, као и захвалнице, повеље, плакете и медаље.

12.06.3

12.06.2

12.06.1

Књиге су сложене у одвојени део библиотеке Завода, водећи рачуна о тематским и другим условима чувања. С обзиром на своје богатство и разноврсност, нема сумње да ће библиотека породице Бргуљан послужити како стручњацима запосленим у Заводу, тако и осталим научним радницима.