Студије и истраживања

Основна делатност Завода за заштиту споменика културе града Београда је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда, као и израда конзерваторско-рестаураторских пројеката и пројеката ревитализације, израда услова за урбанистичке планове, предузимање мера техничке заштите, руковођење и праћење извођења радова на техничкој заштити и унапређење документације. Резултати свих фаза радова и истраживања стручних сарадника Завода публиковани су у бројним студијама, чији се број сваке године увећава.


Наслов: ЗБОРНИК РАДОВА  СА VII КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ- КУЛТУРНИ ПРЕДЕО
untitled


Уредник: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2016.године
Детаљније


Наслов: Земунско гробље


Аутор: Миодраг А. Дабижић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2015.
Детаљније


Наслов: АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
заштита као процес или модел


Уредник: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2015
Детаљније


Наслов: Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и /или заборав


Уредник: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2014
Детаљније


Наслов:Меморијали Првог светског рата на територији Београда


Име аутора: Александар Божовић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2014

Детаљније


Наслов:  Рајко М. Татић 1900-1979


Име аутора:  Саша Михајлов
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2013

Детаљније


Наслов: Иво Куртовић


Име аутора: Валентина Брдар
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2011

Детаљније


Наслов: Палата Савезног извршног већа у Новом Београду


Име аутора: Биљана Мишић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2011.

Детаљније


Наслов: Народно градитељство-споменик културе данас


Име аутора: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2007

Детаљније


Наслов:Исконска хармонија- народно градитељство општине Сопот 


Име аутора: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд, 2007

Детаљније


Наслов: Споменичко наслеђе Старог језгра Земуна


Име аутора: Александра Дабижић
Издавач:
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања:
Београд, 2006.
Детаљније


Наслов: Велика школа 1808-1813


Име аутора: Милојко Гордић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2004

Детаљније

 


Наслов: Путевима заштите споменика културе


Име аутора: Јован Секулић
Издавач: Народна библиотека Србије и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2001

Детаљније

 


Наслов: Зграда Министарства просвете


Име аутора: Милојко Гордић
Издавач: Вукова задужбина и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1996

Детаљније


Наслов: Успон Београда 2, Послови и дани трговаца, привредника и банака у Београду XIX I XX века


Име аутора: Миливоје М. Костић, приредиле: Олга Латинчић и Гордана Гордић
Издавач: Историјски архив Београда и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1994

Детаљније

 


Наслов: Београдска тврђава


Име аутора: Марко Поповић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда и Републички завод за заштиту споменика културе
Место и година издања: Београд 1991

Детаљније


Наслов: Подручје Кнез Михаилове – јуче, данас, сутра


Име аутора: Група аутора
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1991


Наслов: Београдска тврђава у прошлости, садашњости и будућности, Збирка радова са научног скупа о Београдској тврђави


Име аутора: Група аутора
Издавач: САНУ и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1988


Наслов: Кнез Михаилова – пешачка улица


Име аутора: Група аутора
Издавач: Завод за изградњу града и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1987


Наслов: Градитељи 1, Јан Дубови, Бранислав Којић, Петар и Бранко Крстић


Име аутора: Зоран Маневић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1986


Наслов: Поздрав из Београда, Београд на старим разгледницама из збирке др Сергија Димитријевића


Име аутора: Сергије Димитријевић и Гордана Гордић
Издавач: Југословенска ревија и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1986


Наслов: Реконструкција и адаптација архитектонског наслеђа Београда


Име аутора: Зоран Јаковљевић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1983


Наслов: Идеје и стварност урбанизма Београда


Име аутора: Бранко Максимовић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1983


Наслов: Косанчићев венац


Име аутора: Група аутора
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1979


Наслов: Ливница Пантелић


Име аутора: Милојко Гордић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1973


Наслов: Збирка Ристе Марјановића


Име аутора: Милојко Гордић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1973


Наслов: Црквени споменици на подручју града Београда II


Име аутора: Бранко Вујовић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 13, Београд 1973


Наслов: Гроцка, Споменичко наслеђе


Име аутора: Група аутора
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 10, Београд 1970


Наслов: Београдска тврђава IV, Утврђење средњовековне капије на североисточном бедему


Име аутора: Марко Поповић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 9, Београд 1970


Наслов: Београдска тврђава III, Конзерваторски радови на Београдској тврђави од 1961. до 1968


Име аутора: Мила Вуловић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 8, Београд 1970


Наслов: Београдска тврђава, Пристаништа београдског града од XV до XVIII века


Име аутора: Гордана Марјановић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 11, Београд 1970


Наслов: Збирка икона Секулић


Име аутора: Мирјана Бајић-Филиповић и Антица Павловић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1967


Наслов: Старо језгро Земуна, Историјска урбана целина


Име аутора: Жељко Шкаламера и Миодраг Дабижић
Издавач: Народни музеј Земун и Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд – Земун, 1967


Наслов: Старо језгро Земуна II, Архитектонско наслеђе


Име аутора: Жељко Шкаламера
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 7, Београд 1967


Наслов: Збирка Петра Поповића


Име аутора: Бранко Вујовић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1966


Наслов: Дом Јеврема Грујића


Име аутора: Бранко Вујовић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1966


Наслов: Фасадна скулптура у Београду


Име аутора: Ђурђица Сикимић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1966

Преузми пдф верзију


Наслов: Старо језгро Земуна I


Име аутора: Жељко Шкаламера
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 5, Београд 1966


Наслов: Архитектонско наслеђе града Београда II, Коришћење, намене и презентација


Име аутора: Јован Секулић и Жељко Шкаламера
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 4, Београд 1966


Наслов: Архитектонско наслеђе града Београда I, Каталог архитектонских објеката на подручју града Београда


Име аутора: Гордана Гордић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 6, Београд 1966


Наслов: Заштита споменика културе на подручју града Београда


Име аутора: Јован Секулић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 1, Београд 1966


Наслов: Београдска тврђава I


Име аутора: Мирјана Поповић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 2, Београд 1964


Наслов: Кнез Михаилова улица


Име аутора: Жељко Шкаламера и Зоран Јаковљевић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Саопштења 3, Београд 1964


Наслов: Збирка Флегел


Име аутора: Бранко Вујовић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1963


Наслов: Скулптура на београдском Новом гробљу


Име аутора: Антица Павловић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1962


Наслов: Јавни споменици на подручју града Београда


Име аутора: Антица Павловић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 1962