Зграда ауто-сервиса „Фиат“

106922234_3104610646249062_634283461441607137_o
Зграда ауто-сервиса „Фиат“, Булевар Ослобођења 61 и Рудничка 1, изграђена је 1939-41. године према пројекту архитекте Милана Злоковића, истакнутог београдског модернисте и једног од оснивача „Групе архитеката модерног правца“. Зграда је подигнутa за представништво италијанске ауто-куће „Југословенско Фиат аутомобилско д.д.“. Асиметрични каскадни угаони комплекс по конструкцији представља један објекат, али развијен у три повезана тракта, различита по висини, намени и материјализацији. Планирано је да тројна пословна, стамбена и производно-сервисна намена ове ауто-куће буду обједињене на једном простору. Први троспратни угаони тракт у улици Булевар ослобођења, пројектован је за службене просторије, продајни салон и станове, нижи једноспратни тракт у Рудничкој улици за продајни салон и гараже, док су у трећем приземном сегменту у Рудничкој улици са повученим спратом планиране радионице за монтажу и поправку возила. Наменски је заживео само први сегмент троделног објекта, док су друга два довршена после 1945. године, због недостатка специјалних материјала за довршетак гаражно-производног сектора услед почетка ратне ситуације. Објекат је користио „Југоауто“ од 1946. године.
Конструкција објекта је скелетна. У оквиру највишег тракта посебно је наглашен угаони сегмент обложен црвеном опеком, али прожет транспарентним површинама, односно широким отворима у виду застакљених и отворених монументалних рамова. У средишњем хоризонталном регистру су правилно ритмички распоређени прозорски отвори. У трећем нивоу налази се равна кровна тераса са перголом, која је на фасади истакнута металном решетком, на којој је било планирано постављање логоа ауто- куће „ФИАТ“. На објекту који је усклађен са угаоном позицијом терена, доследно су примењени сви постулати модерне архитектуре, а посебно на фасади са контрастом стакла, опеке и камена, где се боја и текстура материјала користе као елементи естетике, који доприносе полихромији.
106530682_3104610842915709_8473424400209724817_o
106577082_3104610669582393_4161585818974569535_n
106461178_3104610652915728_1280047481131472037_o
Зграда ауто сервиса „Фиат“ по позицији, каскадном габариту и чисто модернистичком концепту основе и фасаде, поседује изузетне архитектонско-урбанистичке вредности. Представља реткост на самом крају међуратног периода, јер носи обележја ране европске модерне архитектуре. У ликовно избалансираној форми и структури сви елементи, иако разуђени, представљају заокружену целину и директан су одраз постулата модерног апстрактног сликарства и принципа архитектуре Интернационалног стила из претходних деценија. Архитектуром чистих геометријских форми и јасних потеза, успостављен је склад функције и форме, између функционализма у распореду простора и организације маса и фасадног платна, што утиче на ишчитавање тројне намене комплекса, распореда унутрашњег простора на спољашњости, као и аеродинамичности форме која симболише аутомобилску индустрију. Са хармоничним стереометријским односима и делом са карактеристикама индустријске архитектуре, комплекс спада у антологијске примере београдске модерне архитектуре између два светска рата, а поред Универзитетске дечје клинике и вила породица Штерић и Прендић, овај комплекс се убраја у најзначајнија дела архитекте Милана Злоковића.
Утврђена је за културно добро 2019. године.
106530682_3104610842915709_8473424400209724817_o