Завршетак радова на реконструкцији и рестаурацији Земунске тврђаве

Завод за заштиту споменика културе града Београда је 2016. године урадио је пројекат реконструкције и рестаурације Земунске тврђаве, која је подразумевала статичку санацију и обнову обрушене југоисточне куле и рестаурацију лица бедема.

Jugoistocna kula - posle

Радовима су остаци бедема Земунске тврђаве консолидовани и рестаурирани у оној мери докле су постојали поуздани подаци о њеном изгледу, а и афирмисан је један од најлепших видиковаца у Београду. Такође, кроз презентацију културног добра препознат је основни габарит цитаделе, као и њена форма. Обнова Земунске тврђаве представља чин очувања идентитета старог Земуна.

Највећи изазов представљали су радови на обнови обрушене југоисточне куле Земунске тврђаве, која је представљала потенцијалну опасност за посетиоце и стамбене куће на падини Гардоша, али и презентација југозападне куле где се током радова откривањем улаза отворила могућност да се презентује оригинална кота пода некадашње цитаделе.

Jugoistocna kula - pre Jugoistocna kula - tokom

Затечени надземни остаци зидова тврђаве који су били у дерутном стању, су консолидовани и рестаурирани. Југоисточна кула Зземунске тврђаве која је услед дестабилизације тла и механичких оштећења била готово потпуно обрушена је статичи санирана и реконструисана.

Jugozapadna kula - posle Jugozapadna kula - pre Severozapadna kula - posle Severozapadna kula - pre

Пројекат реконструкције и рестаурације Земунске тврђаве реализован је у две фазе средствима из различитих извора. Прву фазу пројекта финансирало је Министарство правде, док другу фазу пројекта финансирало Министарство трговине, туризма и телекомуникација, а помоћ у реализацији пружио је Град Београд и Градска општина Земун. Аутори пројекта реконструкције и рестаурације Земунске тврђаве су архитекте Завода за заштиту споменика културе града Београда Љиљана Конта и Раде Мрљеш. На данашњем представљању завршених радова на обнови тврђаве директорка Завода Оливера Вучковић је истакла је да уз несумњиви туристички потенцијал Земунска тврђава представља један од најраније утврђених културних добара.

Радови су трајали од децембра 2018. године до новембра 2019. године.