Завршена реконструкција и рестаурација Великог степеништа Савског шеталишта на Београдској тврђави

Последњих дана јуна 2019. године завршена је реконструкција и рестаурација Великог степеништа Савског шеталишта на Београдској тврђави. Пројекат и конзерваторски надзор над извођењем радова је радио Завод за заштиту споменика културе града Београда.

pre i posle 1_resize

 

snimak iz drona_resize

Велико степениште са терасом је смештено на простору Југозападног тврђавског фронта, односно на месту где се раније налазио ров са контраескарпом, као и скривени пут. До уређења овог дела тврђавског простра, дошло је током обимних радова на уређењу Парка Калемегдан након I светског рата. Идејни пројекат је ауторско дело Александра Крстића, шефа одсека за паркове.

F_1042 (74)_resize

Крстићев пројекат је предвидео монументално степениште са два правоугаона подеста, као решење за постојећу висинску разлику.

F_1042 (76)_resize

Већ неколико година након наведених радова, извршена је и реконструкција Савског  шеталишта, највероватније због проблема статичке природе. Пројекат реконструкције је поверен архитекти А. Челпанбајева, тада запосленом у одсеку за уређење паркова, а  радови су вршени током 1932 и 1933. године.

Велико степениште и продужетак Савског шеталишта изграђени су на клизишту. Приликом бомбардовања 1941. године током Другог светског рата простор је био девастиран до извесне мере, а то се односи нарочито на декоративну обраду степеништа. Оштећено степениште је највероватније било обновљено током рата, у веома поједностављеној форми, лишеној некадашње монументалности. Током 50-их и 60-их година XX века простор степеништа и шеталишта је остао запуштен услед лошег одржавања. 1987. године је донета одлука да се приступи радовима санације и рестаурације и 1989. године  је урађена статичка санација, поново направљена ограда, постављена нова газишта. Урађена је и коса степенишна плоча, која је затегама и контратеговима анкерована на носивом тлу. Овај метод санације терена и степеништа показао се као добар и решио је проблем везан са статиком. Међутим избор камена за монолитна газишта се показао као лош. Наиме, брачки кречњак од кога су тада урађена газишта по својим физичко-механичким својствима не одговара намени. Камен је брзо почео да пропада, због лоше отпорности на мраз појавиле су се многобројне пукотине, које су се временом увећавале и на многим местима је дошло до значајног губитка каменог материјала. Последња санација Великог степеништа рађена је 2006. године и том приликом су пукотине заливене цементним малтером, поједине вештачким каменом непознатог састава, док су већи недостаци надомештени плочастим каменим закрпама у цементном малтеру. Овакав метод санације убрзо је показао своје лоше стране, и на степеништу су се појавила још већа оштећења.

stanje pre radova_resize

 

Опис радова из 2019. године

 

Током радова који су трајали четири месеца извршена је конзервација и рестаурација ограде степеништа изграђене од пешчара и реконструкција свих газишта и подеста који су били изграђени од кречњака са Брача.

pull off metoda ispitivanja stanja podloge_resize

 

Након уклањања степеника утврђено да је подлога у добром стању на више од 2/3 површине. Урађено је испитивање подлоге „pull off“ методом, и донета је одлука да се цементна кошуљица не обија, већ да се уради њена репарација на оштећеним деловима.

postavljanje novih kamenih gazista_resize

F_1042 (32)_resize

Након детаљног прегледа ограде, одлучено је да се ограда неће демонтирати. Потребно је било урадити рестаурацију оштећења, извршити чишћење фуга и фуговање и израдити поломљене и недостајуће делове. Промене боје које се могу уочити на неким деловима су последица металних анкера којима је ограда спајана. Детаљном санацијом свих напрслина и отворених фуга спречено је даље продирање воде и контакт са гвозденим анкерима чиме је животни век ограде продужен.

ograda pre radova_resize F_1042 (68)_resize
detalj ograde nakon radova_resize

pre i posle 2_resize

Степеници су израђени од масивних монилитних камених газишта од кречњака из Даниловграда чија физичко-механичка својства више одговарају нашим климатским условима. Овај камен је изабран у сарадњи са петролозима као визуелно најприближнији а бољих својстава него претходни. Степениште је пре радова било у изузетно лошем стању, имало је бројне дубоке паралелне пукотине и листало се, многи делови степеника су били одломљени и недостајали су, тако да је степениште било опасно за посетиоце.

lav pre ciscenja grafita_resize

skulptura lava nakon uklanjanja farbe_resize ciscenje skulpture_resize ciscenje skulpture lava_resize F_1042 (40)_resize

Захтеван део посла било је и чишћење ограде и скулптуре лава од прљавштине и графита. Скулптура је додатно на површини имала и наслаге фарбе којом су у нестручним интервенцијама маскирани графити. Након чишћења фарбе дошло се до слоја графита који су прекривали највећу површину скулптуре. Њихово скидање било је веома тешко али је интервенција успешно завршена због природе самог варијетета камена од кога је израђена. Већи проблем је био уклањање графита са ограде, где на појединим деловима графити нису могли бити потпуно уклоњени јер су продрли дубоко у структуру камена.

Након сагледавања свих околности, појаве све већег вандализма, одлучено је да се цело степениште и ограда заштите антиграфитним премазом како би у случају оштећења насталих графитима иста могла бити уклоњена без трајног оштећења постојеће ограде и новоуграђених степеника.

pre i posle 3_resize

Као декоративни детаљ који је постојао на првобитном степеништу израђене су према архивским цртежима и фотографијама камене жардињере.

 

Реконструкцијом и рестаурацијом Великог степеништа враћена је његова потпуна функционалност и повећана безбедност посетилаца а овом веома значајном делу парка Калемегдан враћен је некадашњи изглед. Након реконструкције и рестаурације Малог степеништа завршене прошле године настављено је уређење Савског шеталишта, које ће се наставити реконструкцијом Видиковца у продужетку Савског шеталишта за које је Завод за заштиту споменика културе града Београда такође израдио пројекат.

 

Астрономска опсераваторија на Звездари

Завод за заштиту споменика културе града Београда заједно са Астрономском опсерваторијом уложио је велике напоре да радове на овом споменику културе стави међу своје приоритете. Тако је 2016. године Завод израдио пројекат рестаурације и санације Школског павиљона. За потребе израде пројекта Завод је организовао и рашчишћавање зелених површина обраслих дивљим растињем на великој површини између павиљона, чиме је омогућено снимање објеката и спречено даље пропадање узроковано негативним деловањем зелене вегетације која је у великој мери спречавала исушивање објеката у летњем периоду године, због чега су објекти били константно влажни и мемљиви.

1

Завод је вршио конзерваторски надзор над извођењем радова на рестаурацији павиљона Малог рефрактора  који су започети у  2018. године, а  завршени у 2019. години.

2

На конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање и суфинасирање пројеката Завод је у 2019. години добио средства за радове прве фазе санације Великог рефрактора. У току прве фазе изводиће се радови на куполи и фасадама како би се што хитније спречило даље пропадање објекта. Радови треба да се реализују до краја 2019. године.

3 4

У циљу промоције овог културног и природног добра и научне институције, уз стручно вођење директора астрономске опсерваторије Гојка Ђурашковића и директорке Завода за заштиту споменика културе Оливере Вучковић, Опсерваторију су обишли потпредседник Владе Републике Србије и министар трговине туризма и телекомуникација Расим Љајић, заменик градоначелника града Београда Горан Весић, секретар за културу града Београда Иван Карл и председник градске општине Звездара Милош Игњатовић.

5