„Наслеђе“ број XIX

nasledje XIX naslovna za cipДеветнаести број часописа „Наслеђе“ изашао је из штампе за Сајам књига у октобру 2018. године. Сећање на крај Првог светског рата обележено је приказом Споменика захвалности Француској на насловној страни часописа.  Обнова споменика изведена је 2018. године, према пројекту Завода за заштиту споменика културе града Београда, архитекте Зорана Туцића, док су реализацију обезбедиле владе Републике Француске и Републике Србије. Уводни рад овог броја Наслеђа, под насловом Француско – српски односи, историја и сећање -наслеђе Првог светског рата, аутора др Станислава Сретеновића научног саветника Института за савремену историју, такође је посвећен Првом светском рату и француско-српским културно политичким односима кроз места сећања у Београду.

У осталим устаљеним рубрикама часопис доноси прилоге посвећене архитектонском, урбанистичком, културолошком и социолошком наслеђу Београда, као и приказе монографија, изложби и конференција. Рубрика Споменичко наслеђе доноси радове од анализе зграде „Хемпро“, преко Централне зоне Новог Београда и блокова 21, 22, 23; у рубрици Истраживања аутори су се бавили опусом архитекте Јована Смедеревца, Изградњом три основне школе у Београду 1928. године, Конкурсима за Музеј града Београда као и истраживањем обнове индустрије Општине Чукаричке 1919-1929. године; Конзерваторски приступ је дат у раду о рестаурацији фасаде куће Михајла Петровића Аласа; у рубрици Погледи и мишљења стручни радови указују на проблеме мобилности и приступачности у историјским градовима као и сагледивости јавних споменика са подручја града Београда; У оквиру рубрике Наслеђе и универзитетска настава дат је приказ студентских радова на тему испитивања могућности заштите и ревитализације ливнице „Пантелић“ у Земуну.

Journal Heritage XIX

САДРЖАЈ

споменичко наслеђе
СТАНИСЛАВ СРЕТЕНОВИЋ, Француско-српски односи, историја и сећање – наслеђе Првог светског рата
STANISLAV SRETENOVIĆ, Histoire et mémoire des relations franco-serbes : un héritage de la Première Guerre mondiale
ЉУБИЦА РАДОВАНОВИЋ, Зграда „Хемпро” у улици Теразије број 8 у Београду
ИВАНА ВЕСКОВИЋ, ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВИЋ, Изградња блокова 21, 22, 23 Централне зоне Новог Београда и њихов значај у оквиру културног наслеђа Београда

истраживања
МАРИЈА ПОКРАЈАЦ, Инжењер Јован Смедеревац (1854–1920)
ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА, Подизање три основне школе у Београду 1928. године као прекретница у развоју архитектуре школских објеката
АНГЕЛИНА БАНКОВИЋ, ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, Три архитектонска конкурса за Музеј града Београда
НЕНАД ЛУКИЋ, Обнова индустрије, занатства, трговине и демографски опоравак Општине чукаричке 1919–1929

конзерваторски приступ
РАДЕ МРЉЕШ, Приказ истраживања и рестаурације фасаде куће Михаила Петровића (Мике Аласа) у Београду

погледи и мишљења
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Мобилност и приступачност у историјским градским четвртима
АЛЕКСАНДРА РИСТАНОВИЋ, Сагледивост неких јавних споменика са подручја града Београда

наслеђе и универзитетска настава
МАРКО НИКОЛИЋ, ДУШИЦА ПАШИЋ, АНА МИЛЕНКОВИЋ, Испитивање могућности заштите и ревитализације ливнице „Пантелић” у Земуну

прикази
ЈОВАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋ, Приказ изложбе: Александра Дабижић, Сецесија старог језгра Земуна
САША МИХАЈЛОВ, Приказ књиге: Александар Божовић, Црква Ружица и капела Свете Петке – сакрални комплекс у источном подграђу Београдске тврђаве
НАДА ЖИВКОВИЋ, Приказ научне монографије: др Александар Виденовић, Обнова центара у руралним подручјима – Нови записи
ДРАГАНА МЕЦАНОВ, Приказ књиге: др Дијана Милашиновић Марић, Полетне педесете у српској архитектури
БИЉАНА МИШИЋ, Приказ књиге: Марина Павловић, Никола Несторовић (Београд,2017)
НАДА ЖИВКОВИЋ, Приказ VIII конференције о културном наслеђу – Културно добро данас, вредност и значење

in memoriam
МАЈА ЂОРЂЕВИЋ, Зоран Симић (1948–2017)
АЛЕКСАНДРА ШЕВИЋ, Милица Грозданић (1956–2017)
МИЛОЈКО ГОРДИЋ, професор Бранко Вујовић (1935–2017)
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Александра Ристановић (1972–2018)

Публикација „Споменик захвалности Француској обнова“

Публикација „Споменик захвалности Француској обнова“, штампана у издању Завода за заштиту споменика културе града Београда, представља омаж завршеним радовима на рестаурацији и санацији споменика, који су спроведени залагањем влада Републике Србије и Француске Републике у периоду од марта до септембра 2018. године. Заједно са обновљеним спомеником и изложбом постављеном на Савском шеталишту Београдске тврђаве уједно представља допринос наше куће обележавању стогодишњице од завршетка Великог рата. У двојезичном, српско-француском издању, уз уводну реч директора Оливере Вучковић, у четири прегледна рада, приказан је живот споменика током претходних 88 година, његова историја, историјско-уметничке вредности, симболика, меморијализација и изведени радови на обнови током 2018. године. Њихови аутори су историчар др Станислав Сретеновић – „Споменик Француској у Београду 1918-2018: политички и меморијални улог“ и стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда – Александар Божовић – „Подизање споменика захвалности Француској“, Александра Ристановић – „Хронологија претходних активности на обнови споменика: 1963-2010“, Зоран Туцић и Саша Михајлов – „Санација и рестаурација споменика“. Уредник издања је Саша Михајлов, историчар уметности. Посебно значајан сегмент публикације представља богата визуелна грађа, пре свега фотографије Снежане Неговановић настале током спровођења радова на обнови, а потом и фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда, фотографије из Збирке Ристе Марјановића, Музеја града Београда, Архива Југославије, Народне библиотеке Србије. О самом пројекту, начину његовог финасирања, француским донацијама, као и комплексном тиму који је успешно спровео радове на рестаурацији и санацији, посвећени су засебни редови публикације.

szf katalog web 1

каталози 2018


Наслов:Црква Светог Духа у Обреновцу


crkva u obrenovcu naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Хајна Туцић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Механа Узун Мирка Апостоловића


mehana uzun mirka naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Ана Сибиновић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Зграда ПРИЗАД


prizad naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Александар Божовић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов:Палата САНУ


sanu naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Бојана Ибрајтер Газибара
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Докторова кула


doktorova kula naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Ивана Весковић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Народни музеј


narodni muzej naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Ксенија Ћирић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Остаци северозападног бедема римског каструма
на простору уз чесму Мехмед паше Соколовића


bedem naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Нела Мићовић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов:Бањички логор


banjicki logor naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Нада Живковић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов: Лапидаријум у Великом барутном магацину
Збирка римских камених споменика Народног музеја у Београду


lapidarijum naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Веселинка Нинковић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Небојша Борић, фотодокументација Народног музеја у Београду
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање


Наслов:Николајевска црква у Земуну


nikolajevska crkva naslovna
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Аутор: Александра Дабижић
Лектура: Autocorrect, Радица Смиљковић
Превод: Autocorrect, Јована Ћирић
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Оливер Цвијовић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.

преузми PDF издање

 

каталози 2017


Наслов: Београдска задруга


beogradska zadruga naslovna
За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директора
Аутор: Ксенија Ћирић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017

преузми PDF издање


Наслов: Споменик и гробље ослободилаца Београда 1806. године


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораgroblje oslobodilaca naslovna
Аутор: Ана Сибиновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа архитекте Јована Илкића у Београду


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca arhitekte jovana ilkica
Аутор: Александар Божовић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca u kojoj se rodio dimitrije davidovic naslovna
Аутор: Александра Дабижић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа Николе Пашића


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca nikole pasica
Аутор: Ивана Весковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Кућа Леоне Панајот


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораkuca leone panajot naslovna
Аутор: Хајна Туцић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Зграда Сеизмолошког завода у Београду


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораzgrada seizmoloskog zavoda naslovna
Аутор: Ирена Сретеновић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

 

преузми PDF издање


Наслов:Сопотски хан


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораsopotski han naslovna
Аутор: Нада Живковић
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов: Старо Сајмиште – Логор Гестапоа


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораstaro sajmiste naslovna
Аутор: Саша Михајлов
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање


Наслов:Зграда Аграрне банке


За издавача: Оливера Вучковић, в.д. директораzgrada agrarne banke naslovna
Аутор: Бојана Ибрајтер – Газибара
Лектура: Татјана Тодоровић
Превод: Akademija Oxford – agent d.o.o, Јагодина
Графички дизајн: Лука Прокић
Фотографија: Снежана Неговановић, фотодокументација ЗЗЗСКГБ
Тираж: 1000 примерака
Штампа: „Birograf comp“ d.o.o.
Београд, 2017.

преузми PDF издање

 

Изложба „Споменик захвалности Француској-обнова“

У присуству амбасадора Француске Фредерика Мондолонија и представника Амбасаде, 12. децембра 2018. године отворена је изложба Завода за заштиту споменика културе града Београда посвећена подизању, трајању и обнови Споменика захвалности Француској на Калемегдану.

naslovna

Обнову Споменика захвалности Француској, која је реализована према пројекту архитекте Завода за заштиту споменика културе града Београда Зорана Туцића, обезбедиле су владе Републике Србије и Републике Француске.

F_0992 (020)

У петак 7. септембра 2018. године, пред члановима француско-српске комисије, која је пратила извођење и финансирање радова, извршена је примопредаја обновљеног споменика.

Споменик је био у веома лошем стању, са бројним оштећењима насталим током 88 година. Радови су се одвијали у више фаза. Најпре је бронзана скулптура, рад чувеног вајара Ивана Мештровића, у којој је пре почетка радова било пет тона бетона и која је била пуна пукотина, скинута са постамента, а потом и рестаурирана у посебно припремљеном простору у непосредној близини споменика. Рестаурацију скулптуре извео је вајар Зоран Кузмановић, експерт за бронзу.

F_0992 (076)

Барељефи на постаменту, израђени од брачког камена, били су оштећени готово до непрепознатљивости услед неповољних временских услова. Барељефе „Сорбона” и „Ратници” поново је исклесао вајар Горан Чпајак у италијанском мермеру „карара бјанко”, а на основу оригиналних позитива барељефа. Реплике барељефа су постављене на нови постамент споменика. Оригинални барељефи, који су се налазили на Споменику, биће уступљени Музеју града Београда на чување.

F_0991 (13)

Изложба „Споменик захвалности Француској – обнова“ постављена је на Савском шеталишту парка Калемегдан до 24. децембра 2018. године.

за издавача:
Оливера Вучковић, директор

аутор:
Бојана Ибрајтер Газибара

техничка припрема:
Бојана Ибрајтер Газибара, Љубица Радовановић

лектура:
Радица Смиљковић – Autocorrect

превод:
Катарина Мелић – Autocorrect

дизајн:
Владимир Парежанин, Пеђа Паровић

штампа:
Gama digital, Beograd

Захваљујемо се његовој екселенцији Фредерику Мондолонију, као и комплетном особљу Амбасаде Француске у Београду на свесрдној помоћи у реализацији Пројекта санације и рестаурације Споменика захвалности Француској.

F_0992 (091)

Изузетну захвалност дугујемо Влади Републике Србије и Граду Београду на указаном поверењу Заводу за заштиту споменика културе града Београда и неизмерној помоћи у обнови Споменика захвалности Француској и партерног уређења око споменика.

F_0992 (097)

Изложба је приређена и штампана средствима опредељеним Споразумом о субвенцији потписаним између Завода за заштиту споменика културе града Београда и Амбасаде Француске у Србији и Удружења за неговање културе сећања „Le souvenir Français”.