Конкурс за именовање директора

На основу члана 35. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка), члана 34. Статута Завода за заштиту споменика културе града Београда дел. број Р 4843/17 од 14.11.2017. године и Одлуке Управног одбора Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. Р 4189/18 од 29. октобра 2018. године Управни одбор Завода за заштиту споменика културе града Београда расписао је Јавни конкурс за именовање директора Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Новости оглас