Пројекат „Наслеђе за децу“ у ОШ „Ђуро Стругар“

Пројекат „Наслеђе за децу“ Завода за заштиту споменика културе града Београда презентован је ОШ „Ђуро Стругар“ на Новом Београду. Предавање и радионицу за ученике шестог и осмог разреда одржале су ауторке пројекта Ана Сибиновић, дипл. етнолог и документариста Слађана Милојевић. Најпре је било речи о делатности Завода и   културним добрима која се штите на подручју града Београда. Затим је представљено културно добро Ботаничка башта „Јевремовац“, одличан пример прожимања природног и културног наслеђа. Ученици су активно учествовали у разговору јер су претходно посетили ову оазу у центру престонице. Подсетили смо се оснивача ботаничке баште у Београду и по коме је добила име, где се налази један од најстаријих и најбољих стакленика у Европи али и која су три основна елемента присутна у јапанским вртовима. Као споменик културе приближен им је споменик Јосифу Панчићу у Академском парку.

4 3 2 1

Јавне набавке 2018. година

JAВНЕ НАБАВКЕ КОЈЕ ЈЕ СПРОВЕЛА СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Eлектричнa енергије – партија 2 – активна електрична енергија у категорији средњи и ниски напон и широка потрошњe
1. Обавештење о закљученом уговору
Услуге мобилне телефоније
1. Обавештење о закљученом уговору
Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел
1. Обавештење о закљученом уговору

Израда документације постојећег стања са претходним истраживањима простора Гробља ослободилаца Београда 1944

отворени поступак

БРОЈ: 12/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијска опрема – набавка опреме за чување и архивирање документације

Jавнa набавкa мале вредности

ЈНБР: 11/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Извођење додатних – непредвиђених радова текућег одржавања зграде Завода за заштиту спомeника културе града Београда,

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ЈНБР: 10/2018

1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

ПРОЈЕКАТ СТАТИЧКЕ САНАЦИЈЕ СПОМЕНИКА ПОБЕДНИК НА БЕОГРАДСКОЈ ТВРЂАВИ

Јавнa набавка мале вредности

ЈН БРОЈ: 09/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА СПОМЕНИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Јавнa набавка мале вредности

ЈН БРОЈ: 08/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

Јавнa набавкa мале вредности

ЈН БРОЈ: 07/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Измена конкурсне документације
5. Конкурсна документација пречишћен текст
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
8. Обавештење о наставку поступка јавне набавке мале вредности
9. Обавештење о закљученом уговору

 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Јавна набавка радова

ЈН БРОЈ: 06/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору
6. Одлука о измени уговора

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА – ДИГИТАЛНА ТЕХНИКА
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 05/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору


НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 04/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 1
4. Додатно појашњење конкурсне документације бр. 2
5. Одлука о додели уговора за партију 1
6. Одлука о додели уговора за партију 2
7. Обавештење о закљученом уговору за партију 2
8. Обавештење о закљученом уговору за партију 1

 


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 03/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Објашњење бр 1
4. Објашњење бр 2
5. Одлука о додели уговора за партију 1
6. Одлука о обустави поступка за партију 2 
7. Обавештење о обустави поступка
8. Обавештење о закљученом уговору


НАБАВКА ТОНЕРА И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 02/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Објашњење бр. 1
5. Измена конкурсне документације
6. Конкурсна документација
7. Одлука о додели уговора за партију 1
8. Одлука о додели уговора за партију 2
9. Обавештење о закљученом уговору за партију 2
10. Обавештење о закљученом уговору за партију 1


Услуге чишћења пословног простора у Заводу за заштиту споменика културе града Београда 

Јавна набавка мале вредности

БРОЈ ЈНМВ 01/2018

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Објашњење бр.1
4. Измена конкурсне документације
5. Конкурсна документација пречишћен текст
6. Објашњење бр. 2
7. Измена конкурсне документације бр. 2
8. Конкурсна документација пречишћен текст бр. 2
9. Објашњење бр. 3
10. Обавештење о закљученом уговору

 

Библиотека Завода

Библиотека Завода за заштиту споменика културе града Београда је од 2003. године евидентирана као специјална (стручна) библиотека и налази се у Регистру библиотека града Београда, заједно са осталим јавним, школским и другим специјалним библиотекама при институцијама.

Од 2008. године путем софтвера COBISS наша библиотека је укључена у систем узајамне каталогизације у оквиру библиотечко-информационог система COBISS.SR (Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси), при Народној библиотеци Србије (ВБС центар – Виртуелна библиотека Србије). У овај систем се укључују библиотеке и изван Републике Србије, а систем се повезује и са другим библиотечким системима на регионалном и светском нивоу.

Библиотека Завода има преко 5000 јединица, монографских публикација и стручних часописа. Монографске публикације су унете у Cobiss, док је унос серијских публикација са аналитичком обрадом из области заштите културних добара у току.

Коришћење библиотеке

И поред тога што је библиотека Завода затвореног типа, библиотечку грађу осим запослених у Заводу, могу да користе и научноистраживачке и друге установе, установе заштите културних добара, научни и стручни радници установа са којима Завод сарађује, као и студенти.

Библиотечка грађа се не износи из зграде Завода.

Радно време библиотеке за кориснике који нису запослени у ЗЗСКГБ је од 09 до 14 сати, уз претходну најаву доласка.
Напомена: Одласком на овај линк, на списку специјалних библиотека изаберите Завод за заштиту споменика културе града Београда и претражите библиотечки фонд монографских публикација Завода према наслову, аутору, кључној речи и сл.:

LINK