Пројекат „Наслеђе за децу“ – предавање и радионица у ОШ „20. октобар“

Завод за заштиту споменика културе града Београда установа културе од националног значаја, поред своје основне делатности, улаже напоре да популаризује културно–историјско наслеђе наше престонице и да га приближи грађанима. Нарочита пажња се посвећује раду са најмлађима којима се уз представљање активности Завода, развија свест о неопходности очувања традиције и споменичког наслеђа које је потребно чувати. Едукацију ученика нижих разреда основних школа врше дипл. етнолог Ана Сибиновић и документариста Завода Слађана Милојевић у сарадњи са школским педагозима и учитељима. Предавање  је одржано у ОШ „20. октобар“ на Новом Београду, а у плану је реализација низа оваквих предавања на територији свих градских општина.

1

Концепт предавања је да се у виду  интерактивне презентације, на паноима и слајдовима прикаже најпре зграда Завода, на којима ученици обично препознају простор Београдске тврђаве и споменик Победник што буде  добра увертира да се објасни шта све може бити споменик културе и да се направи разлика између јавних споменика на које се искључиво помисли када се помену споменици културе. Осим архитеката, историчара уметности и археолога посебно се помиње професија етнолога који се  у Заводу бави проучавањем народног градитељства. Ученицима се причају занимљивости о Конаку кнегиње Љубице, Кафани ? уједно и једној од најстаријих београдских кућа, затим Манаковој кући.

4 3 2

 

 

Било је речи и о санацији родне куће војводе Степе Степановића. Такође на слајдовима су приказани  типови кућа народног градитељства, скренута је пажња на примере премештања кућа на другу локацију као вид очувања, затим на  материјале од којих су куће направљене и на народне градитеље. На крају је уследила радионица, обнављање у виду одговора на постављена питања која су подељена на флајерима и  израда цртежа на којима су споменици културе о којима је било речи.

Татјана Виденовић

Виши стручни сарадник
Година рођења: 1965.
Образовање: дипломирани инжењер архитектуре
tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs
Радно искуство

– Од 1995. године запослена у Заводу за заштиту споменика културе града Београда.

 

– Пројектни биро “Корак“,1992/93
– ДП “Расадници“, 1991/92
– Институт за водопривреду “Јарослав Черни“, 1990/91
– Архитектонски факултет у Београду, Одељење за сарадњу са привредом, 1989/90

Као архитекта конзерватор, виши стручни сарадник ради на проучавању, истраживању и заштити градитељског наслеђа Београда, његовој презентацији и афирмацији. Врши израду: пројектне документације, елабората и мера техничке заштите за очување и одржање споменичког наслеђа, прати и контролише извођење контерваторско-рестаураторских радова на објектима у оквиру заштићених просторно културно-историјских целина на подручју града Београда и др.

Референце (избор):

Пројекти (избор):

– Главни пројекат рестаурације фасада објекта сликара Ђорђа Крстића, Змај Јовина бр. 35
– Главни пројекат рестаурације фасаде куће Бранислава Којића, Косанчићев венац бр. 6
– Главни пројекат рестаурације зграде “Робни магазин“, Краља Петра бр. 16
– Главни пројекат рестаурације фасада објекта, Кнез Михаилова бр. 20
– Главни пројекат рестаурације фасада објекта, Кнез Михаилова бр. 48
– Главни пројекат рестаурације фасада зграде “Смедеревске банке“, Теразије бр. 39
– Главни пројекат рестаурације фасаде зграде Старог двора, Драгослава Јовановића бр. 2
– Главни пројекат рестаурације фасада зграде “Палата Зора“, Чика Љубина бр.19
– Пројекат рестаурације фасада објекта и партерног уређења парцеле објекта Музеј Вука и Доситеја, Господар Јевремова бр. 21
– Пројекат реконструкције и рестаурације фасада зграде Новог двора, Андрићев венац  бр. 1
– Пројекат рестаурације фасада објекта Зграде Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33
– Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на ентеријеру Свечане сале зграде Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33
– Пројекат рестаурације фасада Зграде пуковника Елезовића, Његошева бр. 20,
– Пројекат рестаурације фасада Куће Луке Ћеловића, Краљевића Марка бр.1
– Пројекат рестаурације фасада Дом Јеврема Грујића, Светогорска 17
– Пројекат рестаурације фасада Официрске задруге, Масарикова 4

 

Надзор (избор):

– Рестаурација фасада зграде Старог двора, Драгослава Јовановића бр. 2
– Ревитализација фасада зграде Српског лекарског друштва, Џорџа Вашингтона 19
– Рестаурација фасада објекта Зграде Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33
– Конзерваторско-рестаураторски радови на ентеријеру Свечане сале зграде Генералштаба,           Кнеза Милоша бр. 33
– Рестаурација фасада објекта и партерног уређења парцеле објекта Музеј Вука и Доситеја,      Господар Јевремова бр. 21
– “Београдска општина“- Југословенска кинотека, Узун Миркова бр.1 Реконструкција, адаптација и санација Манакове куће, Гаврила Принципа 5
–  Декоративно осветљење Капетан Мишиног здања, Студентски трг 1
–  Декоративно осветљење Народне скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића 13
–  Декоративно осветљење Конака кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8
– Декоративно осветљење цркве Св. Антуна Падованског, Брегалничка 14

 

Учешће:

– “Љубљански процес II“, рехабилитација заједничког наслеђа, Дом Јеврема Грујића, 2011-2014.г.
– Члан  жирија за подизање спомен обележја у Абердаревој улици бр.1, 2013.г.
– Члан жирија за изградњу Градске галерије на Косанчићевом венцу 27, 2016.г.
– Члан више Градских комисија за израду Правилника на нивоу града Београда
– Члан Градске комисије за декоративно и функционално осветљење града Београда

 

Изложбе:

– Аутор изложбе “Стари Генералштаб“ (Павиљон Цвијете Зузорић, 2010.г.)
– Аутор каталога“Стари Генералштаб“, 2010.г.
– Излагала на Салону Архитектуре 1997. и  2010.г.

 

Награде:

– Добитник Годишње награде Друштва конзерватора Србије 2011.г. за радове на заштити градитељског наслеђа за радове на ентеријеру Ратне сале у згради Генералштаба, Кнеза Милоша бр. 33 у Београду.

 

Чланство:

– Инжењерска комора Србије, Друштво конзерватора Србије

 

Лиценце:

– Одговорног пројектанта и одговорног извођача радова