Pređi na Sadržaj

Arhive po mesecima: februar 2017

Studenti Arhitektonskog fakulteta u poseti Zavodu

Javne nabavke 2017. godina

Prethodno obaveštenje

 

Izvođenje radova na sanaciji i restauraciji spomenika zahvalnosti Francuskoj, park Veliki Kalemegdan – Beogradska tvrđava, Beograd
otvoreni postupak

BR JN 18/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Objašnjenje br. 1
4. Objašnjenje br. 2
5. Odluka o dodeli ugovora
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru
7. Odluka o izmeni ugovora


Izvođenje dodatnih – nepredviđenih usluga tekućeg održavanja Dokumentacionog centra Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,

pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

JNBR: 17/2017

1. Obaveštenje o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4, Obaveštenje o zaključenom ugovoru


IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU, REVITALIZACIJU, SANACIJU I ADAPTACIJU UMETNIČKOG PAVILjONA “CVIJETA ZUZORIĆ“
Mali Kalemegdan br. 1 u Beogradu
OTVORENI POSTUPAK
JN BR: 16/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA KONZERVACIJU, RESTAURACIJU I PREZENTACIJU OSTATAKA NARODNE BIBLIOTEKE NA KOSANČIĆEVOM VENCU
OTVORENI POSTUPAK
JNBR: 15/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije
4. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije
5. Konkursna dokumentacija – prečišćen tekst
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU, SANACIJU I DEKORATIVNO OSVETLjENjE ZGRADE MAGISTRATA U ZEMUNU, MAGISTARSKI TRG BROJ 3
OTVORENI POSTUPAK
JNBR: 14/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 

TEKUĆE ODRŽAVANjE DOKUMENTACIONOG CENTRA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMVBR: 13/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Konkursna dokumentacija – prećišćen tekst
4. Izmena konkursne dokumentacije
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


USLUGE ŠTAMPANjA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMV BR: 12/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje
4. Dodatno pojašnjenje i izmena
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
6. Konkursna dokumentacija – prečišćeni tekst
7. Odluka o dodeli ugovora za partiju I
8. Odluka o dodeli ugovora za partiju II
9. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju I
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju II

 


USLUGE PREVOĐENjA TEKSTOVA PUBLIKACIJE – KATALOZI SPOMENIKA KULTURE I NASLEĐE XVIII
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMV BR: 11/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


USLUGA OBEZBEĐENjA IMOVINE I LICA U ZAVODU ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMV BR: 10/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoruJAVNA NABAVKA USLUGA – PREVOĐENjE QR KODOVA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMV BR: 9/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremom ponude
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA RADOVA – HITNE INTERVENCIJE NA ZEMUNSKOM GROBLjU
JNMV BR: 8/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Prethodno obaveštenje

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – TONERI
JNMV BR: 7/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – TONERI
JNMV BR: 6/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o obustavi postupka za partije 1 i 3
4. Odluka o dodeli ugovora za partiju 2
5. Obaveštenje o obustavi postupka za partije 1 I 3
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – IZRADA PLOČICA – OZNAČAVANjE SPOMENIKA KULTURE QR KODOVIMA
JNMV BR: 5/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – PREVOĐENjE QR KODOVA JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JNMV BR: 4/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatne informacije i objašnjenja
4. Konkursna dokumentacija – prećišćen tekst
5. Izmena konkursne dokumentacije
6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
7. Dodatne informacije i pojašnjenja
8. Dodatne informacije i pojašnjenja
9. Odluka o dodeli ugovora
10. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA USLUGA – NASTAVAK DIGITALIZACIJE FOTODOKUMENTACIJE, TEHNIČKE I PISANE DOKUMENTACIJE
JNMV BR: 3/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – KANCELARIJSKI MATERIJAL
JNMV BR: 2/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije
4. Konkursna dokumentacija – prećišćen tekst
5. Dodatno pojašnjenje
6. Produženje roka
7. Kancelarijski materijal, objašnjenje br. 2
8. Kancelarijski materijal izmena konkursne dokumentacije
9. Kancelarijski materijal – obaveštenje o produženju roka
10. Konkursna dokumentacija – prečišćen tekst
11. Odluka o dodeli ugovora
12. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – Nabavka tonera i kertridža za štampače i multifunkcionalne uređaje
JNMV BR: 1/2017

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
5. Obaveštenje o obustavi postupka za partije 1,2 i 4

Javne nabavke 2016. godina

Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – RESTAURACIJA I KONZERVACIJA SPOMEN OBELEŽJA IZ OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE 1912-1918 U OKVIRU RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANjU

BROJ JNMV: 1.3.8/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno pojašnjenje br 1.
4. Odluka o dodeli partije 2,4 i 5
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 2,4 i 5
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 1 i 3


 

Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – Štampanje ‘’ Kataloga 10 spomenika kulture’’

BROJ JNMV: 1.2.2/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno objašnjenje
4. Prečišćen tekst konkursne dokumentacije
5. Obaveštenje o produženju roka
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – ŠTAMPANjE ČASOPISA ‘’Nasleđe’’ br. 17

BROJ JNMV: 1.2.3/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatno objašnjenje
4. Prečišćen tekst konkursne dokumentacije
5. Obaveštenje o produženju roka
6. Dodatno objašnjenje br. 2
7. Odluka o dodeli ugovora
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – DIGITALIZACIJA DOKUMENTACIJE

BROJ JNMV – 1.2.5/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatne informacije i pojašnjenja
4. Izmena konkursne dokumentacije
5. Konkursna dokumentacija prečišćen tekst
6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
7. Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – IZRADA TABLE SA QR KODOM I NOSAČEM ZA OBELEŽAVANjE KULTURNIH DOBARA

BROJ JNMV – 1.2.4/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – PREVOĐENjE TEKSTOVA O KULTURNIM DOBRIMA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI (JNMV) BROJ 1.2.6/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenju ugovora


Javna nabavka male vrednosti

Predmet javne nabavke je kancelarijski materijal br. 1.1.4/2016

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Pitanja i odgovori
3. Obaveštenje o produženju roka
4. Izmena poziva za podnošenje ponude
5. Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o izdatoj narudžbenici
8. Obaveštenje o izdatoj narudžbenici


Javna nabavka male vrednosti

FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENjE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA U ZAVODU ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI (JNMV) BROJ: 1.2.1/2016

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA br. 1.3.1/2016/II

KONSOLIDACIJA I UREĐENjE PROSTORA OKO SPOMEN OBELEŽJA OSMATRAČNICE SRPSKE VRHOVNE KOMANDE SA SOLUNSKOG FRONTA – PIONIRSKI PARK

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

JAVNA NABAVKA br. 1.3.1/2016

KONSOLIDACIJA I UREĐENjE PROSTORA OKO SPOMEN OBELEŽJA OSMATRAČNICE SRPSKE VRHOVNE KOMANDE SA SOLUNSKOG FRONTA – PIONIRSKI PARK

1. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA
2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA
3. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
4. OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj: 1.1.1
Nabavka tonera i kertridža za štampače i multifunkcionalne uređaje
1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javne nabavke 2015. godina

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Javna nabavka broj: 12/15
Ekspertsko mišljenje o stanju spomenika “Pobednik“ na Beogradskoj tvrđavi sa predlogom potrebnih mera zaštite
1. Obaveštenje o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj: 11/15
Štampanje monografije Zemunsko groblje
1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije
4. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude
5. Odluka o dodeli ugovora
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj: 10/15
Štampanje časopisa „Nasleđe“ br. 16
1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Otvoreni postupak centralizovane javne nabavke

Javna nabavka broj: 12/15
Energenti – ulja za loženje i gasno ulje ekstra lako Evro el
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Otvoreni postupak centralizovane javne nabavke

Javna nabavka broj: 09/15
Kupovina kancelarijskog materijala
1. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj:9/15
Štampanje Kataloga za 10 spomenika kulture
1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Pitanja i odgovori
5. Odluka o dodeli ugovora
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj:8/15
Nabavka električne energije za potrebe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za period od godinu dana
1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Dodatne informacije i izmena konkursne dokumentacije
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj:7/15
Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Kalemegdan Gornji grad 14 u Beogradu za period od godinu dana.
1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj:6/15
Hitne intervencije – konsolidacija i restauracija fasadnih skulptura ulaznog portala Železničkog muzeja u Beogradu, u okviru radova na investicionom održavanju
1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj:5/15
Hitne intervencije – konzervacija i delimična zamena obloge postamenta spomenika Nikoli Pašiću u Beogradu, u okviru radova na investicionom održavanju
1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj:04/15
4. Izvođenje radova na sanaciji, konsolidaciji i restauraciji Spomen obeležja iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918 u okviru radova na investicionom održavanju

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj:03/15
3. Izvođenje bravarskih radova na Spomen obeležjima iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918 u okviru radova na investicionom održavanju

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti
Javna nabavka broj:02/15
2. Izvođenje radova na pripremi i uređenju terena oko Spomen obeležja iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918 u okviru radova na investicionom održavanju

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Javna nabavka broj:01/15
1. Izvođenje radova na uređenju saobraćajnog pristupa i obnovi zastora oko Spomen obeležja iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918 u okviru radova na investicionom održavanju

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javne nabavke 2014. godina

Javna nabavka male vrednosti

Štampanje časopisa „Nasleđe“ br. 15
Javna nabavka broj: 14/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Štampanje Kataloga za 10 spomenika kulture
Javna nabavka broj: 13/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Izvođenje radova na pripremi i uređenju terena na Spomen obeležjima iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918, u okviru radova na investicionom održavanju
Javna nabavka broj: 12/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Izvođenje radova na izradi pristupnih staza i obnovi zastora oko Spomen obeleža iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918, u okviru radova na investicionom održavanju
Javna nabavka broj: 11/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Izvođenje radova na konsolidaciji spomenika, obnovi ispisa i izradi novih ploča sa ispisom na Spomen obeležjima iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918, u okviru radova na investicionom održavanju
Javna nabavka broj: 10/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Izvođenje bravarskih radova na Spomen obeležjima iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918, u okviru radova na investicionom održavanju
Javna nabavka broj: 09/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Izvođenje radova na restauraciji kamenih spomenika na Spomen obeležjima iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918, u okviru radova na investicionom održavanju
Javna nabavka broj: 08/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka električne energije za potrebe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za period od godinu dana
Javna nabavka broj: 07/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za period od godinu dana
Javna nabavka broj: 06/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Pitanja i odgovori
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka električne energije za potrebe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za period od godinu dana
Javna nabavka broj: 05/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Izmene konkursne dokumentacije
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6. Pitanja i odgovori
7. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke


Javna nabavka male vrednosti

Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Kalemegdan 14 u Beogradu na period od godinu dana
Javna nabavka broj: 03/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za period od godinu dana
Javna nabavka broj: 04/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Izvođenje dodatnih – nepredviđenih radova na sanaciji i investicionom održavanju kuće i ambara u okviru Kompleksa rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu

1. Obaveštenje o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka male vrednosti
NABAVKA GASNOG ULjA EKSTRA LAKO EVRO EL
Javna nabavka broj: 01/14

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01-lož ulje

Javne nabavke 2013. godina

 


Javna nabavka male vrednosti
Štampanje Kataloga za 10 spomenika kulture
Javna nabavka broj: 06 /13

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

1. Pitanja i odgovori


Javna nabavka male vrednosti
Štampanje časopisa „Nasleđe“ br. 14
Javna nabavka broj: 05 /13

Poziv za podnošenje ponuda
Nasleđe- konkursna dokumentacija

1. Pitanja i odgovori
2. Pitanja i odgovori


1. Izvođenje radova na sanaciji i investicionom održavanju kuće i ambara u okviru kompleksa rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu
Otvoreni postupak
Javna nabavka broj: 04 /13

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Skice i fotografije

1. Pitanja i odgovori
2. Pitanja i odgovori