Студенти Архитектонског факултета у посети Заводу

У просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београда виши стручни сарадници Александра Дабижић, историчар уметности и арх. Љиљана Конта упознале су студенте мастер студија, Архитектонског факултета Универзитета у Београду, Департмана за архутектуру, којим руководи др Милена Кордић, доцент, о раду Завода, поступцима и конзерваторским методама који се примењују на споменицима културе и просторним културно-историјским целинама. Ужа тема се односила и на реконструкцију – пренамену породичне виле. Предавање које је омогућило студентима да остваре увид у досије споменика културе и да на извору тумаче своју тему одржано је 21. фебруара

_DSC0003 _DSC0006 _DSC0007 _DSC0008

Јавне набавке 2017. година

Претходно обавештење

 

Извођење радова на санацији и рестаурацији споменика захвалности Француској, парк Велики Калемегдан – Београдска тврђава, Београд
отворени поступак

БР ЈН 18/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Објашњење бр. 1
4. Објашњење бр. 2
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору
7. Одлука о измени уговора


Извођење додатних – непредвиђених услуга текућег одржавања Документационог центра Завода за заштиту спомeника културе града Београда,

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ЈНБР: 17/2017

1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4, Обавештење о закљученом уговору


ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ УМЕТНИЧКОГ ПАВИЉОНА “ЦВИЈЕТА ЗУЗОРИЋ“
Мали Калемегдан бр. 1 у Београду
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН БР: 16/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ, РЕСТАУРАЦИЈУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ОСТАТАКА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈНБР: 15/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације
4. Додатно појашњење конкурсне документације
5. Конкурсна документација – пречишћен текст
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о закљученом уговору


УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ЗГРАДЕ МАГИСТРАТА У ЗЕМУНУ, МАГИСТАРСКИ ТРГ БРОЈ 3
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈНБР: 14/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Додатно појашњење конкурсне документације
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору


 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИОНОГ ЦЕНТРА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВБР: 13/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Конкурсна документација – прећишћен текст
4. Измена конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о закљученом уговору


УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 12/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење
4. Додатно појашњење и измена
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
6. Конкурсна документација – пречишћени текст
7. Одлука о додели уговора за партију I
8. Одлука о додели уговора за партију II
9. Обавештење о закљученом уговору за партију I
10. Обавештење о закљученом уговору за партију II

 


УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА ТЕКСТОВА ПУБЛИКАЦИЈЕ – КАТАЛОЗИ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ И НАСЛЕЂЕ XVIII
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 11/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 10/2017

1. Позив за подношење понуде
2Конкурсна документација
3. Додатно појашњење
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговоруЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ПРЕВОЂЕЊЕ QR КОДОВА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 9/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде
4. Одлука о додели уговора
5. Oбавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЗЕМУНСКОМ ГРОБЉУ
ЈНМВ БР: 8/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Oбавештење о закљученом уговору


Претходно обавештење

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ
ЈНМВ БР: 7/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ТОНЕРИ
ЈНМВ БР: 6/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о обустави поступка за партије 1 и 3
4. Одлука о додели уговора за партију 2
5. Обавештење о обустави поступка за партије 1 И 3
6. Обавештење о закљученом уговору за партију 2
7. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ИЗРАДА ПЛОЧИЦА – ОЗНАЧАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ QR КОДОВИМА
ЈНМВ БР: 5/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПРЕВОЂЕЊЕ QR КОДОВА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈНМВ БР: 4/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и објашњења
4. Конкурсна документација – прећишћен текст
5. Измена конкурсне документације
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Додатне информације и појашњења
8. Додатне информације и појашњења
9. Одлука о додели уговора
10. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАСТАВАК ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ ФОТОДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКЕ И ПИСАНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЈНМВ БР: 3/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ЈНМВ БР: 2/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације
4. Конкурсна документација – прећишћен текст
5. Додатно појашњење
6. Продужење рока
7. Канцеларијски материјал, објашњење бр. 2
8. Канцеларијски материјал измена конкурсне документације
9. Канцеларијски материјал – обавештење о продужењу рока
10. Конкурсна документација – пречишћен текст
11. Одлука о додели уговора
12. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје
ЈНМВ БР: 1/2017

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору за партију 3
5. Обавештење о обустави поступка за партије 1,2 и 4

Јавне набавке 2016. година

Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ИЗ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА СРБИЈЕ 1912-1918 У ОКВИРУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ

БРОЈ JNMV: 1.3.8/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно појашњење бр 1.
4. Одлука о додели партије 2,4 и 5
5. Обавештење о закљученом уговору за партије 2,4 и 5
6. Обавештење о закљученом уговору за партије 1 и 3


 

Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Штампање ‘’ Каталога 10 споменика културе’’

БРОЈ JNMV: 1.2.2/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно објашњење
4. Пречишћен текст конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока
6. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ШТАМПАЊЕ ЧАСОПИСА ‘’Наслеђе’’ бр. 17

БРОЈ JNMV: 1.2.3/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатно објашњење
4. Пречишћен текст конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока
6. Додатно објашњење бр. 2
7. Одлука о додели уговора
8. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

БРОЈ ЈНМВ – 1.2.5/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и појашњења
4. Измена конкурсне документације
5. Конкурсна документација пречишћен текст
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ИЗРАДА ТАБЛЕ СА QР КОДОМ И НОСАЧЕМ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

BРОЈ JНМВ – 1.2.4/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПРЕВОЂЕЊЕ ТЕКСТОВА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (JНМВ) БРОЈ 1.2.6/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закључењу уговора


Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал br. 1.1.4/2016

1. Позив за подношење понуда
2. Питања и одговори
3. Обавештење о продужењу рока
4. Измена позива за подношење понуде
5. Додатно појашњење конкурсне документације
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о издатој наруџбеници
8. Обавештење о издатој наруџбеници


Јавна набавка мале вредности

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЈНМВ) БРОЈ: 1.2.1/2016

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.1/2016/II

КОНСОЛИДАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ОСМАТРАЧНИЦЕ СРПСКЕ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ СА СОЛУНСКОГ ФРОНТА – ПИОНИРСКИ ПАРК

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Oбавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.1/2016

КОНСОЛИДАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОКО СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ОСМАТРАЧНИЦЕ СРПСКЕ ВРХОВНЕ КОМАНДЕ СА СОЛУНСКОГ ФРОНТА – ПИОНИРСКИ ПАРК

1. POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA
2. KONKURSNA DOKUMENTACIJA
3. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA
4. OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број: 1.1.1
Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке 2015. година

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Јавна набавка број: 12/15
Експертско мишљење о стању споменика “Победник“ на Београдској тврђави са предлогом потребних мера заштите
1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број: 11/15
Штампање монографије Земунско гробље
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације
4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број: 10/15
Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 16
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору


Oтворени поступак централизоване јавнe набавкe

Јавна набавка број: 12/15
Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел
1. Обавештење о закљученом уговору


Oтворени поступак централизоване јавнe набавкe

Јавна набавка број: 09/15
Куповина канцеларијског материјала
1. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:9/15
Штампање Kаталога за 10 споменика културе
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Питања и одговори
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:8/15
Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Додатне информације и измена конкурсне документације
4. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:7/15
Физичко-техничко обезбеђењe и прoтивпожарна заштита у Заводу за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14 у Београду за период од годину дана.
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:6/15
Хитне интервенције – консолидација и рестаурација фасадних скулптура улазног портала Железничког музеја у Београду, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:5/15
Хитне интервенције – конзервација и делимична замена облоге постамента споменикa Николи Пашићу у Београду, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:04/15
4. Извођење радова на санацији, консолидацији и рестаурацији Спомен обележја из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:03/15
3. Извођење браварских радова на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности
Јавна набавка број:02/15
2. Извођење радова на припреми и уређењу терена око Спомен обележја из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Јавна набавка број:01/15
1. Извођење радова на уређењу саобраћајног приступа и обнови застора око Спомен обележја из ослободилачких ратова Србије 1912-1918 у оквиру радова на инвестиционом одржавању

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавне набавке 2014. година

Јавна набавка мале вредности

Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 15
Јавна набавка број: 14/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Штампање Kаталога за 10 споменика културе
Јавна набавка број: 13/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на припреми и уређењу терена на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 12/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на изради приступних стаза и обнови застора око Спомен обележа из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 11/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на консолидацији споменика, обнови исписа и изради нових плоча са исписом на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 10/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење браварских радова на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 09/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Извођење радова на рестаурацији камених споменика на Спомен обележјима из ослободилачких ратова Србије 1912-1918, у оквиру радова на инвестиционом одржавању
Јавна набавка број: 08/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 07/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског материјала за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 06/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Питања и одговори
5. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка електричне енергије за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 05/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Измене конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Питања и одговори
7. Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Јавна набавка мале вредности

Физичко-техничко обезбеђењe и прoтивпожарна заштита у Заводу за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан 14 у Београду на период од годину дана
Јавна набавка број: 03/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка мале вредности

Набавка канцеларијског материјала за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда за период од годину дана
Јавна набавка број: 04/14

1. Позив за подношење понуде
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Извођење додатних – непредвиђених радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру Комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу

1. Обавештење о покретању поступка
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности
НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО EL
Јавна набавка број: 01/14

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори
4. Обавештење о закљученoм уговору 01-лож уље

Јавне набавке 2013. година

 


Јавна набавка мале вредности
Штампање Kаталога за 10 споменика културе
Јавна набавка број: 06 /13

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

1. Питања и одговори


Јавна набавка мале вредности
Штампање часописа „Наслеђе“ бр. 14
Јавна набавка број: 05 /13

Позив за подношење понуда
Наслеђе- конкурсна документација

1. Питања и одговори
2. Питања и одговори


1. Извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу
Отворени поступак
Јавна набавка број: 04 /13

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Скице и фотографије

1. Питања и одговори
2. Питања и одговори